Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levetiracetam Actavis Group (levetiracetam) – áletranir - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsLevetiracetam Actavis Group
ATC-kóðiN03AX14
Efnilevetiracetam
FramleiðandiActavis Group PTC ehf

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Askja fyrir 300 ml flösku með 1 ml sprautu

1.HEITI LYFS

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml mixtúra, lausn

Levetíracetam

Fyrir börn á aldrinum 1 mánaðar til yngri en 6 mánaða.

2.VIRK(T) EFNI

Hver ml inniheldur 100 mg af levetíracetami.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur E216, E218 og maltitól vökva (E965). Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

300 ml mixtúra, lausn með 1 ml sprautu og millistykki.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Notið 1 ml sprautuna og millistykkið sem einnig er í öskjunni.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notist innan 7 mánaða frá því flaskan er fyrst opnuð.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Ísland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/738/002

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM Miði á 300 ml flösku með 1 ml sprautu

1. HEITI LYFS

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml mixtúra, lausn

Levetíracetam

Fyrir börn á aldrinum 1 mánaðar til yngri en 6 mánaða.

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml inniheldur 100 mg af levetíracetami.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur E216, E218 og maltitól vökva (E965).

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

300 ml mixtúra, lausn.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Notið 1 ml sprautuna og millistykkið sem einnig er í öskjunni.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notist innan 7 mánaða frá því flaskan er fyrst opnuð.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

[Merki Actavis (logo)]

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/738/002

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Askja fyrir 300 ml flösku með 3 ml sprautu

1. HEITI LYFS

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml mixtúra, lausn

Levetíracetam

Fyrir börn á aldrinum 6 mánaða til yngri en 4 ára.

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml inniheldur 100 mg af levetíracetami.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur E216, E218 og maltitól vökva (E965). Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

300 ml mixtúra, lausn með 3 ml sprautu og millistykki.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Notið 3 ml sprautuna og millistykkið sem einnig er í öskjunni.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notist innan 7 mánaða frá því flaskan er fyrst opnuð.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Ísland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/738/003

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM Miði á 300 ml flösku með 3 ml sprautu

1. HEITI LYFS

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml mixtúra, lausn

Levetíracetam

Fyrir börn á aldrinum 6 mánaða til yngri en 4 ára.

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml inniheldur 100 mg af levetíracetami.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur E216, E218 og maltitól vökva (E965).

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

300 ml mixtúra, lausn.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Notið 3 ml sprautuna og millistykkið sem einnig er í öskjunni.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notist innan 7 mánaða frá því flaskan er fyrst opnuð.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

[Merki Actavis (logo)]

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/738/003

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Askja fyrir 300 ml flösku með 10 ml sprautu

1. HEITI LYFS

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml mixtúra, lausn

Levetíracetam

Fyrir fullorðna og börn 4 ára og eldri.

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml inniheldur 100 mg af levetíracetami.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur E216, E218 og maltitól vökva (E965). Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

300 ml mixtúra, lausn með 10 ml sprautu.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Notið 10 ml sprautuna sem einnig er í öskjunni.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notist innan 7 mánaða frá því flaskan er fyrst opnuð.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Ísland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/738/001

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM Miði á 300 ml flösku með 10 ml sprautu

1. HEITI LYFS

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml mixtúra, lausn

Levetíracetam

Fyrir fullorðna og börn 4 ára og eldri.

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml inniheldur 100 mg af levetíracetami.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur E216, E218 og maltitól vökva (E965).

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

300 ml mixtúra, lausn.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Notið 10 ml sprautuna sem einnig er í öskjunni.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notist innan 7 mánaða frá því flaskan er fyrst opnuð.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

[Merki Actavis (logo)]

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/738/001

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf