Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levetiracetam Teva (levetiracetam) – áletranir - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsLevetiracetam Teva
ATC-kóðiN03AX14
Efnilevetiracetam
FramleiðandiTeva B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Ytri umbúðir

1.HEITI LYFS

Levetiracetam Teva 250 mg filmuhúðaðar töflur levetiracetam

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 250 mg levetiracetam.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðuð tafla

20 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

50 filmuhúðaðar töflur

50 x 1 filmuhúðuð tafla

60 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

120 filmuhúðaðar töflur

200 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10

3542 DR Utrecht

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/701/001 30 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/701/002 50 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/701/003 50x1 filmuhúðuð tafla

EU/1/11/701/004 60 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/701/005 100 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/701/006 120 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/701/007 200 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/701/029 20 filmuhúðaðar töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Levetiracetam Teva 250 mg filmuhúðaðar töflur

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

1. HEITI LYFS

Levetiracetam Teva 250 mg filmuhúðaðar töflur levetiracetam

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva Pharma B.V.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Ytri umbúðir

1. HEITI LYFS

Levetiracetam Teva 500 mg filmuhúðaðar töflur levetiracetam

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 500 mg levetiracetam.

3. HJÁLPAREFNI

Þetta lyf inniheldur litarefnið tartrasín E102 (sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli).

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðuð tafla

20 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

50 filmuhúðaðar töflur

50 x 1 filmuhúðuð tafla

60 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

120 filmuhúðaðar töflur

200 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10

3542 DR Utrecht

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/701/008 30 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/701/009 50 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/701/010 50x1 filmuhúðuð tafla

EU/1/11/701/011 60 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/701/012 100 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/701/013 120 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/701/014 200 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/701/030 20 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Levetiracetam Teva 500 mg filmuhúðaðar töflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

1. HEITI LYFS

Levetiracetam Teva 500 mg filmuhúðaðar töflur levetiracetam

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva Pharma B.V.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Ytri umbúðir

1. HEITI LYFS

Levetiracetam Teva 750 mg filmuhúðaðar töflur levetiracetam

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 750 mg levetiracetam.

3. HJÁLPAREFNI

Þetta lyf inniheldur litarefnið sunset yellow E110 (sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli).

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðuð tafla

20 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

50 filmuhúðaðar töflur

50 x 1 filmuhúðuð tafla

60 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

120 filmuhúðaðar töflur

200 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10

3542 DR Utrecht

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/701/015 30 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/701/016 50 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/701/017 50x1 filmuhúðuð tafla

EU/1/11/701/018 60 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/701/019 100 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/701/020 120 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/701/021 200 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/701/031 20 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Levetiracetam Teva 750 mg filmuhúðaðar töflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

1. HEITI LYFS

Levetiracetam Teva 750 mg filmuhúðaðar töflur levetiracetam

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva Pharma B.V.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Ytri umbúðir

1. HEITI LYFS

Levetiracetam Teva 1.000 mg filmuhúðaðar töflur levetiracetam

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 1.000 mg levetiracetam.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðuð tafla

20 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

50 filmuhúðaðar töflur

50 x 1 filmuhúðuð tafla

60 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

120 filmuhúðaðar töflur

200 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10

3542 DR Utrecht

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/701/022 30 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/701/023 50 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/701/024 50x1 filmuhúðuð tafla

EU/1/11/701/025 60 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/701/026 100 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/701/027 120 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/701/028 200 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/701/032 20 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Levetiracetam Teva 1.000 mg filmuhúðaðar töflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

1. HEITI LYFS

Levetiracetam Teva 1.000 mg filmuhúðaðar töflur levetiracetam

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva Pharma B.V.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf