Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lojuxta (lomitapide) – áletranir - C10AX12

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsLojuxta
ATC-kóðiC10AX12
Efnilomitapide
FramleiðandiAegerion Pharmaceuticals

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM ASKJA OG GLAS (5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg og 60 mg)

1.HEITI LYFS

Lojuxta 5 mg hörð hylki Lojuxta 10 mg hörð hylki Lojuxta 20 mg hörð hylki Lojuxta 30 mg hörð hylki Lojuxta 40 mg hörð hylki Lojuxta 60 mg hörð hylki lomitapíð

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur lomitapíð mesýlat sem samsvarar 5 mg af lomitapíði. Hvert hart hylki inniheldur lomitapíð mesýlat sem samsvarar 10 mg af lomitapíði. Hvert hart hylki inniheldur lomitapíð mesýlat sem samsvarar 20 mg af lomitapíði. Hvert hart hylki inniheldur lomitapíð mesýlat sem samsvarar 30 mg af lomitapíði. Hvert hart hylki inniheldur lomitapíð mesýlat sem samsvarar 40 mg af lomitapíði. Hvert hart hylki inniheldur lomitapíð mesýlat sem samsvarar 60 mg af lomitapíði.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa.

Sjá nánari upplýsingar á fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

28 hörð hylki

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

Geymið glas vel lokaða til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Aegerion Pharmaceuticals Ltd

Lakeside House

1 Furzeground Way

Stockley Park East

Uxbridge UB11 1BD

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/851/001

EU/1/13/851/002

EU/1/13/851/003

EU/1/13/851/004

EU/1/13/851/005

EU/1/13/851/006

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

lojuxta 5 mg lojuxta 10 mg

lojuxta 20 mg lojuxta 30 mg lojuxta 40 mg lojuxta 60 mg

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf