Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M-M-RVaxPro (measles virus Enders Edmonston strain...) – áletranir - J07BD52

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsM-M-RVaxPro
ATC-kóðiJ07BD52
Efnimeasles virus Enders Edmonston strain (live, attenuated) / mumps virus Jeryl Lynn (level B) strain (live, attenuated) / rubella virus Wistar RA 27/3 strain (live, attenuated)
FramleiðandiMSD VACCINS

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

M-M-RVAXPRO – Stofn í hettuglasi og leysir í hettuglasi – 1, 10 stk. pakkning

1.HEITI LYFS

M-M-RVAXPRO stungulyfsstofn og leysir, dreifa.

Bóluefni gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum (lifandi).

2.

VIRK(T) EFNI

 

 

Í 0,5 ml af blöndu eru:

ekki undir 1 x103

 

Lifandi, veikluð mislingaveira (af veiklaðri Enders Edmonston stofni)

CCID50*

Lifandi, veikluð hettusóttarveira (af stofni Jeryl Lynn™ [B stig])

ekki undir 12,5 x103 CCID50*

Lifandi, veikluð rauðu hunda veira (af Wistar RA 27/3 stofni)

ekki undir 1 x103

CCID50*

* 50% cell culture infectious dose - Sá skammtur sem þarf til að sýkja 50% af frumum í rækt

3.HJÁLPAREFNI

Sorbítól, natríum fosfat, kalíum fosfat, súkrósi, vatnssundrað gelatín, medium 199 með Hanks’ söltum, MEM, einnatríum L-glútamat, neómýcín, fenól rauður, natríumtvíkarbónat, saltsýra, natríumvetnisoxíð og sæft vatn.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, dreifa.

1 hettuglas með stökum skammti (stofn) + 1 hettuglas (leysir). 10 hettuglös með stökum skammti (stofn) + 10 hettuglös (leysir).

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í vöðva og undir húð

Lesið fylgiseðil fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli (2°C-8°C). Má ekki frjósa.

Geymið hettuglas með stofni í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Notið tafarlaust eftir blöndun eða innan 8 klukkustunda ef lyfið er geymt í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/337/001– 1 stk. pakkning.

EU/1/06/337/002– 10 stk. pakkning.

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ STOFNI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

M-M-RVAXPRO stungulyfsstofn og leysir, dreifa.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Notkun i.m. eða s.c.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 skammtur.

6.ANNAÐ

MSD VACCINS

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ LEYSI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Leysir fyrir M-M-RVAXPRO

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 skammtur.

6. ANNAÐ

MSD VACCINS

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

M-M-RVAXPRO – Stofn í hettuglasi og leysir í áfylltri sprautu með áfastri nál – 1, 10 stk. pakkning

1. HEITI LYFS

M-M-RVAXPRO stungulyfsstofn og leysir, dreifa í áfylltri sprautu.

Bóluefni gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum (lifandi).

2.

VIRK(T) EFNI

 

 

Í 0,5 ml af blöndu eru:

ekki undir 1 x103

 

Lifandi, veikluð mislingaveira (af veiklaðri Enders Edmonston stofni)

CCID50*

Lifandi, veikluð hettusóttarveira (af stofni Jeryl Lynn™ [B stig])

ekki undir 12,5 x103 CCID50*

Lifandi, veikluð rauðu hunda veira (af Wistar RA 27/3 stofni)

ekki undir 1 x103

CCID50*

* 50% cell culture infectious dose - Sá skammtur sem þarf til að sýkja 50% af frumum í rækt

3. HJÁLPAREFNI

Sorbítól, natríum fosfat, kalíum fosfat, súkrósi, vatnssundrað gelatín, medium 199 með Hanks’ söltum, MEM, einnatríum L-glútamat, neómýcín, fenól rauður, natríumtvíkarbónat, saltsýra, natríumvetnisoxíð og sæft vatn.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, dreifa.

1 hettuglas með stökum skammti (stofn) + 1 áfyllt sprauta (leysir) með nál.

10 hettuglös með stökum skammti (stofn) + 10 áfylltar sprautur (leysir) með nál.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í vöðva eða undir húð.

Lesið fylgiseðil fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli (2°C-8°C). Má ekki frjósa.

Geymið hettuglas með stofni í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Notið tafarlaust eftir blöndun eða innan 8 klukkustunda ef lyfið er geymt í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/337/003– 1 stk. pakkning.

EU/1/06/337/004– 10 stk. pakkning.

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

M-M-RVAXPRO – Stofn í hettuglasi og leysir í áfylltri sprautu án nálar – 1, 10, 20 stk. Pakkning

1. HEITI LYFS

M-M-RVAXPRO stungulyfsstofn og leysir, dreifa í áfylltri sprautu.

Bóluefni gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum (lifandi).

2.

VIRK(T) EFNI

 

 

Í 0,5 ml af blöndu eru:

ekki undir 1 x103

 

Lifandi, veikluð mislingaveira (af veiklaðri Enders Edmonston stofni)

CCID50*

Lifandi, veikluð hettusóttarveira (af stofni Jeryl Lynn™ [B stig])

ekki undir 12,5 x103 CCID50*

Lifandi, veikluð rauðu hunda veira (af Wistar RA 27/3 stofni)

ekki undir 1 x103

CCID50*

* 50% cell culture infectious dose - Sá skammtur sem þarf til að sýkja 50% af frumum í rækt

3. HJÁLPAREFNI

Sorbítól, natríum fosfat, kalíum fosfat, súkrósi, vatnssundrað gelatín, medium 199 með Hanks’ söltum, MEM, einnatríum L-glútamat, neómýcín, fenól rauður, natríumtvíkarbónat, saltsýra, natríumvetnisoxíð og sæft vatn.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, dreifa.

1 hettuglas með stökum skammti (stofn) + 1 áfyllt sprauta (leysir) án nálar.

10 hettuglös með stökum skammti (stofn) + 10 áfylltar sprautur (leysir) án nálar. 20 hettuglös með stökum skammti (stofn) + 20 áfylltar sprautur (leysir) án nálar.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í vöðva eða undir húð.

Lesið fylgiseðil fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli (2°C-8°C). Má ekki frjósa.

Geymið hettuglas með stofni í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Notið tafarlaust eftir blöndun eða innan 8 klukkustunda ef lyfið er geymt í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/337/005– 1 stk. pakkning.

EU/1/06/337/006– 10 stk. pakkning.

EU/1/06/337/007– 20 stk. pakkning.

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

M-M-RVAXPRO – Stofn í hettuglasi og leysir í áfylltri sprautu með einni lausri nál – 1, 10, 20 stk. Pakkning

1. HEITI LYFS

M-M-RVAXPRO stungulyfsstofn og leysir, dreifa í áfylltri sprautu.

Bóluefni gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum (lifandi).

2.

VIRK(T) EFNI

 

 

Í 0,5 ml af blöndu eru:

ekki undir 1 x103

 

Lifandi, veikluð mislingaveira (af veiklaðri Enders Edmonston stofni)

CCID50*

Lifandi, veikluð hettusóttarveira (af stofni Jeryl Lynn™ [B stig])

ekki undir 12,5 x103 CCID50*

Lifandi, veikluð rauðu hunda veira (af Wistar RA 27/3 stofni)

ekki undir 1 x103

CCID50*

* 50% cell culture infectious dose - Sá skammtur sem þarf til að sýkja 50% af frumum í rækt

3. HJÁLPAREFNI

Sorbítól, natríum fosfat, kalíum fosfat, súkrósi, vatnssundrað gelatín, medium 199 með Hanks’ söltum, MEM, einnatríum L-glútamat, neómýcín, fenól rauður, natríumtvíkarbónat, saltsýra, natríumvetnisoxíð og sæft vatn.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, dreifa.

1 hettuglas með stökum skammti (stofn) + 1 áfyllt sprauta (leysir) + 1 nál.

10 hettuglös með stökum skammti (stofn) + 10 áfylltar sprautur (leysir) + 10 nálar. 20 hettuglös með stökum skammti (stofn) + 20 áfylltar sprautur (leysir) + 20 nálar.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í vöðva eða undir húð.

.

Lesið fylgiseðil fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli (2°C-8°C). Má ekki frjósa.

Geymið hettuglas með stofni í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Notið tafarlaust eftir blöndun eða innan 8 klukkustunda ef lyfið er geymt í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/337/008– 1 stk. pakkning.

EU/1/06/337/009– 10 stk. pakkning.

EU/1/06/337/010– 20 stk. pakkning.

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

M-M-RVAXPRO – Stofn í hettuglasi og leysir í áfylltri sprautu með tveimur lausum nálum – 1, 10, 20 stk. Pakkning

1. HEITI LYFS

M-M-RVAXPRO stungulyfsstofn og leysir, dreifa í áfylltri sprautu.

Bóluefni gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum (lifandi).

2.

VIRK(T) EFNI

 

 

Í 0,5 ml af blöndu eru:

ekki undir 1 x103

 

Lifandi, veikluð mislingaveira (af veiklaðri Enders Edmonston stofni)

CCID50*

Lifandi, veikluð hettusóttarveira (af stofni Jeryl Lynn™ [B stig])

ekki undir 12,5 x103 CCID50*

Lifandi, veikluð rauðu hunda veira (af Wistar RA 27/3 stofni)

ekki undir 1 x103

CCID50*

* 50% cell culture infectious dose - Sá skammtur sem þarf til að sýkja 50% af frumum í rækt

3. HJÁLPAREFNI

Sorbítól, natríum fosfat, kalíum fosfat, súkrósi, vatnssundrað gelatín, medium 199 með Hanks’ söltum, MEM, einnatríum L-glútamat, neómýcín, fenól rauður, natríumtvíkarbónat, saltsýra, natríumvetnisoxíð og sæft vatn.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, dreifa.

1 hettuglas með stökum skammti (stofn) + 1 áfyllt sprauta (leysir) + 2 nálum.

10 hettuglös með stökum skammti (stofn) + 10 áfylltar sprautur (leysir) + 20 nálar. 20 hettuglös með stökum skammti (stofn) + 20 áfylltar sprautur (leysir) + 40 nálar.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í vöðva eða undir húð.

.

Lesið fylgiseðil fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli (2°C-8°C). Má ekki frjósa.

Geymið hettuglas með stofni í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Notið tafarlaust eftir blöndun eða innan 8 klukkustunda ef lyfið er geymt í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/337/011 - 1 stk. pakkning.

EU/1/06/337/012 - 10 stk. pakkning.

EU/1/06/337/013– 20 stk. pakkning.

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ STOFNI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

M-M-RVAXPRO stungulyfsstofn og leysir, dreifa í áfylltri sprautu.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Til notkunar i.m. eða s.c.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 skammtur.

6. ANNAÐ

MSD VACCINS

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLT SPRAUTA MEÐ LEYSI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Leysir fyrir M-M-RVAXPRO

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 skammtur.

6. ANNAÐ

MSD VACCINS

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf