Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Marixino (Maruxa) (memantine hydrochloride) – áletranir - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsMarixino (Maruxa)
ATC-kóðiN06DX01
Efnimemantine hydrochloride
FramleiðandiConsilient Health Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

PAPPAASKJA

1.HEITI LYFS

Marixino 10 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 10 mg af memantínhýdróklóríði sem jafngildir 8,31 mg af memantíni.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðuð tafla

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

42 filmuhúðaðar töflur

50 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

70 filmuhúðaðar töflur

84 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

112 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Consilient Health Ltd., 5th floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Írland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

14 filmuhúðaðar töflur: EU/1/13/820/001

28 filmuhúðaðar töflur: EU/1/13/820/002

30 filmuhúðaðar töflur: EU/1/13/820/003

42 filmuhúðaðar töflur: EU/1/13/820/004

50 filmuhúðaðar töflur: EU/1/13/820/005

56 filmuhúðaðar töflur: EU/1/13/820/006

60 filmuhúðaðar töflur: EU/1/13/820/007

70 filmuhúðaðar töflur: EU/1/13/820/008

84 filmuhúðaðar töflur: EU/1/13/820/009

90 filmuhúðaðar töflur: EU/1/13/820/010

98 filmuhúðaðar töflur: EU/1/13/820/011

100 filmuhúðaðar töflur: EU/1/13/820/012

112 filmuhúðaðar töflur: EU/1/13/820/013

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Marixino 10 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNA (PVC/PVDC-ál ÞYNNA)

1. HEITI LYFS

Marixino 10 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Consilient Health Ltd.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

PAPPAASKJA

1. HEITI LYFS

Marixino 20 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 20 mg af memantínhýdróklóríði sem jafngildir 16,62 mg af memantíni.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðuð tafla

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

42 filmuhúðaðar töflur

50 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

70 filmuhúðaðar töflur

84 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

112 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Consilient Health Ltd., 5th floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

14 filmuhúðaðar töflur: EU/1/13/820/014

28 filmuhúðaðar töflur: EU/1/13/820/015

30 filmuhúðaðar töflur: EU/1/13/820/016

42 filmuhúðaðar töflur: EU/1/13/820/017

50 filmuhúðaðar töflur: EU/1/13/820/018

56 filmuhúðaðar töflur: EU/1/13/820/019

60 filmuhúðaðar töflur: EU/1/13/820/020

70 filmuhúðaðar töflur: EU/1/13/820/021

84 filmuhúðaðar töflur: EU/1/13/820/022

90 filmuhúðaðar töflur: EU/1/13/820/023

98 filmuhúðaðar töflur: EU/1/13/820/024

100 filmuhúðaðar töflur: EU/1/13/820/025

112 filmuhúðaðar töflur: EU/1/13/820/026

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Marixino 20 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNA (PVC/PVDC-ál ÞYNNA)

1. HEITI LYFS

Marixino 20 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Consilient Health Ltd.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf