Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Memantine Accord (memantine hydrochloride) – áletranir - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsMemantine Accord
ATC-kóðiN06DX01
Efnimemantine hydrochloride
FramleiðandiAccord Healthcare Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR ÞYNNUPAKKNINGU

1.HEITI LYFS

Memantine Accord 10 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 10 mg af memantínhýdróklóríði, samsvarandi 8,31 mg af memantíni.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa.

Sjá fylgiseðilinn til að fá frekari upplýsingar.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðaðar töflur. 14 filmuhúðaðar töflur. 28 filmuhúðaðar töflur. 30 filmuhúðaðar töflur. 42 filmuhúðaðar töflur. 50 filmuhúðaðar töflur. 56 filmuhúðaðar töflur. 98 filmuhúðaðar töflur. 100 filmuhúðaðar töflur. 112 filmuhúðaðar töflur.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Einu sinni á dag.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/880/001 28 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/13/880/002 30 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/13/880/003 42 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/13/880/004 50 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/13/880/005 56 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/13/880/006 98 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/13/880/007 100 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/13/880/008 112 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/13/880/014 14 filmuhúðaðar töflur.

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Memantine Accord 10 mg filmuhúðaðar töflur

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNA FYRIR TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Memantine Accord 10 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Accord.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR ÞYNNUPAKKNINGU

1. HEITI LYFS

Memantine Accord 20 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 20 mg af memantínhýdróklóríði, samsvarandi 16,62 mg af memantíni.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðaðar töflur 14 filmuhúðaðar töflur 28 filmuhúðaðar töflur 42 filmuhúðaðar töflur 56 filmuhúðaðar töflur 98 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Einu sinni á dag.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/880/009 28 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/13/880/010 42 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/13/880/011 56 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/13/880/012 98 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/13/880/015 14 filmuhúðaðar töflur.

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Memantine Accord 20 mg filmuhúðaðar töflur

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNA FYRIR TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Memantine Accord 20 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Accord.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 28 TÖFLUM – PAKKNING FYRIR UPPHAFSMEÐFERÐ – 4 VIKNA MEÐFERÐARÁÆTLUN

1. HEITI LYFS

Memantine Accord 5 mg filmuhúðaðar töflur

Memantine Accord 10 mg filmuhúðaðar töflur

Memantine Accord 15 mg filmuhúðaðar töflur

Memantine Accord 20 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 5 mg af memantínhýdróklóríði, samsvarandi 4,15 mg af memantíni. Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 10 mg af memantínhýdróklóríði, samsvarandi 8,31 mg af memantíni. Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 15 mg af memantínhýdróklóríði, samsvarandi 12,46 mg af memantíni.

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 20 mg af memantínhýdróklóríði, samsvarandi 16,62 mg af memantíni.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Pakkning fyrir upphafsmeðferð.

Hver pakkning með 28 filmuhúðuðum töflum fyrir 4 vikna meðferðaráætlun inniheldur: 7 x Memantine Accord 5 mg.

7 x Memantine Accord 10 mg.

7 x Memantine Accord 15 mg.

7 x Memantine Accord 20 mg.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Einu sinni á dag.

Leitið til læknisins vegna áframhalds meðferðarinnar.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/880/013 28 filmuhúðaðar töflur.

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Memantine Accord 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmuhúðaðar töflur

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA FYRIR ÞYNNUPAKKNINGU

1. HEITI LYFS

Memantine Accord 5 mg filmuhúðaðar töflur

Memantine Accord 10 mg filmuhúðaðar töflur

Memantine Accord 15 mg filmuhúðaðar töflur

Memantine Accord 20 mg filmuhúðaðar töflur

2. VIRK(T) EFNI

Memantínhýdróklóríð

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 filmuhúðaðar töflur, Memantine Accord 5 mg

7 filmuhúðaðar töflur, Memantine Accord 10 mg

7 filmuhúðaðar töflur, Memantine Accord 15 mg

7 filmuhúðaðar töflur, Memantine Accord 20 mg

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Ein tafla á dag

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Vika 1

Vika 2

Vika 3

Vika 4

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA FYRIR TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Memantine Accord 5 mg filmuhúðaðar töflur

Memantine Accord 10 mg filmuhúðaðar töflur

Memantine Accord 15 mg filmuhúðaðar töflur

Memantine Accord 20 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Accord

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf