Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Memantine Mylan (memantine hydrochloride) – áletranir - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsMemantine Mylan
ATC-kóðiN06DX01
Efnimemantine hydrochloride
FramleiðandiGenerics [UK] Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Memantine Mylan 10 mg filmuhúðaðar töflur memantínhýdróklóríð

2.VIRKT EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 10 mg af memantính ýdróklóríði, samsvarandi 8,31 mg af memantíni.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðuð tafla

7 filmuhúðaðar töflur

10 filmuhúðaðar töflur

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

28 × 1 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

42 filmuhúðaðar töflur

50 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

56 × 1 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

70 filmuhúðaðar töflur

84 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

98 × 1 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

100 × 1 filmuhúðaðar töflur

112 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALE IFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Generics [UK] Limited

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire EN6 1TL

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/827/001 7 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/002 10 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/003 14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/004 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/005 28 × 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/006 30 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/007 42 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/008 50 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/009 56 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/010 56 × 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/011 60 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/012 70 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/013 84 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/014 98 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/015 98 × 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/016 100 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/017 100 × 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/018 112 filmuhúðaðar töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Memantine Mylan 10 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM E ÐA STRIMLUM ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Memantine Mylan 10 mg filmuhúðaðar töflur memantínhýdróklóríð

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Generics [UK] Limited

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Memantine Mylan 20 mg filmuhúðaðar töflur memantínhýdróklóríð

2. VIRKT EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 20 mg af memantính ýdróklóríði, samsvarandi 16,62 mg af memantíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðuð tafla

7 filmuhúðaðar töflur

10 filmuhúðaðar töflur

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

28 × 1 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

42 filmuhúðaðar töflur

50 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

56 × 1 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

70 filmuhúðaðar töflur

84 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

98 × 1 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

100 × 1 filmuhúðaðar töflur

112 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALE IFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Generics [UK] Limited

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire EN6 1TL

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/827/019 7 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/020 10 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/021 14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/022 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/023 28 × 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/024 30 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/025 42 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/026 50 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/027 56 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/028 56 × 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/029 60 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/030 70 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/031 84 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/032 98 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/033 98 × 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/034 100 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/035 100 × 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/827/036 112 filmuhúðaðar töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Memantine Mylan 20 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM E ÐA STRIMLUM ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Memantine Mylan 20 mg filmuhúðaðar töflur memantínhýdróklóríð

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Generics [UK] Limited

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

MánÞri Mið Fim Fös Lau Sun

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf