Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Micardis (telmisartan) – áletranir - C09CA07

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsMicardis
ATC-kóðiC09CA07
Efnitelmisartan
FramleiðandiBoehringer Ingelheim International GmbH

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Askja

1.HEITI LYFS

Micardis 20 mg töflur telmisartan

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 20 mg telmisartan.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur sorbitól (E420).

Lesið fylgiseðilinn fyrir frekari upplýsingar.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

14 töflur

28 töflur

56 töflur

98 töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/090/009

EU/1/98/090/010

EU/1/98/090/011

EU/1/98/090/012

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Micardis 20 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynna með 7 töflum

1. HEITI LYFS

Micardis 20 mg töflur telmisartan

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim (Logo)

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

MÁN

ÞRI

MIÐ FIM FÖS LAU SUN

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Askja

1. HEITI LYFS

Micardis 40 mg töflur telmisartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 40 mg telmisartan.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur sorbitól (E420).

Lesið fylgiseðilinn fyrir frekari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 töflur

28 töflur

56 töflur

98 töflur

28 x 1 tafla

84 töflur

30 x 1 tafla

90 x 1 tafla

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/090/001

EU/1/98/090/002

EU/1/98/090/003

EU/1/98/090/004

EU/1/98/090/013

EU/1/98/090/015

EU/1/98/090/017

EU/1/98/090/019

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Micardis 40 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA FJÖLPAKKNINGAR MEÐ 360 (4 ÖSKJUR MEÐ 90 x 1 TÖFLU) – ÁN BLUE BOX – 40 mg

1. HEITI LYFS

Micardis 40 mg töflur telmisartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 40 mg telmisartan.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur sorbitól (E420).

Lesið fylgiseðilinn fyrir frekari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hluti fjölpakkningar sem samanstendur af 4 öskjum sem hver inniheldur 90 x 1 töflu

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/090/021

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Micardis 40 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI MERKING FJÖLPAKKNINGAR MEÐ 360 (4 ÖSKJUR MEÐ 90 x 1 TÖFLU) PAKKAÐ SAMAN – MEÐ BLUE BOX – 40 mg

1. HEITI LYFS

Micardis 40 mg töflur telmisartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 40 mg telmisartan.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur sorbitól (E420).

Lesið fylgiseðilinn fyrir frekari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning sem samanstendur af 4 öskjum sem hver inniheldur 90 x 1 töflu

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/090/021

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Micardis 40 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynna með 7 töflum

1. HEITI LYFS

Micardis 40 mg töflur telmisartan

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim (Logo)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

MÁN

ÞRI

MIÐ FIM FÖS LAU SUN

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Stakskammtaþynna

1. HEITI LYFS

Micardis 40 mg töflur telmisartan

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim (Logo)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Askja

1. HEITI LYFS

Micardis 80 mg töflur telmisartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 80 mg telmisartan.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur sorbitól (E420).

Lesið fylgiseðilinn fyrir frekari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 töflur

28 töflur

56 töflur

98 töflur

28 x 1 tafla

84 töflur

30 x 1 tafla

90 x 1 tafla

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/090/005

EU/1/98/090/006

EU/1/98/090/007

EU/1/98/090/008

EU/1/98/090/014

EU/1/98/090/016

EU/1/98/090/018

EU/1/98/090/020

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Micardis 80 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA FJÖLPAKKNINGAR MEÐ 360 (4 ÖSKJUR MEÐ 90 x 1 TÖFLU) – ÁN BLUE BOX – 80 mg

1. HEITI LYFS

Micardis 80 mg töflur telmisartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 80 mg telmisartan.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur sorbitól (E420).

Lesið fylgiseðilinn fyrir frekari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hluti fjölpakkningar sem samanstendur af 4 öskjum sem hver inniheldur 90 x 1 töflu

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/090/022

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Micardis 80 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI MERKING FJÖLPAKKNINGAR MEÐ 360 (4 ÖSKJUR MEÐ 90 x 1 TÖFLU) PAKKAÐ SAMAN – MEÐ BLUE BOX – 40 mg

1. HEITI LYFS

Micardis 80 mg töflur telmisartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 80 mg telmisartan.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur sorbitól (E420).

Lesið fylgiseðilinn fyrir frekari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning sem samanstendur af 4 öskjum sem hver inniheldur 90 x 1 töflu

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/090/022

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Micardis 80 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM Þynna með 7 töflum

1. HEITI LYFS

Micardis 80 mg töflur telmisartan

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim (Logo)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

MÁN

ÞRI

MIÐ FIM FÖS LAU SUN

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Stakskammtaþynna

1. HEITI LYFS

Micardis 80 mg töflur telmisartan

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim (Logo)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf