Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Moventig (naloxegol oxalate) – áletranir - A06AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsMoventig
ATC-kóðiA06AH03
Efninaloxegol oxalate
FramleiðandiKyowa Kirin Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Askja

1.HEITI LYFS

Moventig 12,5 mg filmuhúðaðar töflur naloxegolum

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 12,5 mg naloxegol (sem naloxegol oxalat).

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

30 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

90 x 1 filmuhúðuð tafla

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Kyowa Kirin Limited

Galabank Business Park

Galashiels, TD1 1QH

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/962/001 30 filmuhúðaðar töflur

EU/1/14/962/002 90 filmuhúðaðar töflur

EU/1/14/962/003 90 x 1 filmuhúðuð tafla (stakskammta)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

moventig 12,5 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Askja

1. HEITI LYFS

Moventig 25 mg filmuhúðaðar töflur naloxegolum

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 25 mg naloxegol (sem naloxegol oxalat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

10 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

90 x 1 filmuhúðuð tafla

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Kyowa Kirin Limited

Galabank Business Park

Galashiels, TD1 1QH

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/962/004 10 filmuhúðaðar töflur

EU/1/14/962/005 30 filmuhúðaðar töflur

EU/1/14/962/006 90 filmuhúðaðar töflur

EU/1/14/962/007 90 x 1 filmuhúðuð tafla (stakskammta)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

moventig 25 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM

Rifgötuð stakskammtaþynna Órifgötuð þynna

1. HEITI LYFS

Moventig 12,5 mg töflur naloxegolum

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Kyowa Kirin Limited

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM

Rifgötuð stakskammtaþynna Órifgötuð þynna

1. HEITI LYFS

Moventig 25 mg töflur naloxegolum

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Kyowa Kirin Limited

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf