Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neupro (rotigotine) – áletranir - N04BC09

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsNeupro
ATC-kóðiN04BC09
Efnirotigotine
FramleiðandiUCB Manufacturing Ireland Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 7 [28] [30] PLÁSTRUM

1.HEITI LYFS

Neupro 1 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

2.VIRK(T) EFNI

Úr hverjum plástri losna 1 mg af rótigótíni á 24 klst. Hver 5 cm2 plástur inniheldur 2,25 mg af rótigótíni.

3.HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: Pólý(dímetýlsíloxan, trímetýlsílýl sílikat)-kópólýmerísat, póvídon K90, E171, E223, E304, E307, flúorópólýmer, pólýester, sílikon, ál, litarefni (gult95, rautt166, rautt144, svart7). Inniheldur E223. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

7 forðaplástrar

14 forðaplástrar

28 forðaplástrar

30 forðaplástrar

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írlandi

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/331/038 [7 forðaplástrar]

EU/1/05/331/040 [28 forðaplástrar]

EU/1/05/331/041 [30 forðaplástrar]

EU/1/05/331/056 [14 forðaplástrar]

13.LOTUNÚMER

Lot:

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

neupro 1 mg/24 klst.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

FJÖLPAKKNINGAR EINGÖNGU YTRI ÁLETRUN (MEÐ “BLUE BOX”)

ASKJA MEÐ 84 PLÁSTRUM SEM INNIHELDUR 2 ÖSKJUR MEÐ 42 PLÁSTRUM

1. HEITI LYFSINS

Neupro 1 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

2. VIRK(T) EFNI

Úr hverjum plástri losna 1 mg af rótigótíni á 24 klst. Hver 5 cm2 plástur inniheldur 2,25 mg af rótigótíni.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: Pólý(dímetýlsíloxan, trímetýlsílýl sílikat)-kópólýmerísat, póvídon K90, E171, E223, E304, E307, flúorópólýmer, pólýester, sílikon, ál, litarefni (gult95, rautt166, rautt144, svart7). Inniheldur E223. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 84 (2 pakkningar með 42) forðaplástrar.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/331/044 [84 forðaplástrar (2 pakkningar með 42)]

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

neupro 1 mg/24 klst.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

FJÖLPAKKNINGAR EINGÖNGU

INNRI UMBÚÐIR (ÁN “BLUE BOX”)

ASKJA MEÐ 42 PLÁSTRUM

1. HEITI LYFSINS

Neupro 1 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

2. VIRK(T) EFNI

Úr hverjum plástri losna 1 mg af rótigótíni á 24 klst. Hver 5 cm2 plástur inniheldur 2,25 mg af rótigótíni.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: Pólý(dímetýlsíloxan, trímetýlsílýl sílikat)-kópólýmerísat, póvídon K90, E171, E223, E304, E307, flúorópólýmer, pólýester, sílikon, ál, litarefni (gult95, rautt166, rautt144, svart7). Inniheldur E223. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

42 forðaplástrar. Hluti af fjölpakkningu. Pakkningarnar má ekki selja stakar.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/331/044 [84 forðaplástrar (2 pakkningar með 42)]

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

neupro 1 mg/24 klst.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁLETRUN Á SKAMMTAPOKA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Neupro 1 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

Til notkunar um húð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4.LOTUNÚMER

Lot:

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 forðaplástur

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ 7 [28] [30] PLÁSTRUM

1. HEITI LYFS

Neupro 2 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

2. VIRK(T) EFNI

Úr hverjum plástri losna 2 mg af rótigótíni á 24 klst. Hver 10 cm2 plástur inniheldur 4,5 mg af rótigótíni.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: Pólý(dímetýlsíloxan, trímetýlsílýl sílikat)-kópólýmerísat, póvídon K90, E171, E223, E304, E307, flúorópólýmer, pólýester, sílikon, ál, litarefni (gult95, rautt166, rautt144, svart7). Inniheldur E223. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 forðaplástrar

14 forðaplástrar

28 forðaplástrar

30 forðaplástrar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/331/001 [7 forðaplástrar]

EU/1/05/331/002 [28 forðaplástrar]

EU/1/05/331/015 [30 forðaplástrar]

EU/1/05/331/057 [14 forðaplástrar]

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

neupro 2 mg/24 klst.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

FJÖLPAKKNINGAR EINGÖNGU YTRI ÁLETRUN (MEÐ “BLUE BOX”)

ASKJA MEÐ 84 PLÁSTRUM SEM INNIHELDUR 2 ÖSKJUR MEÐ 42 PLÁSTRUM

1. HEITI LYFSINS

Neupro 2 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

2. VIRK(T) EFNI

Úr hverjum plástri losna 2 mg af rótigótíni á 24 klst. Hver 10 cm2 plástur inniheldur 4,5 mg af rótigótíni.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: Pólý(dímetýlsíloxan, trímetýlsílýl sílikat)-kópólýmerísat, póvídon K90, E171, E223, E304, E307, flúorópólýmer, pólýester, sílikon, ál, litarefni (gult95, rautt166, rautt144, svart7). Inniheldur E223. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 84 (2 pakkningar með 42) forðaplástrar.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/331/018 [84 forðaplástrar (2 pakkningar með 42)]

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

neupro 2 mg/24 klst.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

FJÖLPAKKNINGAR EINGÖNGU

INNRI UMBÚÐIR (ÁN “BLUE BOX”)

ASKJA MEÐ 42 PLÁSTRUM

1. HEITI LYFSINS

Neupro 2 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

2. VIRK(T) EFNI

Úr hverjum plástri losna 2 mg af rótigótíni á 24 klst. Hver 10 cm2 plástur inniheldur 4,5 mg af rótigótíni.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: Pólý(dímetýlsíloxan, trímetýlsílýl sílikat)-kópólýmerísat, póvídon K90, E171, E223, E304, E307, flúorópólýmer, pólýester, sílikon, ál, litarefni (gult95, rautt166, rautt144, svart7). Inniheldur E223. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

42 forðaplástrar. Hluti af fjölpakkningu. Pakkningarnar má ekki selja stakar.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/331/018 [84 forðaplástrar (2 pakkningar með 42)]

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

neupro 2 mg/24 klst.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁLETRUN Á SKAMMTAPOKA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Neupro 2 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

Til notkunar um húð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 forðaplástur

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ 7 [28] [30] PLÁSTRUM

1. HEITI LYFS

Neupro 3 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

2. VIRK(T) EFNI

Úr hverjum plástri losna 3 mg af rótigótíni á 24 klst. Hver 15 cm2 plástur inniheldur 6,75 mg af rótigótíni.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: Pólý(dímetýlsíloxan, trímetýlsílýl sílikat)-kópólýmerísat, póvídon K90, E171, E223, E304, E307, flúorópólýmer, pólýester, sílikon, ál, litarefni (gult95, rautt166, rautt144, svart7). Inniheldur E223. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 forðaplástrar

14 forðaplástrar

28 forðaplástrar

30 forðaplástrar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/331/047 [7 forðaplástrar]

EU/1/05/331/049 [28 forðaplástrar]

EU/1/05/331/050 [30 forðaplástrar]

EU/1/05/331/058 [14 forðaplástrar]

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

neupro 3 mg/24 klst.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

FJÖLPAKKNINGAR EINGÖNGU YTRI ÁLETRUN (MEÐ “BLUE BOX”)

ASKJA MEÐ 84 PLÁSTRUM SEM INNIHELDUR 2 ÖSKJUR MEÐ 42 PLÁSTRUM

1. HEITI LYFSINS

Neupro 3 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

2. VIRK(T) EFNI

Úr hverjum plástri losna 3 mg af rótigótíni á 24 klst. Hver 15 cm2 plástur inniheldur 6,75 mg af rótigótíni.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: Pólý(dímetýlsíloxan, trímetýlsílýl sílikat)-kópólýmerísat, póvídon K90, E171, E223, E304, E307, flúorópólýmer, pólýester, sílikon, ál, litarefni (gult95, rautt166, rautt144, svart7). Inniheldur E223. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 84 (2 pakkningar með 42) forðaplástrar.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/331/053 [84 forðaplástrar (2 pakkningar með 42)]

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

neupro 3 mg/24 klst.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

FJÖLPAKKNINGAR EINGÖNGU

INNRI UMBÚÐIR (ÁN “BLUE BOX”)

ASKJA MEÐ 42 PLÁSTRUM

1. HEITI LYFSINS

Neupro 3 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

2. VIRK(T) EFNI

Úr hverjum plástri losna 3 mg af rótigótíni á 24 klst. Hver 15 cm2 plástur inniheldur 6,75 mg af rótigótíni.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: Pólý(dímetýlsíloxan, trímetýlsílýl sílikat)-kópólýmerísat, póvídon K90, E171, E223, E304, E307, flúorópólýmer, pólýester, sílikon, ál, litarefni (gult95, rautt166, rautt144, svart7). Inniheldur E223. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

42 forðaplástrar. Hluti af fjölpakkningu. Pakkningarnar má ekki selja stakar.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/331/053 [84 forðaplástrar (2 pakkningar með 42)]

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

neupro 3 mg/24 klst.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁLETRUN Á SKAMMTAPOKA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Neupro 3 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

Til notkunar um húð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 forðaplástur

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ 7 [28] [30] PLÁSTRUM

1. HEITI LYFSINS

Neupro 4 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

2. VIRK(T) EFNI

Úr hverjum plástri losna 4 mg af rótigótíni á 24 klst. Hver 20 cm2 plástur inniheldur 9,0 mg af rótigótíni.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: Pólý(dímetýlsíloxan, trímetýlsílýl sílikat)-kópólýmerísat, póvídon K90, E171, E223, E304, E307, flúorópólýmer, pólýester, sílikon, ál, litarefni (gult95, rautt166, rautt144, svart7). Inniheldur E223. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 forðaplástrar

14 forðaplástrar

28 forðaplástrar

30 forðaplástrar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/331/004 [7 forðaplástrar]

EU/1/05/331/005 [28 forðaplástrar]

EU/1/05/331/021 [30 forðaplástrar]

EU/1/05/331/059 [14 forðaplástrar]

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

neupro 4 mg/24 klst.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM FJÖLPAKKNINGAR EINGÖNGU

YTRI ÁLETRUN (MEÐ “BLUE BOX”)

ASKJA MEÐ 84 PLÁSTRUM SEM INNIHELDUR 2 ÖSKJUR MEÐ 42 PLÁSTRUM

1. HEITI LYFSINS

Neupro 4 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

2. VIRK(T) EFNI

Úr hverjum plástri losna 4 mg af rótigótíni á 24 klst. Hver 20 cm2 plástur inniheldur 9,0 mg af rótigótíni.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: Pólý(dímetýlsíloxan, trímetýlsílýl sílikat)-kópólýmerísat, póvídon K90, E171, E223, E304, E307, flúorópólýmer, pólýester, sílikon, ál, litarefni (gult95, rautt166, rautt144, svart7). Inniheldur E223. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 84 (2 pakkningar með 42) forðaplástrar.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/331/024 [84 forðaplástrar (2 pakkningar með 42)]

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

neupro 4 mg/24 klst.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

FJÖLPAKKNINGAR EINGÖNGU

INNRI UMBÚÐIR (ÁN “BLUE BOX”)

ASKJA MEÐ 42 PLÁSTRUM

1. HEITI LYFSINS

Neupro 4 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

2. VIRK(T) EFNI

Úr hverjum plástri losna 4 mg af rótigótíni á 24 klst. Hver 20 cm2 plástur inniheldur 9,0 mg af rótigótíni.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: Pólý(dímetýlsíloxan, trímetýlsílýl sílikat)-kópólýmerísat, póvídon K90, E171, E223, E304, E307, flúorópólýmer, pólýester, sílikon, ál, litarefni (gult95, rautt166, rautt144, svart7). Inniheldur E223. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

42 forðaplástrar. Hluti af fjölpakkningu. Pakkningarnar má ekki selja stakar.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/331/024 [84 forðaplástrar (2 pakkningar með 42)]

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

neupro 4 mg/24 klst.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁLETRUN Á SKAMMTAPOKA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Neupro 4 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

Til notkunar um húð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 forðaplástur

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ 7 [28] [30] PLÁSTRUM

1. HEITI LYFSINS

Neupro 6 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

2. VIRK(T) EFNI

Úr hverjum plástri losna 6 mg af rótigótíni á 24 klst. Hver 30 cm2 plástur inniheldur 13,5 mg af rótigótíni.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: Pólý(dímetýlsíloxan, trímetýlsílýl sílikat)-kópólýmerísat, póvídon K90, E171, E223, E304, E307, flúorópólýmer, pólýester, sílikon, ál, litarefni (gult95, rautt166, rautt144, svart7). Inniheldur E223. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 forðaplástrar

14 forðaplástrar

28 forðaplástrar

30 forðaplástrar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFIS HAFA

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/331/007 [7 forðaplástrar]

EU/1/05/331/008 [28 forðaplástrar]

EU/1/05/331/027 [30 forðaplástrar]

EU/1/05/331/060 [14 forðaplástrar]

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

neupro 6 mg/24 klst.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

FJÖLPAKKNINGAR EINGÖNGU YTRI ÁLETRUN (MEÐ “BLUE BOX”)

ASKJA MEÐ 84 PLÁSTRUM SEM INNIHELDUR 2 ÖSKJUR MEÐ 42 PLÁSTRUM

1. HEITI LYFSINS

Neupro 6 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

2. VIRK(T) EFNI

Úr hverjum plástri losna 6 mg af rótigótíni á 24 klst. Hver 30 cm2 plástur inniheldur 13,5 mg af rótigótíni.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: Pólý(dímetýlsíloxan, trímetýlsílýl sílikat)-kópólýmerísat, póvídon K90, E171, E223, E304, E307, flúorópólýmer, pólýester, sílikon, ál, litarefni (gult95, rautt166, rautt144, svart7). Inniheldur E223. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 84 (2 pakkningar með 42) forðaplástrar.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/331/030 [84 forðaplástrar (2 pakkningar með 42)]

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

neupro 6 mg/24 klst.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

FJÖLPAKKNINGAR EINGÖNGU

INNRI UMBÚÐIR (ÁN “BLUE BOX”)

ASKJA MEÐ 42 PLÁSTRUM

1. HEITI LYFSINS

Neupro 6 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

2. VIRK(T) EFNI

Úr hverjum plástri losna 6 mg af rótigótíni á 24 klst. Hver 30 cm2 plástur inniheldur 13,5 mg af rótigótíni.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: Pólý(dímetýlsíloxan, trímetýlsílýl sílikat)-kópólýmerísat, póvídon K90, E171, E223, E304, E307, flúorópólýmer, pólýester, sílikon, ál, litarefni (gult95, rautt166, rautt144, svart7). Inniheldur E223. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

42 forðaplástrar. Hluti af fjölpakkningu. Pakkningarnar má ekki selja stakar.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/331/030 [84 forðaplástrar (2 pakkningar með 42)]

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

neupro 6 mg/24 klst.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁLETRUN Á SKAMMTAPOKA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Neupro 6 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

Til notkunar um húð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 forðaplástur

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ 7 [28] [30] PLÁSTRUM

1. HEITI LYFSINS

Neupro 8 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

2. VIRK(T) EFNI

Úr hverjum plástri losna 8 mg af rótigótíni á 24 klst. Hver 40 cm2 plástur inniheldur 18,0 mg af rótigótíni.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: Pólý(dímetýlsíloxan, trímetýlsílýl sílikat)-kópólýmerísat, póvídon K90, E171, E223, E304, E307, flúorópólýmer, pólýester, sílikon, ál, litarefni (gult95, rautt166, rautt144, svart7). Inniheldur E223. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 forðaplástrar

14 forðaplástrar

28 forðaplástrar

30 forðaplástrar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/331/010 [7 forðaplástrar]

EU/1/05/331/011 [28 forðaplástrar]

EU/1/05/331/033 [30 forðaplástrar]

EU/1/05/331/061 [14 forðaplástrar]

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

neupro 8 mg/24 klst.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM FJÖLPAKKNINGAR EINGÖNGU

YTRI ÁLETRUN (MEÐ “BLUE BOX”)

ASKJA MEÐ 84 PLÁSTRUM SEM INNIHELDUR 2 ÖSKJUR MEÐ 42 PLÁSTRUM

1. HEITI LYFSINS

Neupro 8 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

2. VIRK(T) EFNI

Úr hverjum plástri losna 8 mg af rótigótíni á 24 klst. Hver 40 cm2 plástur inniheldur 18,0 mg af rótigótíni.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: Pólý(dímetýlsíloxan, trímetýlsílýl sílikat)-kópólýmerísat, póvídon K90, E171, E223, E304, E307, flúorópólýmer, pólýester, sílikon, ál, litarefni (gult95, rautt166, rautt144, svart7). Inniheldur E223. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 84 (2 pakkningar með 42) forðaplástrar.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/331/036 [84 forðaplástrar (2 pakkningar með 42)]

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

neupro 8 mg/24 klst.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

FJÖLPAKKNINGAR EINGÖNGU

INNRI UMBÚÐIR (ÁN “BLUE BOX”)

ASKJA MEÐ 42 PLÁSTRUM

1. HEITI LYFSINS

Neupro 8 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

2. VIRK(T) EFNI

Úr hverjum plástri losna 8 mg af rótigótíni á 24 klst. Hver 40 cm2 plástur inniheldur 18,0 mg af rótigótíni.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: Pólý(dímetýlsíloxan, trímetýlsílýl sílikat)-kópólýmerísat, póvídon K90, E171, E223, E304, E307, flúorópólýmer, pólýester, sílikon, ál, litarefni (gult95, rautt166, rautt144, svart7). Inniheldur E223. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

42 forðaplástrar. Hluti af fjölpakkningu. Pakkningarnar má ekki selja stakar.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFIS HAFA

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/331/036 [84 forðaplástrar (2 pakkningar með 42)]

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

neupro 8 mg/24 klst.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁLETRUN Á SKAMMTAPOKA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Neupro 8 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

Til notkunar um húð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 forðaplástur

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 28 PLÁSTRUM – PAKKI TIL AÐ HEFJA MEÐFERÐ – 4 VIKNA MEÐFERÐARÁÆTLUN

1. HEITI LYFSINS

Neupro

2 mg/24 klst.

4 mg/24 klst.

6 mg/24 klst.

8 mg/24 klst.

Forðaplástur

rótigótín

2. VIRK(T) EFNI

Neupro 2 mg/24 klst.

Úr hverjum plástri losna 2 mg af rótigótíni á 24 klst. Hver 10 cm2 plástur inniheldur 4,5 mg af rótigótíni.

Neupro 4 mg/24 klst.

Úr hverjum plástri losna 4 mg af rótigótíni á 24 klst. Hver 20 cm2 plástur inniheldur 9,0 mg af rótigótíni.

Neupro 6 mg/24 klst.

Úr hverjum plástri losna 6 mg af rótigótíni á 24 klst. Hver 30 cm2 plástur inniheldur 13,5 mg af rótigótíni.

Neupro 8 mg/24 klst.

Úr hverjum plástri losna 8 mg af rótigótíni á 24 klst. Hver 40 cm2 plástur inniheldur 18,0 mg af rótigótíni.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: Pólý(dímetýlsíloxan, trímetýlsílýl sílikat)-kópólýmerísat, póvídon K90, E171, E223, E304, E307, flúorópólýmer, pólýester, sílikon, ál, litarefni (gult95, rautt166, rautt144, svart7). Inniheldur E223. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Pakki til að hefja meðferð

Hver pakkning með 28 forðaplástrum til að fylgja 4 vikna meðferðaráætlun inniheldur: 7 forðaplástra af Neupro 2 mg/24 klst.

7 forðaplástra af Neupro 4 mg/24 klst.

7 forðaplástra af Neupro 6 mg/24 klst.

7 forðaplástra af Neupro 8 mg/24 klst.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/331/013

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

neupro 2 mg/24 klst., 4 mg/24 klst., 6 mg/24 klst., 8 mg/24 klst.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ 7 PLÁSTRUM - 1. VIKA

1. HEITI LYFSINS

Neupro 2 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

2. VIRK(T) EFNI

Úr hverjum plástri losna 2 mg af rótigótíni á 24 klst. Hver 10 cm2 plástur inniheldur 4,5 mg af rótigótíni.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: Pólý(dímetýlsíloxan, trímetýlsílýl sílikat)-kópólýmerísat, póvídon K90, E171, E223, E304, E307, flúorópólýmer, pólýester, sílikon, ál, litarefni (gult95, rautt166, rautt144, svart7). Inniheldur E223. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 forðaplástrar

1. vika

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/331/013

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

neupro 2 mg/24 klst.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁLETRUN Á SKAMMTAPOKA - 1. VIKA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Neupro 2 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

Til notkunar um húð

1.vika

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 forðaplástur

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ 7 PLÁSTRUM - 2. VIKA

1. HEITI LYFSINS

Neupro 4 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

2. VIRK(T) EFNI

Úr hverjum plástri losna 4 mg af rótigótíni á 24 klst. Hver 20 cm2 plástur inniheldur 9,0 mg af rótigótíni.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: Pólý(dímetýlsíloxan, trímetýlsílýl sílikat)-kópólýmerísat, póvídon K90, E171, E223, E304, E307, flúorópólýmer, pólýester, sílikon, ál, litarefni (gult95, rautt166, rautt144, svart7). Inniheldur E223. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 forðaplástrar

2. vika

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFIS HAFA

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/331/013

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

neupro 4 mg/24 klst.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁLETRUN Á SKAMMTAPOKA - 2. VIKA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Neupro 4 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

Til notkunar um húð

2. vika

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 forðaplástur

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ 7 PLÁSTRUM - 3. VIKA

1. HEITI LYFSINS

Neupro 6 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

2. VIRK(T) EFNI

Úr hverjum plástri losna 6 mg af rótigótíni á 24 klst. Hver 30 cm2 plástur inniheldur 13,5 mg af rótigótíni.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: Pólý(dímetýlsíloxan, trímetýlsílýl sílikat)-kópólýmerísat, póvídon K90, E171, E223, E304, E307, flúorópólýmer, pólýester, sílikon, ál, litarefni (gult95, rautt166, rautt144, svart7). Inniheldur E223. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 forðaplástrar

3. vika

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/331/013

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

neupro 6 mg/24 klst.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁLETRUN Á SKAMMTAPOKA - 3. VIKA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Neupro 6 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

Til notkunar um húð

3. vika

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 forðaplástur

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ 7 PLÁSTRUM - 4. VIKA

1. HEITI LYFSINS

Neupro 8 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

2. VIRK(T) EFNI

Úr hverjum plástri losna 8 mg af rótigótíni á 24 klst. Hver 40 cm2 plástur inniheldur 18,0 mg af rótigótíni.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: Pólý(dímetýlsíloxan, trímetýlsílýl sílikat)-kópólýmerísat, póvídon K90, E171, E223, E304, E307, flúorópólýmer, pólýester, sílikon, ál, litarefni (gult95, rautt166, rautt144, svart7). Inniheldur E223. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 forðaplástrar

4.vika

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFIS HAFA

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írlandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/331/013

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

neupro 8 mg/24 klst.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁLETRUN Á SKAMMTAPOKA - 4. VIKA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Neupro 8 mg/24 klst. forðaplástur rótigótín

Til notkunar um húð

4. vika

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 forðaplástur

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf