Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neuraceq (florbetaben (18F)) – áletranir - V09AX06

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsNeuraceq
ATC-kóðiV09AX06
Efniflorbetaben (18F)
FramleiðandiPiramal Imaging Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM MÁLMASKJA (með Blue Box)

1.HEITI LYFS

Neuraceq 300 MBq/ml stungulyf, lausn

Florbetaben (18F)

2.VIRK(T) EFNI

Hver ml af stungulyfi, lausn inniheldur 300 MBq af florbetaben (18F) á dagsetningu og tíma kvörðunar.

3.HJÁLPAREFNI

Askorbínsýra, vatnsfrítt etanól, makrógól 400, natríumaskorbat, vatn fyrir stungulyf Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

Hettuglas fjölskammta

Tilv. viðskiptavinar

Virkni: {XXX} MBq í {XX} ml

ToC:{DDMMÁÁÁÁ} {XX}:{XX} Tímabelti

Rúmmál: {XX} ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð.

Fjölskammta

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Geislavirkt efni.

Alliance Medical Molecular Imaging Ltd., Bretland

BV Cyclotron VU, Holland

Cis Bio International, Nancy, Frakkland

Cis Bio International, Nîmes, Frakkland

Cis Bio International, Paris, Frakkland

Cis Bio International, Rennes, Frakkland

Cis Bio International, Pessac, Frakkland

Eckert & Ziegler EURO-PET Berlin GmbH, Þýskaland

PET Net Muenchen GmbH, Þýskaland

Eckert & Ziegler EURO-PET Warszawa Sp. z o.o., Pólland

Eckert & Ziegler EURO-PET Koeln/Bonn GmbH, Þýskaland

IBA Molecular Italy S.R.L., Monza, Ítalía

IBA Molecular Italy S.R.L., Rome, Ítalía

IBA Molecular Italy S.R.L., Udine, Ítalía

IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Spánn

IBA Molecular Spain, S.A., Madrid, Spánn

Seibersdorf Labor GmbH, Austria

BetaPlus Pharma SA, Brussels, Belgium

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {DD/MM/ÁÁÁÁ} {XX}.{XX} {Tímabelti}

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við reglur í hverju landi.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Piramal Imaging Ltd., Langstone Tech. Park, Havant PO9 1SA, UK

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/906/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

MÁLMASKJA (Án Blue Box)

1. HEITI LYFS

Neuraceq 300 MBq/ml stungulyf, lausn

Florbetaben (18F)

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af stungulyfi, lausn inniheldur 300 MBq af florbetaben (18F) á dagsetningu og tíma kvörðunar.

3. HJÁLPAREFNI

Askorbínsýra, vatnsfrítt etanól, makrógól 400, natríumaskorbat, vatn fyrir stungulyf Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

Hettuglas fjölskammta

Virkni {XXX} MBq í {XX} ml

Rúmmál: {XX} ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð.

Fjölskammta

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Geislavirkt efni.

Alliance Medical Molecular Imaging Ltd., Bretland

BV Cyclotron VU, Holland

Cis Bio International, Nancy, Frakkland

Cis Bio International, Nîmes, Frakkland

Cis Bio International, Paris, Frakkland

Cis Bio International, Rennes, Frakkland

Cis Bio International, Pessac, Frakkland

Eckert & Ziegler EURO-PET Berlin GmbH, Þýskaland

PET Net Muenchen GmbH, Þýskaland

Eckert & Ziegler EURO-PET Warszawa Sp. z o.o., Pólland

Eckert & Ziegler EURO-PET Koeln/Bonn GmbH, Þýskaland

IBA Molecular Italy S.R.L., Monza, Ítalía

IBA Molecular Italy S.R.L., Rome, Ítalía

IBA Molecular Italy S.R.L., Udine, Ítalía

IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Spánn

IBA Molecular Spain, S.A., Madrid, Spánn

Seibersdorf Labor GmbH, Austria

BetaPlus Pharma SA, Brussels, Belgium

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {DD/MM/ÁÁÁÁ} {XX}.{XX} {Tímabelti}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Piramal Imaging Ltd., Langstone Tech. Park, Havant PO9 1SA, UK

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/906/001

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Hettuglas

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Neuraceq 300 MBq/ml stungulyf, lausn

Florbetaben (18F)

Til notkunar í bláæð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist: ToC+ 6 klst

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

Virkni: ≤ 3000 MBq á ToC(sjá ytri umbúðir)

6.ANNAÐ

Geislavirkt efni

Alliance Medical Molecular Imaging Ltd., Bretland

BV Cyclotron VU, Holland

Cis Bio International, Nancy, Frakkland

Cis Bio International, Nîmes, Frakkland

Cis Bio International, Paris, Frakkland

Cis Bio International, Rennes, Frakkland

Cis Bio International, Pessac, Frakkland

Eckert & Ziegler EURO-PET Berlin GmbH, Þýskaland

PET Net Muenchen GmbH, Þýskaland

Eckert & Ziegler EURO-PET Warszawa Sp. z o.o., Pólland Eckert & Ziegler EURO-PET Koeln/Bonn GmbH, Þýskaland IBA Molecular Italy S.R.L., Monza, Ítalía

IBA Molecular Italy S.R.L., Rome, Ítalía

IBA Molecular Italy S.R.L., Udine, Ítalía

IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Spánn

IBA Molecular Spain, S.A., Madrid, Spánn

Seibersdorf Labor GmbH, Austria

BetaPlus Pharma SA, Brussels, Belgium

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf