Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nevanac (nepafenac) – áletranir - S01BC10

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsNevanac
ATC-kóðiS01BC10
Efninepafenac
FramleiðandiNovartis Europharm Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR EINA FLÖSKU 5 ml

1.HEITI LYFS

Nevanac 1 mg/ml augndropar, dreifa nepafenac.

2.VIRK(T) EFNI

1 ml af dreifu inniheldur 1 mg nepafenac.

3.HJÁLPAREFNI

Mannitól (mannitol.) E421, karbómer (carbomer.), natríumklóríð (natr. chlor.), týloxapól (tyloxapol.), dínatríumedetat (dinatr. edetas.), benzalkónklóríð (benzalkon. chlor.), natríumhýdroxíð (natr. hydrox.) og/eða saltsýra (acid. hydrochlor.) (til að stilla sýrustig (pH)) og hreinsað vatn (aq. purif.).

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Augndropar, dreifa 1 x 5 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Hristið vel fyrir notkun.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í augu.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Fleygið 4 vikum eftir að flaskan er fyrst opnuð.

Opnað:

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/433/001 1 x 5 ml

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETI

nevanac 1 mg/ml

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á ekki við.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

Á ekki við.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI Á FLÖSKU

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Nevanac 1 mg/ml augndropar nepafenac.

Til notkunar í augu.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Opnuð:

4.LOTUNÚMER

Lot:

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

5 ml

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR EINA FLÖSKU

1. HEITI LYFS

Nevanac 3 mg/ml augndropar, dreifa nepafenac.

2. VIRK(T) EFNI

1 ml dreifu inniheldur 3 mg nepafenac.

3. HJÁLPAREFNI

Bórsýra (acid. bor.), própýlenglýkól (propyleneglyc.), karbómer (carbomer.), natríumklóríð (natr. chlor.), guar (cyamopsid. semin. pulv.), natríumkarmellósi (carmell. natr.) dínatríumedetat (dinatr. edetas.), benzalkónklóríð (benzalkon. chlor.), natríumhýdroxíð (natr. hydrox.) og/eða saltsýra (acid. hydrochlor.) (til að stilla pH) og hreinsað vatn (aq. purif.).

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Augndropar, dreifa 1 x 3 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Hristið vel fyrir notkun.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í augu.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Einu sinni á sólarhring

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Fleygið 4 vikum eftir að flaskan er fyrst opnuð.

Opnað:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C. Geymið flöskuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park,

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/433/002

1 x 3 ml - hringlaga flaska

 

 

 

EU/1/07/433/003

1 x 3 ml - sporöskjulaga flaska

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

Lot:

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETI

Nevanac 3 mg/ml

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á ekki við.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

Á ekki við.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI Á FLÖSKU

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Nevanac 3 mg/ml augndropar nepafenac.

Til notkunar í augu.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml

6. ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

POKI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Nevanac 3 mg/ml augndropar nepafenac.

Til notkunar í augu.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Fleygið 4 vikum eftir að flaskan er fyrst opnuð.

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf