Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nexavar (sorafenib) – áletranir - L01XE05

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsNexavar
ATC-kóðiL01XE05
Efnisorafenib
FramleiðandiBayer Pharma AG

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Nexavar 200 mg filmuhúðaðar töflur

Sorafenib

2.VIRK EFNI

Hver tafla inniheldur 200 mg af sorafenib (sem tosýlat)

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

112 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer Pharma AG 13342 Berlin Þýskalandi

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/342/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Nexavar 200 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Nexavar 200 mg töflur

Sorafenib

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer (Logo)

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

MÁN

ÞRI

MIÐ FIM FÖS LAU SUN

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf