Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nexium Control (esomeprazole) – áletranir - A02BC05

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsNexium Control
ATC-kóðiA02BC05
Efniesomeprazole
FramleiðandiPfizer Consumer Healthcare Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

Nexium Control 20 mg magasýruþolnar töflur

esomeprazol

2.VIRK(T) EFNI

Hver magasýruþolin tafla inniheldur 20 mg af esomeprazoli (sem magnesíumþríhýdrat).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur súkrósa. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

7 magasýruþolnar töflur

14 magasýruþolnar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Töflurnar á að gleypa í heilu lagi. Töflurnar má hvorki tyggja né mylja. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/860/001 7 magasýruþolnar töflur

EU/1/13/860/002 14 magasýruþolnar töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er ekki lyfseðilsskylt.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Til skammtímameðferðar við einkennum bakflæðis (brjóstsviði, nábítur) hjá fullorðnum, 18 ára eða eldri.

Ekki má nota ef um er að ræða ofnæmi fyrir esomeprazol eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins. Ræðið við lyfjafræðing eða lækninn ef:

Notuð eru einhver lyf sem talin eru upp í fylgiseðlinum.

Þú ert eldri en 55 ára og ert með ný einkenni eða nýlega breytingu á einkennum bakflæðis. Hvernig nota á lyfið

Takið eina töflu einu sinni á sólarhring. Takið ekki stærri skammt. Það geta liðið 2-3 dagar þar til full verkun kemur fram.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki eftir notkun lyfsins í 14 daga samfellt.

Til meðferðar við brjóstsviða og sýrubakflæði

Ein tafla á sólarhring

Verkar í sólarhring

<www.xxx.xxx>

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Nexium Control 20 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á ekki við.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

Á ekki við.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Nexium Control 20 mg magasýruþolnar töflur

esomeprazol

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Consumer Healthcare Ltd

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA

1. HEITI LYFS

Nexium Control 20 mg magasýruþolin hörð hylki esomeprazol

2. VIRK(T) EFNI

Hver magasýruþolið hart hylki inniheldur 20 mg af esomeprazoli (sem magnesíumþríhýdrat).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur súkrósa. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/860/003 14 magasýruþolin hörð hylki

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Til skammtímameðferðar við einkennum bakflæðis (brjóstsviði, nábítur) hjá fullorðnum, 18 ára eða eldri.

Ekki má nota ef um er að ræða ofnæmi fyrir esomeprazol eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins.

Ræðið við lyfjafræðing eða lækninn ef:

Notuð eru einhver lyf sem talin eru upp í fylgiseðlinum.

Þú ert eldri en 55 ára og ert með ný einkenni eða nýlega breytingu á einkennum bakflæðis.

Hvernig nota á lyfið

Takið eitt hylki einu sinni á sólarhring. Takið ekki stærri skammt. Hylkin á að gleypa í heilu lagi. Ekki má tyggja, mylja eða opna hylki. Það geta liðið 2-3 dagar þar til full verkun kemur fram.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki eftir notkun lyfsins í 14 daga samfellt.

Til meðferðar við brjóstsviða og sýrubakflæði

Hylki

Eitt hylki á sólarhring

Verkar í sólarhring

<www.xxx.xxx>

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Nexium Control 20 mg hylki

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á ekki við.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

Á ekki við.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM MERKIMIÐI Á GLASI

1. HEITI LYFS

Nexium Control 20 mg magasýruþolin hylki

esomeprazole

2. VIRK(T) EFNI

Hvert magasýruþolið hylki inniheldur 20 mg af esomeprazoli (sem magnesíumþríhýdrat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 hylki.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

Geymið ílátið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Kent

CT13 9NJ

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/860/003

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Til meðferðar við brjóstsviða og sýrubakflæði

Takið eitt hylki einu sinni á sólarhring. Takið ekki stærri skammt. Gleypið í heilu lagi. Ekki má tyggja, mylja eða opna hylki.

Hylki

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á ekki við.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

Á ekki við.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf