Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nimvastid (rivastigmine) – áletranir - N06DA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsNimvastid
ATC-kóðiN06DA03
Efnirivastigmine
FramleiðandiKrka, d.d., Novo mesto

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM ASKJA Á ÖSKJUR FYRIR ÞYNNUR OG ÍLÁT OG MIÐI Á ÍLÁT

1.HEITI LYFS

Nimvastid 1,5 mg hörð hylki

Rivastigmin

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur rivastigminhýdrógentartrat sem jafngildir 1,5 mg af rivastigmini.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Hart hylki

Þynna:

14 hörð hylki

28 hörð hylki

30 hörð hylki

56 hörð hylki

60 hörð hylki

112 hörð hylki

Ílát:

200 hörð hylki

250 hörð hylki

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Skal kyngja heilum án þess að mylja eða opna.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

14 hörð hylki: EU/1/09/525/001

28 hörð hylki: EU/1/09/525/002

30 hörð hylki: EU/1/09/525/003

56 hörð hylki: EU/1/09/525/004

60 hörð hylki: EU/1/09/525/005

112 hörð hylki: EU/1/09/525/006

200 hörð hylki: EU/1/09/525/047

250 hörð hylki: EU/1/09/525/007

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Nimvastid 1,5 mg (aðeins á miða á öskju)

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Nimvastid 1,5 mg hörð hylki

Rivastigmin

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM ASKJA Á ÖSKJUR FYRIR ÞYNNUR OG ÍLÁT OG MIÐI Á ÍLÁT

1. HEITI LYFS

Nimvastid 3 mg hörð hylki

Rivastigmin

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur rivastigminhýdrógentartrat sem jafngildir 3 mg af rivastigmini.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hart hylki

Þynna:

28 hörð hylki

30 hörð hylki

56 hörð hylki

60 hörð hylki

112 hörð hylki

Ílát:

200 hörð hylki

250 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Skal kyngja heilum án þess að mylja eða opna.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

28 hörð hylki: EU/1/09/525/008

30 hörð hylki: EU/1/09/525/009

56 hörð hylki: EU/1/09/525/010

60 hörð hylki: EU/1/09/525/011

112 hörð hylki: EU/1/09/525/012

200 hörð hylki: EU/1/09/525/048

250 hörð hylki: EU/1/09/525/013

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Nimvastid 3 mg (aðeins á miða á öskju)

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Nimvastid 3 mg hörð hylki

Rivastigmin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM ASKJA Á ÖSKJUR FYRIR ÞYNNUR OG ÍLÁT OG MIÐI Á ÍLÁT

1. HEITI LYFS

Nimvastid 4,5 mg hörð hylki

Rivastigmin

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur rivastigminhýdrógentartrat sem jafngildir 4,5 mg af rivastigmini.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hart hylki

Þynna:

28 hörð hylki

30 hörð hylki

56 hörð hylki

60 hörð hylki

112 hörð hylki

Ílát:

200 hörð hylki

250 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Skal kyngja heilum án þess að mylja eða opna.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

28 hörð hylki: EU/1/09/525/014

30 hörð hylki: EU/1/09/525/015

56 hörð hylki: EU/1/09/525/016

60 hörð hylki: EU/1/09/525/017

112 hörð hylki: EU/1/09/525/018

200 hörð hylki: EU/1/09/525/049

250 hörð hylki: EU/1/09/525/019

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Nimvastid 4,5 mg (aðeins á miða á öskju)

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Nimvastid 4,5 mg hörð hylki

Rivastigmin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM ASKJA Á ÖSKJUR FYRIR ÞYNNUR OG ÍLÁT OG MIÐI Á ÍLÁT

1. HEITI LYFS

Nimvastid 6 mg hörð hylki

Rivastigmin

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur rivastigminhýdrógentartrat sem jafngildir 6 mg af rivastigmini.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hart hylki

Þynna:

28 hörð hylki

30 hörð hylki

56 hörð hylki

60 hörð hylki

112 hörð hylki

Ílát:

200 hörð hylki

250 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Skal kyngja heilum án þess að mylja eða opna.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

28 hörð hylki: EU/1/09/525/020

30 hörð hylki: EU/1/09/525/021

56 hörð hylki: EU/1/09/525/022

60 hörð hylki: EU/1/09/525/023

112 hörð hylki: EU/1/09/525/024

200 hörð hylki: EU/1/09/525/050

250 hörð hylki: EU/1/09/525/025

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Nimvastid 6 mg (aðeins á miða á öskju)

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Nimvastid 6 mg hörð hylki

Rivastigmin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Nimvastid 1,5 mg munndreifitöflur

Rivastigmin

2. VIRK(T) EFNI

Hver munndreifitafla inniheldur rivastigminhýdrógentartrat sem jafngildir 1,5 mg af rivastigmini.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: sorbitól E420.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Munndreifitafla

14 x 1 munndreifitafla

28 x 1 munndreifitafla

30 x 1 munndreifitafla

56 x 1 munndreifitafla

60 x 1 munndreifitafla

112 x 1 munndreifitafla

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Ekki handfjatla töflurnar með blautum höndum þar sem töflurnar gætu brotnað í sundur.

1.Haldið um brúnir þynnulengjunnar og losið eina þynnueiningu af lengjunni með því að rífa varlega meðfram götunum í kringum hana.

2.Togið upp endann á þynnunni og flettið henni alveg af.

3.Veltið töflunni í lófann.

4.Setjið töfluna á tunguna um leið og hún hefur verið tekin úr umbúðunum.

Leysið töfluna upp í munninum og kyngið henni með eða án vatns.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

14 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/525/026

28 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/525/027

30 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/525/028

56 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/525/029

60 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/525/030

112 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/525/031

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Nimvastid 1,5 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Nimvastid 1,5 mg munndreifitöflur

Rivastigmin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

1.Rífið.

2.Flettið af.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Nimvastid 3 mg munndreifitöflur

Rivastigmin

2. VIRK(T) EFNI

Hver munndreifitafla inniheldur rivastigminhýdrógentartrat sem jafngildir 3 mg af rivastigmini.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: sorbitól E420.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Munndreifitafla

28 x 1 munndreifitafla

30 x 1 munndreifitafla

56 x 1 munndreifitafla

60 x 1 munndreifitafla

112 x 1 munndreifitafla

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Ekki handfjatla töflurnar með blautum höndum þar sem töflurnar gætu brotnað í sundur.

1.Haldið um brúnir þynnulengjunnar og losið eina þynnueiningu af lengjunni með því að rífa varlega meðfram götunum í kringum hana.

2.Togið upp endann á þynnunni og flettið henni alveg af.

3.Veltið töflunni í lófann.

4.Setjið töfluna á tunguna um leið og hún hefur verið tekin úr umbúðunum.

Leysið töfluna upp í munninum og kyngið henni með eða án vatns.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

28 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/525/032

30 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/525/033

56 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/525/034

60 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/525/035

112 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/525/036

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Nimvastid 3 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Nimvastid 3 mg munndreifitöflur

Rivastigmin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

1.Rífið.

2.Flettið af.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Nimvastid 4,5 mg munndreifitöflur

Rivastigmin

2. VIRK(T) EFNI

Hver munndreifitafla inniheldur rivastigminhýdrógentartrat sem jafngildir 4,5 mg af rivastigmini.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: sorbitól E420.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Munndreifitafla

28 x 1 munndreifitafla

30 x 1 munndreifitafla

56 x 1 munndreifitafla

60 x 1 munndreifitafla

112 x 1 munndreifitafla

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Ekki handfjatla töflurnar með blautum höndum þar sem töflurnar gætu brotnað í sundur.

1.Haldið um brúnir þynnulengjunnar og losið eina þynnueiningu af lengjunni með því að rífa varlega meðfram götunum í kringum hana.

2.Togið upp endann á þynnunni og flettið henni alveg af.

3.Veltið töflunni í lófann.

4.Setjið töfluna á tunguna um leið og hún hefur verið tekin úr umbúðunum.

Leysið töfluna upp í munninum og kyngið henni með eða án vatns.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

28 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/525/037

30 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/525/038

56 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/525/039

60 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/525/040

112 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/525/041

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Nimvastid 4,5 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Nimvastid 4,5 mg munndreifitöflur

Rivastigmin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

1.Rífið.

2.Flettið af.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Nimvastid 6 mg munndreifitöflur

Rivastigmin

2. VIRK(T) EFNI

Hver munndreifitafla inniheldur rivastigminhýdrógentartrat sem jafngildir 6 mg af rivastigmini.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: sorbitól E420.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Munndreifitafla

28 x 1 munndreifitafla

30 x 1 munndreifitafla

56 x 1 munndreifitafla

60 x 1 munndreifitafla

112 x 1 munndreifitafla

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Ekki handfjatla töflurnar með blautum höndum þar sem töflurnar gætu brotnað í sundur.

1.Haldið um brúnir þynnulengjunnar og losið eina þynnueiningu af lengjunni með því að rífa varlega meðfram götunum í kringum hana.

2.Togið upp endann á þynnunni og flettið henni alveg af.

3.Veltið töflunni í lófann.

4.Setjið töfluna á tunguna um leið og hún hefur verið tekin úr umbúðunum.

Leysið töfluna upp í munninum og kyngið henni með eða án vatns.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

28 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/525/042

30 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/525/043

56 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/525/044

60 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/525/045

112 x 1 munndreifitafla: EU/1/09/525/046

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Nimvastid 6 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Nimvastid 6 mg munndreifitöflur

Rivastigmin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

1.Rífið.

2.Flettið af.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf