Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nivolumab BMS (nivolumab) – áletranir - L01XC17

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsNivolumab BMS
ATC-kóðiL01XC17
Efninivolumab
FramleiðandiBristol-Myers Squibb Pharma EEIG
Nivolumab BMS 10 mg/ml innrennslisþykkni, lausn nivolumab
UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA

1.HEITI LYFS

2.

VIRK(T) EFNI

 

 

 

Hver ml af þykkni inniheldur 10 mg nivolumab.

markaðsleyfi

 

 

Hvert 4 ml hettuglas inniheldur 40 mg nivolumab.

 

 

Hvert 10 ml hettuglas inniheldur 100 mg nivolumab.

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

Hjálparefni: natríumsítrat díhýdrat, natríumklóríð, mannitól (E421), pentetsýra, pólýsorbat 80,

 

natríumhýdroxíð, saltsýra, vatn fyrir stungulyf.

með

 

 

 

 

Sjá fylgiseðil fyrir frekari upplýsingar.

 

 

 

 

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

lengur1 hettuglas40 mg/4 ml100 mg/10 mlInnrennslisþykkni, lausn.

 

 

ekki

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

Lesið fylgis ðilinn fyrir notkun.

 

 

er

 

Til notkunar í bláæð.

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

Lyfið

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Eingöngu einnota.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bretland

 

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

 

 

Geymið í kæli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Má ekki frjósa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

 

 

 

10.

SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

 

 

 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

 

 

 

 

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

 

 

 

 

 

 

Uxbridge Business Park

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanderson Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uxbridge UB8 1DH

 

 

 

með

 

 

 

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/15/1026/001

 

 

 

 

 

 

 

 

40 mg hettuglas

 

 

 

 

 

 

EU/1/15/1026/002

100 mg hettuglas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

lengur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

 

 

MERKIMIÐI Á HETTUGLASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

markaðsleyfi

 

 

1.

 

HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

 

 

Nivolumab BMS 10 mg/ml sæft þykkni

 

 

 

 

 

nivolumab

 

 

 

 

 

 

 

notkun i.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

FYRNINGARDAGSETNING

 

 

 

 

4.

 

LOTUNÚMER

 

með

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

lengur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

 

 

 

40 mg/4 ml

 

 

 

 

 

 

 

100 mg/10 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

 

 

6.

 

ANNAÐ

 

 

 

 

 

 

Einungis einnota.

 

 

 

 

Lyfið

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf