Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nonafact (human coagulation factor IX) – áletranir - B02BD04

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsNonafact
ATC-kóðiB02BD04
Efnihuman coagulation factor IX
FramleiðandiSanquin Plasma Products B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

ASKJA HETTUGLAS MEÐ STOFNI 500 ae

ASKJA HETTUGLAS MEÐ STOFNI 1000 ae

1.HEITI LYFS

Nonafact 100 ae/ml stungulyfsstofn og leysir fyrir stungulyf

Storkuþáttur IX úr mönnum

2.VIRK(T) EFNI

500 a.e. af storkuþætti IX úr mönnum (100 a.e./ml eftir upplausn). 1.000 a.e. af storkuþætti IX úr mönnum (100 a.e./ml eftir upplausn).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur: natríumklóríð, histidín og súkrósa

Leysir: vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir fyrir stungulyf

Innihald:

1 hettuglas af stungulyfsstofni

1 hettuglas af vatni fyrir stungulyf 5 ml

1 hettuglas af vatni fyrir stungulyf 10 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Leysið upp í 5 ml af vatni fyrir stungulyf.

Leysið upp í 10 ml af vatni fyrir stungulyf.

Lyfið á að nota tafarlaust.

Aðeins til notkunar sem einn skammtur.

til notkunar í æð

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymist þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Notið ekki ef lausnin er ekki alveg tær eða ef stungulyfsstofninn er ekki fullkomlega uppleystur.

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist:

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymist í kæli (við 2 C – 8 C). Má ekki frjósa.

Geymið glasið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sanquin Plasma Products B.V., Plesmanlaan 125, NL-1066 CX Amsterdam, Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/01/186/001/IS

EU/1/01/186/002/IS

13.LOTUNÚMER

Lot: {númer}

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ STOFNI 500 ae

HETTUGLASMEÐ STOFNI 1000 ae

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Nonafact 100 ae/ml stungulyfsstofn Storkuþáttur IX úr mönnum

til notkunar í æð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Leysið upp í 5 ml af vatni fyrir stungulyf.

Leysið upp í 10 ml af vatni fyrir stungulyf.

Gefist tafarlaust.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist:

4.LOTUNÚMER

Lot: { númer}

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

500 a.e. (100 a.e./ml eftir upplausn)

1.000 a.e. (100 a.e./ml eftir upplausn)

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ LEYSI 5 ml

HETTUGLAS MEÐ LEYSI 10 ml

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Vatn fyrir stungulyf

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Fyrir upplausn Nonafact.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist:

4. LOTUNÚMER

Lot: { númer}

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

5 ml

10 ml

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf