Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Norvir (ritonavir) – áletranir - J05AE03

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsNorvir
ATC-kóðiJ05AE03
Efniritonavir
FramleiðandiAbbVie Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

NORVIR MIXTÚRA, LAUSN - Askja sem er fjölpakkning sem inniheldur 450 ml (5 glös með 90 ml) mixtúru, lausn – með „blue box“

1.HEITI LYFS

Norvir 80 mg/ml mixtúra, lausn ritonavir

2.VIRK(T) EFNI

Hver ml af mixtúru, lausn inniheldur 80 mg ritonavir.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: etanól (43% að rúmmáli), pólýoxýl-35-ricinusolíu, própýlenglýkól, sakkarín- natríum, sunset yellow E110.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning með: 450 ml (5 glös, hvert um sig inniheldur 90 ml) mixtúru, lausn.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Barnaöryggislokun.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C. Má hvorki geyma í kæli né frysti.

Notist fyrir fyrningardagsetninguna. Hristið vel fyrir notkun. Ef agnir eða botnfall sést í mixtúrunni, eftir að hún hefur verið hrist, á sjúklingurinn að taka næsta skammt og hafa síðan samband við lækni til að endurnýja birgðirnar.

Forðast skal að lyfið sé í miklum hita. Geymið glasið vel lokað.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Bretland.

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/016/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Norvir 80 mg/ml

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

NORVIR MIXTÚRA, LAUSN – Askja með 1 glasi sem inniheldur 90 ml mixtúru, lausn með „blue box“

1. HEITI LYFS

Norvir 80 mg/ml mixtúra, lausn ritonavir

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af mixtúru, lausn inniheldur 80 mg ritonavir.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: etanól (43% að rúmmáli), pólýoxýl-35-ricinusolíu, própýlenglýkól, sakkarín- natríum, sunset yellow E110.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

90 ml mixtúra, lausn

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Barnaöryggislokun.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C. Má hvorki geyma í kæli né frysti.

Notist fyrir fyrningardagsetninguna. Hristið vel fyrir notkun. Ef agnir eða botnfall sést í mixtúrunni, eftir að hún hefur verið hrist, á sjúklingurinn að taka næsta skammt og hafa síðan samband við lækni til að endurnýja birgðirnar.

Forðast skal að lyfið sé í miklum hita. Geymið glasið vel lokað.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Bretland.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/016/008

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Norvir 80 mg/ml

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

NORVIR MIXTÚRA, LAUSN – merkimiði á glasi

1. HEITI LYFS

Norvir 80 mg/ml mixtúra, lausn ritonavir

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af mixtúru, lausn inniheldur 80 mg ritonavir.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: etanól (43% að rúmmáli), pólýoxýl-35-ricinusolíu, própýlenglýkól, sakkarín- natríum, sunset yellow E110.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

90 ml mixtúra, lausn

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Barnaöryggislokun.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C. Má hvorki geyma í kæli né frysti.

Notist fyrir fyrningardagsetninguna. Hristið vel fyrir notkun. Ef agnir eða botnfall sést í mixtúrunni, eftir að hún hefur verið hrist, á sjúklingurinn að taka næsta skammt og hafa síðan samband við lækni til að endurnýja birgðirnar.

Forðast skal að lyfið sé í miklum hita. Geymið glasið vel lokað.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Bretland.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/016/001

EU/1/96/016/008

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

Á ekki við

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

NORVIR MIXTÚRUDUFT, DREIFA – Askja með 30 skammtapokum sem hver inniheldur 100 mg af ritonaviri

1. HEITI LYFS

Norvir 100 mg mixtúruduft, dreifa ritonavir

2. VIRK(T) EFNI

Hver skammtapoki inniheldur 100 mg ritonavir.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 skammtapokar með mixtúrudufti, dreifu

Askjan inniheldur einnig 1 blöndunarbolla og 2 skammtasprautur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/016/009

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Norvir 100 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

NORVIR MIXTÚRUDUFT, DREIFA – Merkimiði á skammtapoka

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Norvir 100 mg mixtúruduft, dreifa ritonavir

Til inntöku

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

100 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

NORVIR FILMUHÚÐAÐAR TÖFLUR – Askja með „blue box“

1. HEITI LYFS

Norvir 100 mg filmuhúðaðar töflur ritonavir

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 100 mg ritonavir.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

Norvir töflur á að taka með mat.

Töflurnar á að gleypa heilar og ekki tyggja, brjóta eða mylja þær.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Barnaöryggislokun.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Bretland.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/016/0005

EU/1/96/016/0006

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Norvir 100 mg töflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

NORVIR FILMUHÚÐAÐAR TÖFLUR – merkimiði á glasi

1. HEITI LYFS

Norvir 100 mg filmuhúðaðar töflur ritonavir

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 100 mg ritonavir.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Bretland.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/016/0005

EU/1/96/016/0006

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á ekki við

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

Á ekki við

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

NORVIR FILMUHÚÐAÐAR TÖFLUR - Fjölpakkning með 90 (3 glös með 30) filmuhúðuðum töflur með „blue box“

1. HEITI LYFS

Norvir 100 mg filmuhúðaðar töflur ritonavir

2. VIRK(T) EFNI

Hvertafla inniheldur 100 mg ritonavir.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 90 (3 glös með 30) filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

Norvir töflur á að taka með mat.

Töflurnar á að gleypa heilar og ekki tyggja, brjóta eða mylja þær.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Barnaöryggislokun.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Bretland.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/016/007

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Norvir 100 mg töflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

NORVIR FILMUHÚÐAÐAR TÖFLUR ÁLETRANIR Á MERKIMIÐA GLASS – 3 GLÖS

1. HEITI LYFS

Norvir 100 mg filmuhúðaðar töflur ritonavir

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 100 mg ritonavir.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Bretland.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/016/007

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á ekki við

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

Á ekki við

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf