Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NovoSeven (eptacog alfa (activated)) – áletranir - B02BD08

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsNovoSeven
ATC-kóðiB02BD08
Efnieptacog alfa (activated)
FramleiðandiNovo Nordisk A/S

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Áletrun á öskju

1.HEITI LYFS

NovoSeven 1 mg

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

Eptacog alfa (virkjað)

2.VIRKT EFNI

Eptacog alfa (virkjað) 1 mg/hettuglas (50 k a.e./hettuglas), 1 mg/ml eftir blöndun

3.HJÁLPAREFNI

Natríumklóríð, kalsíumklóríð tvíhýdrat, glýsýlglýsín, pólýsorbat 80, mannitól, súkrósi, metíónín, histidín, vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Hver pakkning inniheldur:

1 hettuglas með stungulyfsstofni

1 hettuglas með leysi

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Til notkunar í bláæð. Til gjafar í einum skammti.

Helst á að gefa lyfið strax eftir blöndun

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP/

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægra hitastig en 25°C

Má ekki frjósa

Geymið varið gegn ljósi

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

2880 Bagsværd, Danmörk

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/006/004

13.LOTUNÚMER

Lot:

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

NovoSeven 1 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Áletrun á öskju

1. HEITI LYFS

NovoSeven 1 mg

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

Eptacog alfa (virkjað)

2. VIRKT EFNI

Eptacog alfa (virkjað) 1 mg/hettuglas (50 k a.e./hettuglas), 1 mg/ml eftir blöndun

3. HJÁLPAREFNI

Natríumklóríð, kalsíumklóríð tvíhýdrat, glýsýlglýsín, pólýsorbat 80, mannitól, súkrósi, metíónín, histidín, vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hver pakkning inniheldur:

1 hettuglas með stungulyfsstofni

1 áfyllta sprautu með leysi ásamt stimpilstöng

1 millistykki fyrir hettuglös til blöndunar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Til notkunar í bláæð. Til gjafar í einum skammti

Helst á að gefa lyfið strax eftir blöndun

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP/

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C

Má ekki frjósa

Geymið varið gegn ljósi

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

2880 Bagsværd, Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/006/008

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

NovoSeven 1 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

Merkimiði á hettuglas með stungulyfsstofni

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

NovoSeven 1 mg Stungulyfsstofn Eptacog alfa (virkjað) i.v.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Til inndælingar í einum skammti

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP/

4.LOTUNÚMER

Lot:

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 mg

6.ANNAÐ

Novo Nordisk A/S

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

Merkimiði á hettuglas með leysi

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

Leysir fyrir NovoSeven

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP/

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1,1 ml

6. ANNAÐ

Novo Nordisk A/S

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

Merkimiði á áfyllta sprautu með leysi

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

Leysir fyrir NovoSeven

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP/

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 ml

6. ANNAÐ

3 ml

Novo Nordisk A/S

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Áletrun á öskju

1. HEITI LYFS

NovoSeven 2 mg

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

Eptacog alfa (virkjað)

2. VIRKT EFNI

Eptacog alfa (virkjað) 2 mg/hettuglas (100 k a.e./hettuglas), 1 mg/ml eftir blöndun

3. HJÁLPAREFNI

Natríumklóríð, kalsíumklóríð tvíhýdrat, glýsýlglýsín, pólýsorbat 80, mannitól, súkrósi, metíónín, histidín, vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hver pakkning inniheldur:

1 hettuglas með stungulyfsstofni

1 hettuglas með leysi

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Til notkunar í bláæð. Til gjafar í einum skammti.

Helst á að gefa lyfið strax eftir blöndun

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP/

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægra hitastig en 25°C

Má ekki frjósa

Geymið varið gegn ljósi

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

2880 Bagsværd, Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/006/005

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16 UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

NovoSeven 2 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Áletrun á öskju

1. HEITI LYFS

NovoSeven 2 mg

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

Eptacog alfa (virkjað)

2. VIRKT EFNI

Eptacog alfa (virkjað) 2 mg/hettuglas (100 k a.e./hettuglas), 1 mg/ml eftir blöndun

3. HJÁLPAREFNI

Natríumklóríð, kalsíumklóríð tvíhýdrat, glýsýlglýsín, pólýsorbat 80, mannitól, súkrósi, metíónín, histidín, vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hver pakkning inniheldur:

1 hettuglas með stungulyfsstofni

1 áfyllta sprautu með leysi ásamt stimpilstöng

1 millistykki fyrir hettuglös til blöndunar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Til notkunar í bláæð. Til gjafar í einum skammti.

Helst á að gefa lyfið strax eftir blöndun

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP/

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C

Má ekki frjósa

Geymið varið gegn ljósi

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

2880 Bagsværd, Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/006/009

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16 UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

NovoSeven 2 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

Merkimiði á hettuglas með stungulyfsstofni

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

NovoSeven 2 mg Stungulyfsstofn Eptacog alfa (virkjað) i.v.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Til inndælingar í einum skammti

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP/

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

2 mg

6. ANNAÐ

Novo Nordisk A/S

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

Merkimiði á hettuglas með leysi

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

Leysir fyrir NovoSeven

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP/

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

2,1 ml

6. ANNAÐ

Novo Nordisk A/S

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

Merkimiði á áfyllta sprautu með leysi

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

Leysir fyrir NovoSeven

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP/

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

2 ml

6. ANNAÐ

3 ml

Novo Nordisk A/S

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Áletrun á öskju

1. HEITI LYFS

NovoSeven 5 mg

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

Eptacog alfa (virkjað)

2. VIRKT EFNI

Eptacog alfa (virkjað) 5 mg/hettuglas (250 k a.e./hettuglas), 1 mg/ml eftir blöndun

3. HJÁLPAREFNI

Natríumklóríð, kalsíumklóríð tvíhýdrat, glýsýlglýsín, pólýsorbat 80, mannitól, súkrósi, metíónín, histidín, vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hver pakkning inniheldur:

1 hettuglas með stungulyfsstofni

1 hettuglas með leysi

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Til notkunar í bláæð. Til gjafar í einum skammti.

Helst á að gefa lyfið strax eftir blöndun

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP/

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægra hitastig en 25°C

Má ekki frjósa

Geymið varið gegn ljósi

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

2880 Bagsværd, Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/006/006

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

NovoSeven 5 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Áletrun á öskju

1. HEITI LYFS

NovoSeven 5 mg

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

Eptacog alfa (virkjað)

2. VIRKT EFNI

Eptacog alfa (virkjað) 5 mg/hettuglas (250 k a.e./hettuglas), 1 mg/ml eftir blöndun

3. HJÁLPAREFNI

Natríumklóríð, kalsíumklóríð tvíhýdrat, glýsýlglýsín, pólýsorbat 80, mannitól, súkrósi, metíónín, histidín, vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hver pakkning inniheldur:

1 hettuglas með stungulyfsstofni

1 áfyllta sprautu með leysi ásamt stimpilstöng

1 millistykki fyrir hettuglös til blöndunar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Til notkunar í bláæð. Til gjafar í einum skammti

Helst á að gefa lyfið strax eftir blöndun

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP/

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C

Má ekki frjósa

Geymið varið gegn ljósi

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

2880 Bagsværd, Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/006/010

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

NovoSeven 5 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

Merkimiði á hettuglas með stungulyfsstofni

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

NovoSeven 5 mg Stungulyfsstofn Eptacog alfa (virkjað) i.v.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Til inndælingar í einum skammti

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP/

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

5 mg

6. ANNAÐ

Novo Nordisk A/S

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

Merkimiði á hettuglas með leysi

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

Leysir fyrir NovoSeven

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP/

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

5,2 ml

6. ANNAÐ

Novo Nordisk A/S

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

Merkimiði á áfyllta sprautu með leysi

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

Leysir fyrir NovoSeven

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP/

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

5 ml

6. ANNAÐ

10 ml

Novo Nordisk A/S

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Áletrun á öskju

1. HEITI LYFS

NovoSeven 8 mg

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

Eptacog alfa (virkjað)

2. VIRKT EFNI

Eptacog alfa (virkjað) 8 mg/hettuglas (400 k a.e./hettuglas), 1 mg/ml eftir blöndun

3. HJÁLPAREFNI

Natríumklóríð, kalsíumklóríð tvíhýdrat, glýsýlglýsín, pólýsorbat 80, mannitól, súkrósi, metíónín, histidín, vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hver pakkning inniheldur:

1 hettuglas með stungulyfsstofni

1 hettuglas með leysi

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Til notkunar í bláæð. Til gjafar í einum skammti.

Helst á að gefa lyfið strax eftir blöndun

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP/

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægra hitastig en 25°C

Má ekki frjósa

Geymið varið gegn ljósi

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

2880 Bagsværd, Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/006/007

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

NovoSeven 8 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Áletrun á öskju

1. HEITI LYFS

NovoSeven 8 mg

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

Eptacog alfa (virkjað)

2. VIRKT EFNI

Eptacog alfa (virkjað) 8 mg/hettuglas (400 k a.e./hettuglas), 1 mg/ml eftir blöndun

3. HJÁLPAREFNI

Natríumklóríð, kalsíumklóríð tvíhýdrat, glýsýlglýsín, pólýsorbat 80, mannitól, súkrósi, metíónín, histidín, vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hver pakkning inniheldur:

1 hettuglas með stungulyfsstofni

1 áfyllta sprautu með leysi ásamt stimpilstöng

1 millistykki fyrir hettuglös til blöndunar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Til notkunar í bláæð. Til gjafar í einum skammti

Helst á að gefa lyfið strax eftir blöndun

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP/

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C

Má ekki frjósa

Geymið varið gegn ljósi

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

2880 Bagsværd, Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/006/011

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

NovoSeven 8 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

Merkimiði á hettuglas með stungulyfsstofni

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

NovoSeven 8 mg Stungulyfsstofn Eptacog alfa (virkjað) i.v.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Til inndælingar í einum skammti

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP/

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

8 mg

6. ANNAÐ

Novo Nordisk A/S

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

Merkimiði á hettuglas með leysi

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

Leysir fyrir NovoSeven

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP/

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

8,1 ml

6. ANNAÐ

Novo Nordisk A/S

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

Merkimiði á áfyllta sprautu með leysi

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

Leysir fyrir NovoSeven

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP/

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

8 ml

6. ANNAÐ

10 ml

Novo Nordisk A/S

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf