Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nplate (romiplostim) – áletranir - B02BX04

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsNplate
ATC-kóðiB02BX04
Efniromiplostim
FramleiðandiAmgen Europe B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

Nplate 250 míkrógrömm stungulyfsstofn, lausn romiplostim

2.VIRK(T) EFNI

Hettuglas sem inniheldur 250 míkrógrömm af romiplostimi. Eftir blöndun innihalda 0,5 ml af lausn 250 míkrógrömm af romiplostimi (500 míkrógrömm/ml).

3.HJÁLPAREFNI

Mannitól (E421), súkrósi, l-histidín, saltsýra (til að stilla pH) og pólýsorbat 20.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn, lausn. 1 hettuglas.

4 hettuglös.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Eftir blöndun: 24 klst. við 25°C eða í kæli (2°C - 8°C) ef geymt í upprunalegu hettuglasi og varið gegn ljósi.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/497/001

EU/1/08/497/003

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Nplate 250

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

MIÐI Á HETTUGLASI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Nplate 250 g stungulyfsstofn romiplostim

s.c.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

250 g

6.ANNAÐ

Amgen Europe B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA

1. HEITI LYFS

Nplate 500 míkrógrömm stungulyfsstofn, lausn romiplostim

2. VIRK(T) EFNI

Hettuglas sem inniheldur 500 míkrógrömm af romiplostimi. Eftir blöndun inniheldur 1 ml af lausn 500 míkrógrömm af romiplostimi (500 míkrógrömm/ml).

3. HJÁLPAREFNI

Mannitól (E421), súkrósi, l-histidín, saltsýra (til að stilla pH) og pólýsorbat 20.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn, lausn. 1 hettuglas.

4 hettuglös.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Eftir blöndun: 24 klst. við 25°C eða í kæli (2°C - 8°C) ef geymt í upprunalegu hettuglasi og varið gegn ljósi.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/497/002

EU/1/08/497/004

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Nplate 500

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

MIÐI Á HETTUGLASI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Nplate 500 g stungulyfsstofn romiplostim

s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

500 g

6. ANNAÐ

Amgen Europe B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA FYRIR BLÖNDUNARPAKKNINGU, ÁN BLUE BOX

1. HEITI LYFS

Nplate 250 míkrógrömm stungulyfsstofn og leysir, lausn romiplostim

2. VIRK(T) EFNI

Hettuglas sem inniheldur 250 míkrógrömm af romiplostimi. Eftir blöndun innihalda 0,5 ml af lausn 250 míkrógrömm af romiplostimi (500 míkrógrömm/ml).

3. HJÁLPAREFNI

Duft: Mannitól (E421), súkrósi, l-histidín, saltsýra (til að stilla pH) og pólýsorbat 20. Leysir: Vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Innihald fjölpakkningar, ekki má selja stakar pakkningar. 1pakkning inniheldur:

1 hettuglas með dufti fyrir stungulyf, lausn.

1 áfyllta sprautu sem inniheldur 0,72 ml af leysi.

1 stimpilstöng fyrir áfylltu sprautuna.

1 sæft millistykki fyrir hettuglas.

1 sæfða 1 ml Luer lock sprautu.

1 sæfða öryggisnál.

4 sprittþurrkur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Eftir blöndun: 24 klst. við 25°C eða í kæli (2°C - 8°C) ef geymt í upprunalegu hettuglasi og varið gegn ljósi.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/497/006 – 1 pakkning

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Nplate 250

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA FYRIR BLÖNDUNARPAKKNINGU, MEÐ BLUE BOX

1. HEITI LYFS

Nplate 250 míkrógrömm stungulyfsstofn og leysir, lausn romiplostim

2. VIRK(T) EFNI

Hettuglas sem inniheldur 250 míkrógrömm af romiplostimi. Eftir blöndun innihalda 0,5 ml af lausn 250 míkrógrömm af romiplostimi (500 míkrógrömm/ml).

3. HJÁLPAREFNI

Duft: Mannitól (E421), súkrósi, l-histidín, saltsýra (til að stilla pH) og pólýsorbat 20. Leysir: Vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1 pakkning inniheldur:

Fjölpakkningu sem samanstendur af 4 pakkningum. Hver pakkning inniheldur:

1 hettuglas með dufti fyrir stungulyf, lausn.

1 áfyllta sprautu sem inniheldur 0,72 ml af leysi.

1 stimpilstöng fyrir áfylltu sprautuna.

1 sæft millistykki fyrir hettuglas.

1 sæfða 1 ml Luer lock sprautu.

1 sæfða öryggisnál.

4 sprittþurrkur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Eftir blöndun: 24 klst. við 25°C eða í kæli (2°C - 8°C) ef geymt í upprunalegu hettuglasi og varið gegn ljósi.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/497/005 – 1 pakkning

EU/1/08/497/006 – 4 pakkningar

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Nplate 250

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA FYRIR BLÖNDUNARPAKKNINGU, ÁN BLUE BOX

1. HEITI LYFS

Nplate 500 míkrógrömm stungulyfsstofn og leysir, lausn romiplostim

2. VIRK(T) EFNI

Hettuglas sem inniheldur 500 míkrógrömm af romiplostimi. Eftir blöndun inniheldur 1 ml af lausn 500 míkrógrömm af romiplostimi (500 míkrógrömm/ml).

3. HJÁLPAREFNI

Duft: Mannitól (E421), súkrósi, l-histidín, saltsýra (til að stilla pH) og pólýsorbat 20. Leysir: Vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Innihald fjölpakkningar, ekki má selja stakar pakkningar. 1pakkning inniheldur:

1 hettuglas með dufti fyrir stungulyf, lausn.

1 áfyllta sprautu sem inniheldur 1,2 ml af leysi.

1 stimpilstöng fyrir áfylltu sprautuna.

1 sæft millistykki fyrir hettuglas.

1 sæfða 1 ml Luer lock sprautu.

1 sæfða öryggisnál.

4 sprittþurrkur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Eftir blöndun: 24 klst. við 25°C eða í kæli (2°C - 8°C) ef geymt í upprunalegu hettuglasi og varið gegn ljósi.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/497/008 – 1 pakkning

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Nplate 500

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA FYRIR BLÖNDUNARPAKKNINGU, MEÐ BLUE BOX

1. HEITI LYFS

Nplate 500 míkrógrömm stungulyfsstofn og leysir, lausn romiplostim

2. VIRK(T) EFNI

Hettuglas sem inniheldur 500 míkrógrömm af romiplostimi. Eftir blöndun inniheldur 1 ml af lausn 500 míkrógrömm af romiplostimi (500 míkrógrömm/ml).

3. HJÁLPAREFNI

Duft: Mannitól (E421), súkrósi, l-histidín, saltsýra (til að stilla pH) og pólýsorbat 20. Leysir: Vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1 pakkning inniheldur:

Fjölpakkningu sem samanstendur af 4 pakkningum. Hver pakkning inniheldur:

1 hettuglas með dufti fyrir stungulyf, lausn.

1 áfyllta sprautu sem inniheldur 1,2 ml af leysi.

1 stimpilstöng fyrir áfylltu sprautuna.

1 sæft millistykki fyrir hettuglas.

1 sæfða 1 ml Luer lock sprautu.

1 sæfða öryggisnál.

4 sprittþurrkur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Eftir blöndun: 24 klst. við 25°C eða í kæli (2°C - 8°C) ef geymt í upprunalegu hettuglasi og varið gegn ljósi.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/497/007 – 1 pakkning

EU/1/08/497/008 – 4 pakkningar

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Nplate 500

LÁGMANRKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

VATN FYRIR STUNGULYF MERKIMIÐI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Leysir fyrir Nplate

Vatn fyrir stungulyf

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

0,72 ml

1,2 ml

6. ANNAÐ

250 g pakkning

500 g pakkning

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf