Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nuedexta (dextromethorphan / quinidine) – áletranir - N07XX59

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsNuedexta
ATC-kóðiN07XX59
Efnidextromethorphan / quinidine
FramleiðandiJenson Pharmaceutical Services Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR GLAS (60 hörð hylki) – NUEDEXTA 15 mg/9 mg hylki

1.HEITI LYFS

NUEDEXTA 15 mg/9 mg hörð hylki

dextrómetorfan / kínidín

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hylki inniheldur dextrómetorfan hýdróbrómíð mónóhýdrati, sem jafngildir 15,41 mg af dextrómetorfani og kínidín súlfat díhýdrati, sem jafngildir 8,69 mg af kínidíni.

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

Inniheldur laktósa. Frekari upplýsingar er að finna á fylgiseðli.

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

60 hörð hylki

 

með

 

 

 

 

 

 

 

 

Til inntöku

lengur

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKUMOLEIÐ(IR)

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ

ekki UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TILerNÉ SJÁ

7.ÖNNURLyfiðSÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Jenson Pharmaceutical Services Limited

Carradine House, 237 Regents Park Road

N3 3LF London

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/833/001

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

lengur

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

NUEDEXTA 15 mg/9 mg

 

 

 

er

ekki

 

Lyfið

 

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM ÁLETRUN Á GLASI (60 hörð hylki) – NUEDEXTA 15 mg/9 mg hylki

1. HEITI LYFS

NUEDEXTA 15 mg/9 mg hörð hylki

dextrómetorfan / kínidín

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hylki inniheldur dextrómetorfan hýdróbrómíð mónóhýdrat, sem jafngildir 15,41 mg af dextrómetorfani og kínidín súlfat díhýdrati, sem jafngildir 8,69 mg af kínidíni.

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

Inniheldur laktósa. Frekari upplýsingar er að finna á fylgiseðli.

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

60 hörð hylki

 

 

 

með

 

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKUMOLEIÐ(IR)

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

lengur

 

 

Til inntöku

 

ekki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

Geymið þar sem börn hvorki sjá né ná til.

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Jenson Pharmaceutical Services Limited

Carradine House, 237 Regents Park Road

N3 3LF London

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/833/001

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

lengur

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

er

ekki

 

Lyfið

 

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR GLAS (60 hörð hylki) – NUEDEXTA 23 mg/9 mg hylki

1. HEITI LYFS

NUEDEXTA 23 mg/9 mg hörð hylki

dextrómetorfan / kínidín

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hylki inniheldur dextrómetorfan hýdróbrómíð mónóhýdrat, sem jafngildir 23,11 mg af dextrómetorfani og kínidín súlfat díhýdrati, sem jafngildir 8,69 mg af kínidíni.

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

Inniheldur laktósa. Frekari upplýsingar er að finna á fylgiseðli.

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

60 hörð hylki

 

 

 

með

 

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKUMOLEIÐ(IR)

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

lengur

 

 

Til inntöku

 

ekki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

Geymið þar sem börn hvorki sjá né ná til.

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Jenson Pharmaceutical Services Limited

Carradine House, 237 Regents Park Road

N3 3LF London

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/833/003

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

lengur

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

NUEDEXTA 23 mg/9 mg

 

 

 

er

ekki

 

Lyfið

 

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

ÁLETRUN Á GLASI (60 hörð hylki) – NUEDEXTA 23 mg/9 mg hylki

1. HEITI LYFS

NUEDEXTA 23 mg/9 mg hörð hylki

dextrómetorfan / kínidín

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hylki inniheldur dextrómetorfan hýdróbrómíð mónóhýdrat, sem jafngildir 23,11 mg af dextrómetorfan og kínidín súlfat díhýdrati, sem jafngildir 8,69 mg af kínidíni.

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

Inniheldur laktósa. Frekari upplýsingar er að finna á fylgiseðli.

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

60 hörð hylki

 

með

 

 

 

 

 

 

 

 

Til inntöku

lengur

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKUMOLEIÐ(IR)

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐekki UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TILerNÉ SJÁ

7. ÖNNURLyfiðSÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Jenson Pharmaceutical Services Limited

Carradine House, 237 Regents Park Road

N3 3LF London

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/833/003

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

lengur

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

er

ekki

 

Lyfið

 

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA – NUEDEXTA 15 mg/9 mg hylki: PAKKNING MEÐ 13 HYLKJUM

1. HEITI LYFS

NUEDEXTA 15 mg/9 mg hörð hylki

dextrómetorfan / kínidín

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hylki inniheldur dextrómetorfan hýdróbrómíð mónóhýdrat, sem jafngildir 15,41 mg af dextrómetorfan og kínidín súlfat díhýdrati, sem jafngildir 8,69 mg af kínidíni.

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

Inniheldur laktósa. Frekari upplýsingar er að finna á fylgiseðli.

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

13 hörð hylki

 

með

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lengur

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKUMOLEIÐ(IR)

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

Til inntöku

 

 

 

2.

Dragið spjaldið út til hægriekki()

 

 

 

Til að taka hylkin úr:

 

 

 

1.

Þrýstið og haldið við flipana fyrir ofan og neðan ()

 

 

er

 

 

 

6.SÉRSTÖKLyfiðVARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki sjá né ná til.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Jenson Pharmaceutical Services Limited

Carradine House, 237 Regents Park Road

N3 3LF London

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/833/002

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.

 

 

 

lengur

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

NUEDEXTA 15 mg/9 mg

ekki

 

 

 

er

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM UMSLAG UM ÞYNNUPAKKNINGU (13 hörð hylki) – NUEDEXTA 15 mg/9 mg hylki

1. HEITI LYFS

NUEDEXTA 15 mg/9 mg hörð hylki

dextrómetorfan / kínidín

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Jenson Pharmaceutical Services Limited

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

 

Dagur 1

 

Dagur 2

 

Dagur 3

 

Dagur 4

 

Dagur 5

Lyfið

Dagur 6

Dagur 7

BYRJAÐ Á DEGI 8

Dagur 8

Dagur 9

Dagur 10

 

ekki

lengur

er

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf