Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NutropinAq (somatropin) – áletranir - H01AC01

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsNutropinAq
ATC-kóðiH01AC01
Efnisomatropin
FramleiðandiIpsen Pharma

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM {ASKJA - 1 RÖRLYKJA }

1.HEITI LYFS

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 a.e.) stungulyf, lausn

Sómatrópín

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml inniheldur 5 mg af sómatrópíni

Ein rörlykja inniheldur 10 mg (30 a.e.) af sómatrópíni

3.HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: natríumklóríð, fljótandi fenól, pólýsorbat 20, natríumsítrat, sítrónusýra (vatnsfrí) og vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

1 rörlykja sem inniheldur 2 ml af stungulyfi, lausn

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Eftir að umbúðir eru rofnar á að nota lyfið innan 28 daga við 2°C – 8°C.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið þynnuna í ytri umbúðum.

Sýnt hefur verið fram á efna- og eðlisfræðilegan stöðugleika við notkun í 28 daga við 2°C - 8°C. Vegna örvera má geyma lyfið að hámarki í 28 daga við 2°C - 8°C eftir að umbúðir hafa verið rofnar.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/164/003

13.LOTUNÚMER

Lot:

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

NutropinAq 10 mg/2 ml

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM {ASKJA - 3 RÖRLYKJUR }

1. HEITI LYFS

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 a.e.) stungulyf, lausn

Sómatrópín

2. VIRK(T) EFNI

Einn ml inniheldur 5 mg af sómatrópíni

Ein rörlykja inniheldur 10 mg (30 a.e.) af sómatrópíni

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: natríumklóríð, fljótandi fenól, pólýsorbat 20, natríumsítrat, sítrónusýra (vatnsfrí) og vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

3 rörlykjur sem innihalda 2 ml af stungulyfi, lausn

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Eftir að umbúðir eru rofnar á að nota lyfið innan 28 daga við 2°C – 8°C.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið þynnuna í ytri umbúðum.

Sýnt hefur verið fram á efna- og eðlisfræðilegan stöðugleika við notkun í 28 daga við 2°C - 8°C. Vegna örvera má geyma lyfið að hámarki í 28 daga við 2°C - 8°C eftir að umbúðir hafa verið rofnar.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/164/004

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

NutropinAq 10 mg/2 ml

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM {ASKJA - 6 RÖRLYKJUR }

1. HEITI LYFS

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 a.e.) stungulyf, lausn

Sómatrópín

2. VIRK(T) EFNI

Einn ml inniheldur 5 mg af sómatrópíni

Ein rörlykja inniheldur 10 mg (30 a.e.) af sómatrópíni

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: natríumklóríð, fljótandi fenól, pólýsorbat 20, natríumsítrat, sítrónusýra (vatnsfrí) og vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

6 rörlykjur sem innihalda 2 ml af stungulyfi, lausn

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Eftir að umbúðir eru rofnar á að nota lyfið innan 28 daga við 2°C – 8°C.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið þynnuna í ytri umbúðum.

Sýnt hefur verið fram á efna- og eðlisfræðilegan stöðugleika við notkun í 28 daga við 2°C - 8°C. Vegna örvera má geyma lyfið að hámarki í 28 daga við 2°C - 8°C eftir að umbúðir hafa verið rofnar.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/164/005

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

NutropinAq 10 mg/2 ml

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM {ÞYNNUPAKKNING}

1. HEITI LYFS

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 a.e.) stungulyf, lausn

Sómatrópín

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Ipsen Pharma.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4.LOTUNÚMER

Lot:

5.ANNAÐ

Til notkunar undir húð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Geymið í kæli.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

{RÖRLYKJA}

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

NutropinAq 10 mg/2 ml. s.c.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

2 ml

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf