Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olanzapine Glenmark Europe (olanzapine) – áletranir - N05AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsOlanzapine Glenmark Europe
ATC-kóðiN05AH03
Efniolanzapine
FramleiðandiGlenmark Pharmaceuticals Europe Limited  

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

1.HEITI LYFS

Olanzapine Glenmark Europe 5 mg munndreifitöflur

Olanzapin

2.VIRK(T) EFNI

Hver munndreifitafla inniheldur 5 mg af olanzapíni.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur aspartam.

Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Munndreifitafla

28 munndreifitöflur

56 munndreifitöflur

70 munndreifitöflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Leysa skal töfluna upp í munni eða í drykk. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30 C.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Laxmi House

2-B Draycott Avenue

Kenton

Harrow

Middlesex

HA3 OBU

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/588/001

EU/1/09/588/002

EU/1/09/588/003

13.LOTUNÚMER

Lotunr.

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Olanzapine Glenmark Europe 5 mg munndreifitöflur

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Álþynnupakkningar

1. HEITI LYFS

Olanzapine Glenmark Europe 5 mg munndreifitöflur

Olanzapin

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4.LOTUNÚMER

Lotunr.

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

1. HEITI LYFS

Olanzapine Glenmark Europe 10 mg munndreifitöflur

Olanzapin

2. VIRK(T) EFNI

Hver munndreifitafla inniheldur 10 mg af olanzapíni.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur aspartam.

Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Munndreifitafla

28 munndreifitöflur

56 munndreifitöflur

70 munndreifitöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Leysa skal töfluna upp í munni eða í drykk. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30 C

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Laxmi House

2-B Draycott Avenue

Kenton

Harrow

Middlesex

HA3 OBU

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/588/004

EU/1/09/588/005

EU/1/09/588/006

13. LOTUNÚMER

Lotunr.

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Olanzapine Glenmark Europe 10 mg munndreifitöflur

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

1. HEITI LYFS

Olanzapine Glenmark Europe 10 mg munndreifitöflur

Olanzapin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lotunr.

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

1. HEITI LYFS

Olanzapine Glenmark Europe 15 mg munndreifitöflur

Olanzapin

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 15 mg af olanzapíni.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur aspartam.

Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Munndreifitafla

28 munndreifitöflur

56 munndreifitöflur

70 munndreifitöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Leysa skal töfluna upp í munni eða í drykk. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30 C

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Laxmi House

2-B Draycott Avenue

Kenton

Harrow

Middlesex

HA3 OBU

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/588/007

EU/1/09/588/008

EU/1/09/588/009

13. LOTUNÚMER

Lotunr.

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Olanzapine Glenmark Europe 15 mg munndreifitöflur

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Álþynnupakkningar

1. HEITI LYFS

Olanzapine Glenmark Europe 15 mg munndreifitöflur

Olanzapin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lotunr.

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

1. HEITI LYFS

Olanzapine Glenmark Europe 20 mg munndreifitöflur

Olanzapin

2. VIRK(T) EFNI

Hver munndreifitafla inniheldur 20 mg af olanzapíni.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur aspartam.

Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Munndreifitafla

28 munndreifitöflur

56 munndreifitöflur

70 munndreifitöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Leysa skal töfluna upp í munni eða í drykk. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30 C

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Laxmi House

2-B Draycott Avenue

Kenton

Harrow

Middlesex

HA3 OBU

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/588/010

EU/1/09/588/011

EU/1/09/588/012

13. LOTUNÚMER

Lotunr.

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Olanzapine Glenmark Europe 20 mg munndreifitöflur

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Álþynnupakkningar

1. HEITI LYFS

Olanzapine Glenmark Europe 20 mg munndreifitöflur

Olanzapin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lotunr.

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf