Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olanzapine Teva (olanzapine) – Forsendur fyrir, eða takmarkanir á, afgreiðslu og notkun - N05AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsOlanzapine Teva
ATC-kóðiN05AH03
Efniolanzapine
FramleiðandiTeva Pharma

A.FRAMLEIÐENDUR SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR LOKASAMÞYKKT

Heiti og heimilisföng framleiðenda sem eru ábyrgir fyrir lokasamþykkt

Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd

Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Ungverjalandi

TEVA PHARMA S.L.U.

Poligono Industrial Malpica, c/C, no. 4, 50.016 Zaragoza,

Spánn

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park,

Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG

Bretland

Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Þýskaland

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem,

Holland

Heiti og heimilisfang framleiðanda sem ábyrgur er fyrir lokasamþykkt viðkomandi lotu skal koma fram í útprentuðum fylgiseðli.

B.FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

C. AÐRAR FORSENDUR OG SKILYRÐI MARKAÐSLEYFIS

Samantektir um öryggi lyfsins (PSUR)

Við útgáfu markaðsleyfis er þess ekki krafist að samantektir um öryggi lyfsins séu lagðar fram fyrir þetta lyf. Samt sem áður skal markaðsleyfishafi leggja fram samantektir um öryggi lyfsins ef lyfið er á lista yfir viðmiðunardagsetningar Evrópusambandsins (EURD lista) sem gerð er krafa um í

grein 107c(7) í tilskipun 2001/83 og er birtur í vefgátt fyrir evrópsk lyf.

D. FORSENDUR EÐA TAKMARKANIR ER VARÐA ÖRYGGI OG VERKUN VIÐ NOTKUN LYFSINS

Áætlun um áhættustjórnun

Á ekki við.

Viðbótaraðgerðir til að lágmarka áhættu

Á ekki við.

• Skylda til aðgerða eftir útgáfu markaðsleyfis

Á ekki við.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf