Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olanzapine Teva (olanzapine) – áletranir - N05AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsOlanzapine Teva
ATC-kóðiN05AH03
Efniolanzapine
FramleiðandiTeva Pharma

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ <28><30><35><56><70><98> OLANZAPINE TEVA 2,5 mg FILMUHÚÐUÐUM TÖFLUM

1.HEITI LYFSINS

Olanzapine Teva 2,5 mg filmuhúðaðar töflur

Olanzapine

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur: 2,5 mg olanzapín

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur, meðal annars, laktósaeinhýdrat

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

<28><30><35><56><70><98> filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 25°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem; Hollandi

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/427/001

EU/1/07/427/002

EU/1/07/427/003

EU/1/07/427/038

EU/1/07/427/048

EU/1/07/427/058

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Olanzapine Teva 2,5 mg filmuhúðaðar töflur

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM OLANZAPINE TEVA 2,5 mg FILMUHÚÐUÐ TAFLA: ÁLETRUN Á BAKÞYNNU

1. HEITI LYFSINS

Olanzapine Teva 2,5 mg filmuhúðaðar töflur

Olanzapine

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva

3.FYRNINGARDAGSETNING

Exp.:

4.LOTUNÚMER

Lot:

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ

<28><28 x 1><30><30 x 1><35><35 x 1><50><50 x 1><56><56 x 1><70><70 x 1><98><98 x 1> OLANZAPINE TEVA 5 mg FILMUHÚÐUÐUM TÖFLUM

1. HEITI LYFSINS

Olanzapine Teva 5 mg filmuhúðaðar töflur

Olanzapine

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur: 5 mg olanzapín

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur, meðal annars, laktósaeinhýdrat

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

<28><28 x 1><30><30 x 1><35><35 x 1><50><50 x 1><56><56 x 1><70><70 x 1><98><98 x 1> fi lmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 25°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Hollandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/427/004

EU/1/07/427/005

EU/1/07/427/006

EU/1/07/427/007

EU/1/07/427/039

EU/1/07/427/049

EU/1/07/427/059

EU/1/07/427/070

EU/1/07/427/071

EU/1/07/427/072

EU/1/07/427/073

EU/1/07/427/074

EU/1/07/427/075

EU/1/07/427/076

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Olanzapine Teva 5 mg filmuhúðaðar töflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM OLANZAPINE TEVA 5 mg FILMUHÚÐUÐ TAFLA: ÁLETRUN Á BAKÞYNNU

1. HEITI LYFSINS

Olanzapine Teva 5 mg filmuhúðaðar töflur

Olanzapine

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva

3. FYRNINGARDAGSETNING

Exp.:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ

<28><28 x 1><30><30 x 1><35><35 x 1><56><56 x 1><60><70><70 x 1><98><98 x 1> OLANZ APINE TEVA 7,5 mg FILMUHÚÐUÐUM TÖFLUM

1. HEITI LYFSINS

Olanzapine Teva 7,5 mg filmuhúðaðar töflur

Olanzapine

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur: 7,5 mg olanzapín

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur, meðal annars, laktósaeinhýdrat

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

<28><28 x 1><30><30 x 1><35><35 x 1><56><56 x 1><60><70><70 x 1><98><98 x 1> filmuhúða ðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 25°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Hollandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/427/008

EU/1/07/427/009

EU/1/07/427/010

EU/1/07/427/040

EU/1/07/427/050

EU/1/07/427/060

EU/1/07/427/068

EU/1/07/427/077

EU/1/07/427/078

EU/1/07/427/079

EU/1/07/427/080

EU/1/07/427/081

EU/1/07/427/082

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Olanzapine Teva 7,5 mg filmuhúðaðar töflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM OLANZAPINE TEVA 7,5 mg FILMUHÚÐUÐ TAFLA: ÁLETRUN Á BAKÞYNNU

1. HEITI LYFSINS

Olanzapine Teva 7,5 mg filmuhúðaðar töflur

Olanzapine

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva

3. FYRNINGARDAGSETNING

Exp.:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ

<7><7 x 1><28><28 x 1><30><30 x 1><35><35 x 1><50><50 x 1><56><56 x 1><60><70><70 x 1 ><98>98 x 1> OLANZAPINE TEVA 10 mg FILMUHÚÐUÐUM TÖFLUM

1. HEITI LYFSINS

Olanzapine Teva 10 mg filmuhúðaðar töflur

Olanzapine

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur: 10 mg olanzapín

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur, meðal annars, laktósaeinhýdrat

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

<7><7 x 1><28><28 x 1><30><30 x 1><35><35 x 1><50><50 x 1><56><56 x 1><60><70><70 x 1 ><98><98 x 1> filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyr nist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 25°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Hollandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/427/011EU/1/07/427/012

EU/1/07/427/013

EU/1/07/427/014

EU/1/07/427/015

EU/1/07/427/041

EU/1/07/427/051

EU/1/07/427/061

EU/1/07/427/069

EU/1/07/427/083

EU/1/07/427/084

EU/1/07/427/085

EU/1/07/427/086

EU/1/07/427/087

EU/1/07/427/088

EU/1/07/427/089

EU/1/07/427/090

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Olanzapine Teva 10 mg filmuhúðaðar töflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM OLANZAPINE TEVA 10 mg FILMUHÚÐUÐ TAFLA: ÁLETRUN Á BAKÞYNNU

1. HEITI LYFSINS

Olanzapine Teva 10 mg filmuhúðaðar töflur

Olanzapine

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva

3. FYRNINGARDAGSETNING

Exp.:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ <28><30><35><50><56><70><98> OLANZAPINE TEVA 15 mg FILMUHÚÐUÐUM TÖFLUM

1. HEITI LYFSINS

Olanzapine Teva 15 mg filmuhúðaðar töflur

Olanzapine

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur: 15 mg olanzapín

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur, meðal annars, laktósaeinhýdrat

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

<28><30><35><50><56><70><98> filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 25°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Hollandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/427/016

EU/1/07/427/017

EU/1/07/427/018

EU/1/07/427/019

EU/1/07/427/042

EU/1/07/427/052

EU/1/07/427/062

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Olanzapine Teva 15 mg filmuhúðaðar töflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM OLANZAPINE TEVA 15 mg FILMUHÚÐUÐ TAFLA: ÁLETRUN Á BAKÞYNNU

1. HEITI LYFSINS

Olanzapine Teva 15 mg filmuhúðaðar töflur

Olanzapine

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva

3. FYRNINGARDAGSETNING

Exp.:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ <28><30><35><56><70><98> OLANZAPINE TEVA 20 mg FILMUHÚÐUÐUM TÖFLUM

1. HEITI LYFSINS

Olanzapine Teva 20 mg filmuhúðaðar töflur

Olanzapine

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur: 20 mg olanzapín

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur, meðal annars, laktósaeinhýdrat

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

<28><30><35><56><70><98> filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 25°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Hollandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/427/020

EU/1/07/427/021

EU/1/07/427/022

EU/1/07/427/043

EU/1/07/427/053

EU/1/07/427/063

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Olanzapine Teva 20 mg filmuhúðaðar töflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM OLANZAPINE TEVA 20 mg FILMUHÚÐUÐ TAFLA: ÁLETRUN Á BAKÞYNNU

1. HEITI LYFSINS

Olanzapine Teva 20 mg filmuhúðaðar töflur

Olanzapine

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva

3. FYRNINGARDAGSETNING

Exp.:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ <28><30><35><50><56><70><98> OLANZAPINE TEVA 5 mg MUNNDREIFITÖFLUM

1. HEITI LYFSINS

Olanzapine Teva 5 mg munndreifitöflur

Olanzapine

2. VIRK(T) EFNI

Hver munndreifitafla inniheldur: 5 mg olanzapín

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur, meðal annars: laktósa einhýdrat, súkrósa og aspartam (E951). Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

<28><30><35><50><56><70><98> munndreifitöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Hollandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/427/023

EU/1/07/427/024

EU/1/07/427/025

EU/1/07/427/026

EU/1/07/427/044

EU/1/07/427/054

EU/1/07/427/064

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Olanzapine Teva 5 mg munndreifitöflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM OLANZAPINE TEVA 5 mg MUNNDREIFITAFLA: ÁLETRUN Á BAKÞYNNU

1. HEITI LYFSINS

Olanzapine Teva 5 mg munndreifitöflur

Olanzapine

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva

3. FYRNINGARDAGSETNING

Exp.:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ <28><30><35><50><56><70><98> OLANZAPINE TEVA 10 mg MUNNDREIFITÖFLUM

1. HEITI LYFSINS

Olanzapine Teva 10 mg munndreifitöflur

Olanzapine

2. VIRK(T) EFNI

Hver munndreifitafla inniheldur: 10 mg olanzapín

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur, meðal annars: laktósa einhýdrat, súkrósa og aspartam (E951). Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

<28><30><35><50><56><70><98> munndreifitöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Hollandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/427/027

EU/1/07/427/028

EU/1/07/427/029

EU/1/07/427/030

EU/1/07/427/045

EU/1/07/427/055

EU/1/07/427/065

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Olanzapine Teva 10 mg munndreifitöflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM OLANZAPINE TEVA 10 mg MUNNDREIFITAFLA: ÁLETRUN Á BAKÞYNNU

1. HEITI LYFSINS

Olanzapine Teva 10 mg munndreifitöflur

Olanzapine

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ <28><30><35><50><56><70><98> OLANZAPINE TEVA 15 mg MUNNDREIFITÖFLUM

1. HEITI LYFSINS

Olanzapine Teva 15 mg munndreifitöflur

Olanzapine

2. VIRK(T) EFNI

Hver munndreifitafla inniheldur: 15 mg olanzapín

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur, meðal annars: laktósa einhýdrat, súkrósa og aspartam (E951). Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

<28><30><35><50><56><70><98> munndreifitöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Hollandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/427/031

EU/1/07/427/032

EU/1/07/427/033

EU/1/07/427/034

EU/1/07/427/046

EU/1/07/427/056

EU/1/07/427/066

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Olanzapine Teva 15 mg munndreifitöflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM OLANZAPINE TEVA 15 mg MUNNDREIFITAFLA: ÁLETRUN Á BAKÞYNNU

1. HEITI LYFSINS

Olanzapine Teva 15 mg munndreifitöflur

Olanzapine

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva

3. FYRNINGARDAGSETNING

Exp.:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ <28><30><35><56><70><98> OLANZAPINE TEVA 20 mg MUNNDREIFITÖFLUM

1. HEITI LYFSINS

Olanzapine Teva 20 mg munndreifitöflur

Olanzapine

2. VIRK(T) EFNI

Hver munndreifitafla inniheldur: 20 mg olanzapín

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur, meðal annars: laktósa einhýdrat, súkrósa og aspartam (E951). Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

<28><30><35><56><70><98> munndreifitöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Hollandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/427/035

EU/1/07/427/036

EU/1/07/427/037

EU/1/07/427/047

EU/1/07/427/057

EU/1/07/427/067

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Olanzapine Teva 20 mg munndreifitöflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM OLANZAPINE TEVA 20 mg MUNNDREIFITAFLA: ÁLETRUN Á BAKÞYNNU

1. HEITI LYFSINS

Olanzapine Teva 20 mg munndreifitöflur

Olanzapine

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva

3. FYRNINGARDAGSETNING

Exp.:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf