Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Omnitrope (somatropin) – áletranir - H01AC01

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsOmnitrope
ATC-kóðiH01AC01
Efnisomatropin
FramleiðandiSandoz GmbH

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ÁLETRUN Á YTRI UMBÚÐUM

1.HEITI LYFS

Omnitrope 1,3 mg/ml stungulyfsstofn og leysir, lausn

Sómatrópín

2.VIRKT EFNI

Sómatrópín 1,3 mg (4 a.e.)/ml í hettuglasi. Eftir blöndun inniheldur eitt hettuglas 1,3 mg af sómatrópíni (sem jafngildir 4 a.e.) á ml.

3.HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni:

Stofn: glýcín, tvínatríum hýdrógen fosfat heptahýdrat, natríum tvíhýdrógen fosfat tvíhýdrat Leysir: vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

1 hettuglas með 1,3 mg af stofni

1 hettuglas með 1 ml af leysi Pakkningastærð með 1 einingu

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Aðeins einnota. Notið aðeins tæra lausn.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð eftir blöndun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notist innan 24 klst. eftir blöndun.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli (2°C - 8°C).

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Austurríki

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/332/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Omnitrope 1,3 mg/ml

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁLETRUN HETTUGLASS MEÐ OMNITROPE

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

Omnitrope 1,3 mg/ml stungulyfsstofn, lausn Sómatrópín

s.c.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Aðeins einnota.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁLETRUN HETTUGLASS MEÐ LEYSI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

Leysir fyrir Omnitrope (vatn fyrir stungulyf)

Til notkunar undir húð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Aðeins einnota.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ÁLETRUN Á YTRI UMBÚÐUM

1. HEITI LYFS

Omnitrope 5 mg/ml stungulyfsstofn og leysir, lausn

Sómatrópín

2. VIRKT EFNI

Sómatrópín 5 mg (15 a.e.)/ml í hettuglasi. Eftir blöndun inniheldur ein rörlykja 5 mg sómatrópín (sem jafngildir 15 a.e.) á ml.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni:

Stofn: glýcín, tvínatríum hýdrógen fosfat heptahýdrat, natríum tvíhýdrógen fosfat tvíhýdrat Leysir: benzýl alcohol, vatn fyrir stungulyf

Inniheldur benzýl alcohol. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1 hettuglas með 5 mg af stofni

1 rörlykja með 1 ml af leysi

5 hettuglös með 5 mg af stofni

5 rörlykjur með 1 ml af leysi

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Notið aðeins tæra lausn. Notið aðeins ásamt Omnitrope Pen L.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð eftir blöndun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notist innan 21 dags eftir blöndun.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli (2°C - 8°C).

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/332/002

EU/1/06/332/003

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Omnitrope 5 mg/ml

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁLETRUN HETTUGLASS MEÐ OMNITROPE

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

Omnitrope 5 mg/ml stungulyfsstofn, lausn Sómatrópín

s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6. ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁLETRUN RÖRLYKJU MEÐ LEYSI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

Leysir fyrir Omnitrope (vatn fyrir stungulyf með 1,5% bensýl alkóhóli).

Til notkunar undir húð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ÁLETRUN Á YTRI UMBÚÐUM

1. HEITI LYFS

Omnitrope 5 mg/1,5 ml stungulyf, lausn

Sómatrópín

2. VIRKT EFNI

Sómatrópín 3,3 mg (10 a.e.)/ml.

Ein rörlykja inniheldur 1,5 ml sem jafngildir 5 mg sómatrópín (15 a.e.).

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: tvínatríum hýdrógen fosfat heptahýdrat, natríum tvíhýdrógen fosfat tvíhýdrat, mannítól, poloxamer 188, benzýl alkóhól, vatn fyrir stungulyf.

Inniheldur benzýl alkóhól. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn 1 rörlykja

5 rörlykjur

10 rörlykjur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Notið aðeins tæra lausn. Notið aðeins ásamt Omnitrope Pen 5.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notist innan 28 daga eftir fyrstu opnun.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli (2°C - 8°C).

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/332/004

EU/1/06/332/005

EU/1/06/332/006

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Omnitrope 5 mg/1,5 ml

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁLETRUN RÖRLYKJU MEÐ OMNITROPE

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

Omnitrope 5 mg/1,5 ml Stungulyf Sómatrópín

s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ÁLETRUN Á YTRI UMBÚÐUM

1. HEITI LYFS

Omnitrope 10 mg/1,5 ml stungulyf, lausn

Sómatrópín

2. VIRKT EFNI

Sómatrópín 6,7 mg (20 a.e.)/ml.

Ein rörlykja inniheldur 1,5 ml sem jafngildir 10 mg sómatrópín (30 a.e.).

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: tvínatríum hýdrógen fosfat heptahýdrat, natríum tvíhýdrógen fosfat tvíhýdrat, glýsín, poloxamer 188, fenól, vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn 1 rörlykja

5 rörlykjur

10 rörlykjur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Notið aðeins tæra lausn. Notið aðeins ásamt Omnitrope Pen 10.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notist innan 28 daga eftir fyrstu opnun.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli (2°C - 8°C).

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/332/007

EU/1/06/332/008

EU/1/06/332/009

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Omnitrope 10 mg/1,5 ml

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁLETRUN Á RÖRLYKJU MEÐ OMNITROPE

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

Omnitrope 10 mg/1,5 ml Stungulyf Sómatrópín

s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ÁLETRUN Á YTRI UMBÚÐUM

1. HEITI LYFS

Omnitrope 5 mg/1,5 ml stungulyf, lausn

Sómatrópín

2. VIRKT EFNI

Sómatrópín 3,3 mg (10 a.e.)/ml.

Ein rörlykja inniheldur 1,5 ml sem jafngildir 5 mg sómatrópín (15 a.e.).

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: tvínatríum hýdrógen fosfat heptahýdrat, natríum tvíhýdrógen fosfat tvíhýdrat, mannítól, poloxamer 188, benzýl alkóhól, vatn fyrir stungulyf.

Inniheldur benzýl alkóhól. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

1 rörlykja fyrir SurePal 5

5 rörlykjur fyrir SurePal 5

10 rörlykjur fyrir SurePal 5

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Notið aðeins tæra lausn. Notið aðeins ásamt SurePal 5.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notist innan 28 daga eftir fyrstu opnun.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli (2°C - 8°C).

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/332/013

EU/1/06/332/014

EU/1/06/332/015

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Omnitrope 5 mg/1,5 ml

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁLETRUN RÖRLYKJU MEÐ OMNITROPE

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

Omnitrope 5 mg/1,5 ml Stungulyf Sómatrópín

s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ÁLETRUN Á YTRI UMBÚÐUM

1. HEITI LYFS

Omnitrope 10 mg/1,5 ml stungulyf, lausn

Sómatrópín

2. VIRKT EFNI

Sómatrópín 6,7 mg (20 a.e.)/ml.

Ein rörlykja inniheldur 1,5 ml sem jafngildir 10 mg sómatrópín (30 a.e.).

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: tvínatríum hýdrógen fosfat heptahýdrat, natríum tvíhýdrógen fosfat tvíhýdrat, glýsín, poloxamer 188, fenól, vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

1 rörlykja fyrir SurePal 10

5 rörlykjur fyrir SurePal 10

10 rörlykjur fyrir SurePal 10

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Notið aðeins tæra lausn. Notið aðeins ásamt SurePal 10.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notist innan 28 daga eftir fyrstu opnun.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli (2°C - 8°C).

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/332/016

EU/1/06/332/017

EU/1/06/332/018

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Omnitrope 10 mg/1,5 ml

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁLETRUN Á RÖRLYKJU MEÐ OMNITROPE

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

Omnitrope 10 mg/1,5 ml Stungulyf Sómatrópín

s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ÁLETRUN Á YTRI UMBÚÐUM

1. HEITI LYFS

Omnitrope 15 mg/1,5 ml stungulyf, lausn

Sómatrópín

2. VIRKT EFNI

Sómatrópín 10 mg (30 a.e.)/ml.

Ein rörlykja inniheldur 1,5 ml sem jafngildir 15 mg sómatrópín (45 a.e.).

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: tvínatríum hýdrógen fosfat heptahýdrat, natríum tvíhýdrógen fosfat tvíhýdrat, natríum klóríð, poloxamer 188, fenól, vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn.

1 rörlykja fyrir SurePal 15

5 rörlykjur fyrir SurePal 15

10 rörlykjur fyrir SurePal 15

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Notið aðeins tæra lausn. Notið aðeins ásamt SurePal 15.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notist innan 28 daga eftir fyrstu opnun.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli (2°C - 8°C).

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/332/010

EU/1/06/332/011

EU/1/06/332/012

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Omnitrope 15 mg/1,5 ml

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁLETRUN Á RÖRLYKJU MEÐ OMNITROPE

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

Omnitrope 15 mg/1,5 ml Stungulyf Sómatrópín

s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf