Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opatanol (olopatadine hydrochloride) – áletranir - S01GX09

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsOpatanol
ATC-kóðiS01GX09
Efniolopatadine hydrochloride
FramleiðandiNovartis Europharm Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 1 GLASI + ASKJA MEÐ 3 GLÖSUM

1.HEITI LYFSINS

OPATANOL 1 mg/ml augndropar, lausn. Ólópatadín

2.VIRK(T) EFNI

1 ml af lausn inniheldur 1 mg af ólópatadíni (sem hýdróklóríð).

3.HJÁLPAREFNI

Benzalkónklóríð, natríumklóríð, tvínatríumfosfat dódekahýdrat, saltsýra/natríumhýdroxíð (til að stilla pH) og hreinsað vatn.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Augndropar, lausn; 1 x 5 ml

3 x 5 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í augu. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Fleygið 4 vikum eftir að glasið er fyrst opnað..

Opnað:

Opnað (1):

Opnað (2):

Opnað (3):

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/217/001/IS 1 x 5 ml

EU/1/02/217/002/IS 3 x 5 ml

13.LOTUNÚMER

Lot: xxxxx

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf .

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Opatanol

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI Á GLAS

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

OPATANOL 1 mg/ml augndropar. Ólópatadín.

Til notkunar í augu.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Fleygið 4 vikum eftir að glasið er fyrst opnað.

Opnað:

4.LOTUNÚMER

Lot:

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

5 ml

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf