Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Optruma (raloxifene hydrochloride) – áletranir - G03XC01

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsOptruma
ATC-kóðiG03XC01
Efniraloxifene hydrochloride
FramleiðandiEli Lilly Nederland B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

TÖFLUGLAS LÍMMIÐI, TÖFLUGLAS YTRI UMBÚÐIR:

1.HEITI LYFS

OPTRUMA 60 mg filmuhúðaðar töflur raloxifenhýdróklóríð

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur raloxifenhýdróklóríð 60 mg, samsvarandi 56 mg raloxifen

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig laktósa.

Nánari upplýsingar, sjá fylgiseðil

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

100 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {MM/ÁÁÁÁ}

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum.

Má ekki frjósa.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Handhafi markaðsleyfis: Eli Lilly Nederland B.V. Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/074/004

13.LOTUNÚMER

Lot{númer}

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Optruma

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ÞYNNUPAKKNING FILMUHÚÐAÐAR TÖFLUR:

1. HEITI LYFS

OPTRUMA 60 mg filmuhúðaðar töflur raloxifenhýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur raloxifenhýdróklóríð 60 mg, samsvarandi 56 mg raloxifen

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig laktósa.

Nánari upplýsingar, sjá fylgiseðil

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

84 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP {MM/ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum.

Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Handhafi markaðsleyfis: Eli Lilly Nederland B.V. Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/074/001 14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/98/074/002 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/98/074/003 84 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lot {númer}

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Optruma

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR (ALLAR ÞYNNUPAKKNINAR):

1. HEITI LYFS

OPTRUMA 60 mg filmuhúðaðar töflur raloxifenhýdóklóríð

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Lilly

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

4.LOTUNÚMER

Lot {númer}

5.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf