Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Orfadin (nitisinone) – áletranir - A16AX04

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsOrfadin
ATC-kóðiA16AX04
Efninitisinone
FramleiðandiSwedish Orphan Biovitrum International AB

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

Orfadin 2 mg hörð hylki

Orfadin 5 mg hörð hylki

Orfadin 10 mg hörð hylki

Orfadin 20 mg hörð hylki

Nitisínón

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hylki inniheldur 2 mg nitisínón

Hvert hylki inniheldur 5 mg nitisínón

Hvert hylki inniheldur 10 mg nitisínón

Hvert hylki inniheldur 20 mg nitisínón

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

60 hörð hylki

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Swedish Orphan Biovitrum International AB

SE-112 76 Stockholm

Sweden

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/04/303/001

EU/1/04/303/002

EU/1/04/303/003

EU/1/04/303/004

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Orfadin 2 mg

Orfadin 5 mg

Orfadin 10 mg

Orfadin 20 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM ÁLETRUN Á GLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Orfadin 2 mg hörð hylki

Orfadin 5 mg hörð hylki

Orfadin 10 mg hörð hylki

Orfadin 20 mg hörð hylki

Nitisínón

Til inntöku.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Swedish Orphan Biovitrum International AB

4.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

5.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Lyfið má geyma í eitt 2ja mánaða tímabil við hitastig sem ekki fer yfir 25°C, en eftir það verður að farga því.

Dagsetning þegar lyfið er tekið úr kæli:

6.LOTUNÚMER

Lot

7.INNIHALD TILGREINT SEM FJÖLDI EININGA

60 hylki

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA

1. HEITI LYFS

Orfadin 4 mg/ml mixtúra, dreifa

Nitisínón

2. VIRK(T) EFNI

1 ml inniheldur 4 mg af nitisínóni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Mixtúra, dreifa

Eitt 90 ml glas, 1 millistykki og 3 inntökusprautur (1 ml, 3 ml og 5 ml).

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn vandlega fyrir notkun.

Aðeins til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í uppréttri stöðu.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Swedish Orphan Biovitrum International AB

SE-112 76 Stockholm

Sweden

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/04/303/005

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Orfadin 4 mg/ml

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM ÁLETRUN Á GLAS

1. HEITI LYFS

Orfadin 4 mg/ml mixtúra, dreifa

Nitisínón

2. VIRK(T) EFNI

1 ml inniheldur 4 mg af nitisínóni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Mixtúra, dreifa 90 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn vandlega fyrir notkun.

Aðeins til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið í uppréttri stöðu.

Geyma má lyfið í eitt 2 mánaða tímabil við hitastig sem fer ekki yfir 25°C, en farga verður lyfinu eftir það.

Dagsetning þegar lyfið er tekið úr kæli:

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Swedish Orphan Biovitrum International AB

SE-112 76 Stockholm

Sweden

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/04/303/005

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf