Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Orgalutran (ganirelix) – áletranir - H01CC01

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsOrgalutran
ATC-kóðiH01CC01
Efniganirelix
FramleiðandiMerck Sharp

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM TEXTI Á YTRI ÖSKJU Orgalutran 1/5 áfylltar sprautur

1.HEITI LYFS

Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml stungulyf, lausn

Ganirelix

2.VIRK(T) EFNI

1 áfyllt sprauta inniheldur 0,25 mg ganirelix í 0,5 ml vatnslausn.

3.HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: Ediksýra, mannitól, vatn fyrir stungulyf, natríumhýdroxíð og/eða ediksýra til að stilla sýrustig (pH).

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn, 1 áfyllt sprauta sem inniheldur 0,5 ml.

Stungulyf, lausn, 5 áfylltar sprautur sem innihalda 0,5 ml hver

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Aðeins til notkunar í eitt skipti.

Nálarhlífin á lyfinu inniheldur náttúrulegt latex gúmmí sem getur valdið ofnæmisviðbrögðum.

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/130/001 1 áfyllt sprauta

EU/1/00/130/002 5 áfylltar sprautur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

TEXTI FYRIR ÁFYLLTAR SPRAUTUR Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml stungulyf, lausn

Ganirelix

Til notkunar undir húð.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6.ANNAÐ

MSD

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf