Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Orphacol (cholic acid) – áletranir - A05AA03

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsOrphacol
ATC-kóðiA05AA03
Efnicholic acid
FramleiðandiLaboratoires CTRS

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

PAPPAASKJA

1.HEITI LYFS

Orphacol 50 mg hörð hylki kólínsýra

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hylki inniheldur 50 mg af kólínsýru.

3.HJÁLPAREFNI

Lyfið inniheldur laktósa. Sjá fylgiseðil lyfs fyrir frekari upplýsingar.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

30 hörð hylki

60 hörð hylki

120 hörð hylki

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Ekki tyggja lyfið.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Laboratoires CTRS 63, rue de l‘Est

92100 Boulogne-Billancourt Frakklandi

Netfang: ctrs@ctrs.fr

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/870/001 [30 hörð hylki]

EU/1/13/870/002 [60 hörð hylki]

EU/1/13/870/003 [120 hörð hylki]

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyf sem eingöngu má nota eftir ávísun tiltekinna sérfræðilækna.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

PAPPAASKJA

1. HEITI LYFS

Orphacol 250 mg hörð hylki kólínsýra

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hylki inniheldur 250 mg af kólínsýru.

3. HJÁLPAREFNI

Lyfið inniheldur laktósa. Sjá fylgiseðil lyfs fyrir frekari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 hörð hylki

60 hörð hylki

120 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Ekki tyggja lyfið.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Laboratoires CTRS 63, rue de l‘Est

92100 Boulogne-Billancourt Frakklandi

Netfang: ctrs@ctrs.fr

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/870/004 [30 hörð hylki]

EU/1/13/870/005 [60 hörð hylki]

EU/1/13/870/006 [120 hörð hylki]

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyf sem eingöngu má nota eftir ávísun tiltekinna sérfræðilækna.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Orphacol 50 mg hylki kólínsýra

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Laboratoires CTRS

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Orphacol 250 mg hylki kólínsýra

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Laboratoires CTRS

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf