Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oslif Breezhaler (indacaterol maleate) – áletranir - R03AC18

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsOslif Breezhaler
ATC-kóðiR03AC18
Efniindacaterol maleate
FramleiðandiNovartis Europharm Ltd.  

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA FYRIR STAKPAKKNINGAR

1.HEITI LYFS

Oslif Breezhaler 150 mikrog innöndunarduft, hörð hylki indacaterol

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hylki inniheldur indacaterol maleat sem samsvarar 150 míkrógrömmum af indacateroli.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa (sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli) og gelatínu.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Innöndunarduft, hörð hylki

10 hylki + 1 innöndunartæki

30 hylki + 1 innöndunartæki

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til innöndunar

Ekki má gleypa hylkin.

Einungis til notkunar með innöndunartækinu sem fylgir í pakkningunni. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Opnið hér

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegu þynnunni til varnar gegn raka og takið ekki úr henni fyrr en rétt fyrir notkun.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/586/001

10 hylki + 1 innöndunartæki

EU/1/09/586/002

 

30 hylki + 1 innöndunartæki

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Oslif Breezhaler 150

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA FYRIR FJÖLPAKKNINGAR (MEÐ „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Oslif Breezhaler 150 mikrog innöndunarduft, hörð hylki indacaterol

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hylki inniheldur indacaterol maleat sem samsvarar 150 míkrógrömmum af indacateroli.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa (sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli) og gelatínu

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Innöndunarduft, hörð hylki

Fjölpakkning: 60 hylki (2 pakkningar sem innihalda 30 hylki og 1 innöndunartæki). Fjölpakkning: 90 hylki (3 pakkningar sem innihalda 30 hylki og 1 innöndunartæki). Fjölpakkning: 300 hylki (30 pakkningar sem innihalda 10 hylki og 1 innöndunartæki).

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til innöndunar

Ekki má gleypa hylkin.

Einungis til notkunar með innöndunartækinu sem fylgir í pakkningunni. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Opnið hér

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegu þynnunni til varnar gegn raka og takið ekki úr henni fyrr en rétt fyrir notkun.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/586/003

60 hylki + 2 innöndunartæki

 

 

 

EU/1/09/586/004

 

90 hylki + 3 innöndunartæki

 

 

 

EU/1/09/586/005

 

 

300 hylki + 30 innöndunartæki

 

 

 

 

 

13. LOTUNÚMER

 

 

 

Lot

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Oslif Breezhaler 150

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA FYRIR FJÖLPAKKNINGAR (ÁN „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Oslif Breezhaler 150 mikrog innöndunarduft, hörð hylki indacaterol

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hylki inniheldur indacaterol maleat sem samsvarar 150 míkrógrömmum af indacateroli.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa (sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli) og gelatínu.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Innöndunarduft, hörð hylki

10 hylki og 1 innöndunartæki. Hluti af fjölpakkningu. Má ekki selja stakan. 30 hylki og 1 innöndunartæki. Hluti af fjölpakkningu. Má ekki selja stakan.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til innöndunar

Ekki má gleypa hylkin.

Einungis til notkunar með innöndunartækinu sem fylgir í pakkningunni. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Opnið hér

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegu þynnunni til varnar gegn raka og takið ekki úr henni fyrr en rétt fyrir notkun.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/586/003

60 hylki + 2 innöndunartæki

 

 

 

EU/1/09/586/004

 

90 hylki + 3 innöndunartæki

 

 

 

EU/1/09/586/005

 

 

300 hylki + 30 innöndunartæki

 

 

 

 

 

13. LOTUNÚMER

 

 

 

Lot

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Oslif Breezhaler 150

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRA LOK YTRI ÖSKJU STAKPAKKNINGAR OG INNRI ÖSKJU FJÖLPAKKNINGA

1.ANNAÐ

Sjá upplýsingar um hvernig nota á lyfið í fylgiseðli.

Upphafsdagur

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Oslif Breezhaler 150 mikrog innöndunarduft, hörð hylki indacaterol

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Einungis til innöndunar. Má ekki gleypa.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA FYRIR STAKPAKKNINGAR

1. HEITI LYFS

Oslif Breezhaler 300 mikrog innöndunarduft, hörð hylki indacaterol

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hylki inniheldur indacaterol maleat sem samsvarar 300 míkrógrömmum af indacateroli.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa (sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli) og gelatínu.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Innöndunarduft, hörð hylki

10 hylki + 1 innöndunartæki

30 hylki + 1 innöndunartæki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til innöndunar

Ekki má gleypa hylkin.

Einungis til notkunar með innöndunartækinu sem fylgir í pakkningunni. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Opnið hér

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegu þynnunni til varnar gegn raka og takið ekki úr henni fyrr en rétt fyrir notkun.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/586/006

10 hylki + 1 innöndunartæki

EU/1/09/586/007

 

30 hylki + 1 innöndunartæki

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Oslif Breezhaler 300

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA FYRIR FJÖLPAKKNINGAR (MEÐ „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Oslif Breezhaler 300 mikrog innöndunarduft, hörð hylki indacaterol

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hylki inniheldur indacaterol maleat sem samsvarar 300 míkrógrömmum af indacateroli.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa (sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli) og gelatínu

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Innöndunarduft, hörð hylki

Fjölpakkning: 60 hylki (2 pakkningar sem innihalda 30 hylki og 1 innöndunartæki). Fjölpakkning: 90 hylki (3 pakkningar sem innihalda 30 hylki og 1 innöndunartæki). Fjölpakkning: 300 hylki (30 pakkningar sem innihalda 10 hylki og 1 innöndunartæki).

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til innöndunar

Ekki má gleypa hylkin.

Einungis til notkunar með innöndunartækinu sem fylgir í pakkningunni. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Opnið hér

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegu þynnunni til varnar gegn raka og takið ekki úr henni fyrr en rétt fyrir notkun.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/586/008

60 hylki + 2 innöndunartæki

 

 

 

EU/1/09/586/009

 

90 hylki + 3 innöndunartæki

 

 

 

EU/1/09/586/010

 

300 hylki + 30 innöndunartæki

 

 

 

 

 

13. LOTUNÚMER

 

 

 

Lot

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Oslif Breezhaler 300

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA FYRIR FJÖLPAKKNINGAR (ÁN „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Oslif Breezhaler 300 mikrog innöndunarduft, hörð hylki indacaterol

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hylki inniheldur indacaterol maleat sem samsvarar 300 míkrógrömmum af indacateroli.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa (sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli) og gelatínu.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Innöndunarduft, hörð hylki

10 hylki og 1 innöndunartæki. Hluti af fjölpakkningu. Má ekki selja stakan. 30 hylki og 1 innöndunartæki. Hluti af fjölpakkningu. Má ekki selja stakan.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til innöndunar

Ekki má gleypa hylkin.

Einungis til notkunar með innöndunartækinu sem fylgir í pakkningunni. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Opnið hér

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegu þynnunni til varnar gegn raka og takið ekki úr henni fyrr en rétt fyrir notkun.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/586/008

60 hylki + 2 innöndunartæki

 

 

 

EU/1/09/586/009

 

90 hylki + 3 innöndunartæki

 

 

 

EU/1/09/586/010

 

300 hylki + 30 innöndunartæki

 

 

 

 

 

13. LOTUNÚMER

 

 

 

Lot

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Oslif Breezhaler 300

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRA LOK YTRI ÖSKJU STAKPAKKNINGAR OG INNRI ÖSKJU FJÖLPAKKNINGA

1. ANNAÐ

Sjá upplýsingar um hvernig nota á lyfið í fylgiseðli.

Upphafsdagur

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Oslif Breezhaler 300 mikrog innöndunarduft, hörð hylki indacaterol

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Einungis til innöndunar. Má ekki gleypa.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf