Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ovaleap (follitropin alfa) – áletranir - G03GA05

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsOvaleap
ATC-kóðiG03GA05
Efnifollitropin alfa
FramleiðandiTeva Pharma B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR

1.HEITI LYFS

Ovaleap 300 a.e./0,5 ml stungulyf, lausn

Follitrópín alfa

2.VIRK(T) EFNI

Hver rörlykja inniheldur 300 a.e. (jafngildir 22 míkrógrömmum) af follitrópín alfa í 0,5 ml lausn. Hver ml af lausninni inniheldur 600 a.e. (jafngildir 44 míkrógrömmum) af follitrópín alfa.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: natríumtvíhýdrógenfosfat díhýdrat, natríumhýdroxíð (2 M) (til að stilla pH), mannitól, metíónín, pólýsorbat 20, bensýlalkóhól, bensýlalkóníumklóríð, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

1 rörlykja með 0,5 ml af lausn og 10 inndælingarnálar

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Eingöngu til notkunar með Ovaleap Pen.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Notið á eftirfarandi hátt:

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Þegar rörlykjan er í notkun í lyfjapennanum má geyma hana í að hámarki 28 daga við eða undir 25 °C.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið rörlykjuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Má geyma við eða undir 25 °C fyrir opnun í allt að 3 mánuði. Verður að farga ef lyfið hefur ekki verið notað eftir 3 mánuði.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/871/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ovaleap 300 a.e./0,5 ml

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR

1. HEITI LYFS

Ovaleap 450 a.e./0,75 ml stungulyf, lausn

Follitrópín alfa

2. VIRK(T) EFNI

Hver rörlykja inniheldur 450 a.e. (jafngildir 33 míkrógrömmum) af follitrópín alfa í 0,75 ml lausn. Hver ml af lausninni inniheldur 600 a.e. (jafngildir 44 míkrógrömmum) af follitrópín alfa.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: natríumtvíhýdrogenfosfat díhýdrat, natríumhýdroxíð (2 M) (til að stilla pH), mannitól, metíónín, pólýsorbat 20, bensýlalkóhól, bensýlalkóníumklóríð, vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

1 rörlykja með 0,75 ml af lausn og 10 inndælingarnálar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Eingöngu til notkunar með Ovaleap Pen.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Notið á eftirfarandi hátt:

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Þegar rörlykjan er í notkun í lyfjapennanum má geyma hana í að hámarki 28 daga við eða undir 25 °C.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið rörlykjuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Má geyma við eða undir 25 °C fyrir opnun í allt að 3 mánuði. Verður að farga ef lyfið hefur ekki verið notað eftir 3 mánuði.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/871/002

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ovaleap 450 a.e./0,75 ml

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR

1. HEITI LYFS

Ovaleap 900 a.e./1,5 ml stungulyf, lausn

Follitrópín alfa

2. VIRK(T) EFNI

Hver rörlykja inniheldur 900 a.e. (jafngildir 66 míkrógrömmum) af follitrópín alfa í 1,5 ml lausn. Hver ml af lausninni inniheldur 600 a.e. (jafngildir 44 míkrógrömmum) af follitrópín alfa.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: natríumtvíhýdrogenfosfat díhýdrat, natríumhýdroxíð (2 M) (til að stilla pH), mannitól, metíónín, pólýsorbat 20, bensýlalkóhól, bensýlalkóníumklóríð, vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

1 rörlykja með 1,5 ml af lausn og 20 inndælingarnálar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Eingöngu til notkunar með Ovaleap Pen.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Notið á eftirfarandi hátt:

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Þegar rörlykjan er í notkun í lyfjapennanum má geyma hana í að hámarki 28 daga við eða undir 25 °C.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið rörlykjuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Má geyma við eða undir 25 °C fyrir opnun í allt að 3 mánuði. Verður að farga ef lyfið hefur ekki verið notað eftir 3 mánuði.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/871/003

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ovaleap 900 a.e./1,5 ml

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

RÖRLYKJA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Ovaleap 300 a.e./0,5 ml stungulyf

Follitrópín alfa

s.c.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

0,5 ml

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

RÖRLYKJA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Ovaleap 450 a.e./0,75 ml stungulyf

Follitrópín alfa

s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

0,75 ml

6. ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

RÖRLYKJA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Ovaleap 900 a.e./1,5 ml stungulyf

Follitrópín alfa

s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1,5 ml

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf