Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pantecta Control (pantoprazole) – áletranir - A02BC02

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsPantecta Control
ATC-kóðiA02BC02
Efnipantoprazole
FramleiðandiTakeda GmbH
UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM
YTRI ASKJA FYRIR ÞYNNUR
YTRI ASKJA FYRIR ÞYNNUR MEÐ PAPPA TIL STYRKINGAR

1. HEITI LYFS

PANTECTA Control 20 mg sýruþolnar töflur Pantóprazól

2.VIRK(T) EFNI

Hver sýruþolin tafla inniheldur 20 mg pantóprazól (sem natríum seskíhýdrat).

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

markaðsleyfi

 

7 sýruþolnar töflur

 

 

með

 

 

14 sýruþolnar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

Gleypa skal töflurnar í heilu lagi.

lengur

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

Til inntöku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

 

Geymið þar s m bö n hvorki ná til né sjá.

 

 

 

 

er

 

 

 

 

7.LyfiðÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda GmbH Byk-Gulden-Str. 2 D-78467 Konstanz Þýskalandi

 

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

EU/1/09/519/001-004

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

Lyfið er ekki lyfseðilsskylt.

með

 

 

 

 

 

 

 

 

lengur

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

Til styttri meðferðar á einkennum bakflæðis (t.d. brjóstsviða, sýruuppvellu) hjá fullorðnum. Takið eina töflu (20 mg) á dag. Ekki taka stærri skammt. Ekki er víst að einkennin hverfi tafarlaust

eftir töku lyfsins.

 

Dregur úr brjóstsviða

ekki

 

 

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

er

 

PANTECTA Cont ol 20 mg

Lyfið

 

 

5.
AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)með
7 sýruþolnar töflur
14 sýruþolnar töflur
3. HJÁLPAREFNI
4. LYFJAFORM OG INNIHALD
Hver sýruþolin tafla inniheldur 20 mg pantóprazól (sem natríum seskíhýdrat)markaðsleyfi.
2. VIRK(T) EFNI
UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á MILLIUMBÚÐUM PAPPI TIL STYRKINGAR
1. HEITI LYFS
PANTECTA Control 20 mg sýruþolnar töflur Pantóprazól

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐlengurUM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TILekkiNÉ SJÁ

7.ÖNNUR SÉRSTÖKer VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.LyfiðFYRNINGARDAGSETNING

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA
Takeda GmbH Byk-Gulden-Str. 2 D-78467 Konstanz Þýskalandi
12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/519/001-004

13.

LOTUNÚMER

 

Lot

 

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

Lyfið er ekki lyfseðilsskylt.

markaðsleyfi

 

 

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Til styttri meðferðar á einkennum bakflæðis (t.d. b jóstsviða,meðsýruuppvellu) hjá fullorðnum. Takið eina töflu (20 mg) á dag. Ekki taka stærri skammt. Ekki er víst að einkennin hverfi tafarlaust eftir töku lyfsins.

 

Dregur úr brjóstsviða.

 

lengur

 

 

 

 

 

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

Lyfið

er

ekki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

PANTECTA Control 20 mg sýruþolnar töflur

Pantóprazól

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda GmbH

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

 

ekki

lengur

er

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf