Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pantozol Control (pantoprazole) – áletranir - A02BC02

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsPantozol Control
ATC-kóðiA02BC02
Efnipantoprazole
FramleiðandiTakeda GmbH

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA FYRIR ÞYNNUR

YTRI ASKJA FYRIR ÞYNNUR MEÐ PAPPA TIL STYRKINGAR

1.HEITI LYFS

PANTOZOL Control 20 mg sýruþolnar töflur

Pantóprazól

2.VIRK(T) EFNI

Hver sýruþolin tafla inniheldur 20 mg pantóprazól (sem natríum seskíhýdrat).

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

7 sýruþolnar töflur

14 sýruþolnar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa skal töflurnar í heilu lagi.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda GmbH Byk-Gulden-Str. 2 D-78467 Konstanz Þýskalandi

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/519/001-004

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er ekki lyfseðilsskylt.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Til styttri meðferðar á einkennum bakflæðis (t.d. brjóstsviða, sýruuppvellu) hjá fullorðnum. Takið eina töflu (20 mg) á dag. Ekki taka stærri skammt. Ekki er víst að einkennin hverfi tafarlaust eftir töku lyfsins.

Dregur úr brjóstsviða

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

PANTOZOL Control 20 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á MILLIUMBÚÐUM

PAPPI TIL STYRKINGAR

1. HEITI LYFS

PANTOZOL Control 20 mg sýruþolnar töflur

Pantóprazól

2. VIRK(T) EFNI

Hver sýruþolin tafla inniheldur 20 mg pantóprazól (sem natríum seskíhýdrat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 sýruþolnar töflur

14 sýruþolnar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Gleypa skal töflurnar í heilu lagi.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda GmbH Byk-Gulden-Str. 2 D-78467 Konstanz Þýskalandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/519/001-004

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er ekki lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Til styttri meðferðar á einkennum bakflæðis (t.d. brjóstsviða, sýruuppvellu) hjá fullorðnum. Takið eina töflu (20 mg) á dag. Ekki taka stærri skammt. Ekki er víst að einkennin hverfi tafarlaust eftir töku lyfsins.

Dregur úr brjóstsviða.

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

PANTOZOL Control 20 mg sýruþolnar töflur

Pantóprazól

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda GmbH

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf