Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PecFent (fentanyl) – áletranir - N02AB03

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsPecFent
ATC-kóðiN02AB03
Efnifentanyl
FramleiðandiArchimedes Development Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

PecFent 100 míkrógrömm/skammt nefúði, lausn

Fentanýl

2.VIRK(T) EFNI

Hver skammtur inniheldur 100 míkrógrömm fentanýl (sem sítrat)

Hver ml af lausn inniheldur 1.000 míkrógrömm fentanýl (sem sítrat)

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: pektín (E440), mannítól (E421), fenýletýlalkóhól, própýlparahýdroxýbensóat (E216), súkrósa, hreinsað vatn og saltsýru (0,36%) eða natríumhýdroxíð til stillingar á pH. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Nefúði, lausn

[Glas með 2 úðaskömmtum:]

1 glas – 0,95 ml (2 úðaskammtar) í hverju glasi

[Glas með 8 úðaskömmtum:]

1 glas – 1,55 ml (8 úðaskammtar) í hverju glasi 4 glös – 1,55 ml (8 úðaskammtar) í hverju glasi 12 glös – 1,55 ml (8 úðaskammtar) í hverju glasi

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í nef

[Glas með 2 úðaskömmtum:]

Ef úðinn hefur ekki verið notaður innan 5 daga eftir undirbúning, skal honum fargað.

[Glas með 8 úðaskömmtum:]Ef PecFent hefur ekki verið notað í meira en 5 daga, skal undirbúa gjöf með því að úða einu sinni.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Þetta lyf er eingöngu ætlað sjúklingum sem eru í meðferð með öðrum ópíóíðum.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

[Glas með 2 úðaskömmtum:]

Eftir undirbúning, notist innan 5 sólarhringa.

[Glas með 8 úðaskömmtum:]

Eftir fyrstu notkun, notist innan 60 sólarhringa

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C. Má ekki frjósa.

Geymið glasið í hulstrinu með barnaöryggislæsingunni til varnar gegn ljósi.

Geymið PecFent glasið ávallt í hulstrinu með barnaöryggislæsingunni, einnig eftir tæmingu.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Archimedes Development Ltd

Nottingham

NG7 2TN

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/10/644/007 100 míkrógrömm, 2 úðaskammtar, 1 glas

EU/1/10/644/001 100 míkrógrömm, 8 úðaskammtar, 1 glas

EU/1/10/644/002 100 míkrógrömm, 8 úðaskammtar, 4 glös

EU/1/10/644/005 100 míkrógrömm, 8 úðaskammtar, 12 glös

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

PecFent 100

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á HULSTRI MEÐ

BARNAÖRYGGISLÆSINGU

1. HEITI LYFS

PecFent 100 míkrógrömm/skammt nefúði, lausn

Fentanýl

2. VIRK(T) EFNI

Hver skammtur inniheldur 100 míkrógrömm fentanýl (sem sítrat)

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: pektín (E440), mannítól (E421), fenýletýlalkóhól, própýlparahýdroxýbensóat (E216), súkrósa, hreinsað vatn og saltsýru (0,36%) eða natríumhýdroxíð til stillingar á pH. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í nef.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

[Glas með 2 úðaskömmtum:]

Ef úðinn hefur ekki verið notaður innan 5 daga eftir undirbúning, skal honum fargað.

[Glas með 8 úðaskömmtum:]

Ef PecFent hefur ekki verið notað í meira en 5 daga, skal undirbúa gjöf með því að úða einu sinni.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Þetta lyf er eingöngu ætlað sjúklingum sem eru í meðferð með öðrum ópíóíðum.

8. FYRNINGARDAGSETNING

Glas með 2 úðaskömmtum:

Eftir undirbúning, notist innan 5 sólarhringa.

Dagsetning undirbúnings: ……….

Glas með 8 úðaskömmtum:

Eftir fyrstu notkun, notist innan 60 sólarhringa.

Dagsetning fyrstu notkunar: ……….

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C. Má ekki frjósa.

Geymið glasið í hulstrinu með barnaöryggislæsingunni til varnar gegn ljósi.

Geymið PecFent glasið ávallt í hulstrinu með barnaöryggislæsingunni, einnig eftir tæmingu.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Archimedes Development Ltd

Nottingham

NG7 2TN

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

13. LOTUNÚMER

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI Á FLÖSKU

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

PecFent 100 míkrógrömm/skammt nefúði, lausn

Fentanýl

Til notkunar í nef

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

0,95 ml – 2 úðaskammtar

1,55 ml – 8 úðaskammtar

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

PecFent 400 míkrógrömm/skammt nefúði, lausn

Fentanýl

2. VIRK(T) EFNI

Hver skammtur inniheldur 400 míkrógrömm fentanýl (sem sítrat)

Hver ml af lausn inniheldur 4.000 míkrógrömm fentanýl (sem sítrat)

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: pektín (E440), mannítól (E421), fenýletýlalkóhól, própýlparahýdroxýbensóat (E216), súkrósa, hreinsað vatn og saltsýru (0,36%) eða natríumhýdroxíð til stillingar á pH. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Nefúði, lausn

1 glas– 1,55 ml (8 úðaskammtar) í hverju glasi 4 glös – 1,55 ml (8 úðaskammtar) í hverju glasi 12 glös– 1,55 ml (8 úðaskammtar) í hverju glasi

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til notkunar í nef

Ef PecFent hefur ekki verið notað í meira en 5 daga, skal undirbúa gjöf með því að úða einu sinni.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Þetta lyf er eingöngu ætlað sjúklingum sem eru á meðferð með öðrum ópíóíðum.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Eftir fyrstu notkun, notist innan 60 sólarhringa.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C. Má ekki frjósa.

Geymið glasið í hulstrinu með barnaöryggislæsingunni til varnar gegn ljósi.

Geymið PecFent glasið ávallt í hulstrinu með barnaöryggislæsingunni, einnig eftir tæmingu.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Archimedes Development Ltd

Nottingham

NG7 2TN

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/10/644/003 400 míkrógrömm, 8 úðaskammtar, 1 glas

EU/1/10/644/004 400 míkrógrömm, 8 úðaskammtar, 4 glös

EU/1/10/644/006 400 míkrógrömm, 8 úðaskammtar, 12 glös

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

PecFent 400

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á HULSTRI MEÐ

BARNAÖRYGGISLÆSINGU

1. HEITI LYFS

PecFent 400 míkrógrömm/skammt nefúði, lausn

Fentanýl

2. VIRK(T) EFNI

Hver skammtur inniheldur 400 míkrógrömm fentanýl (sem sítrat)

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: pektín (E440), mannítól (E421), fenýletýlalkóhól, própýlparahýdroxýbensóat (E216), súkrósa, hreinsað vatn og saltsýru (0,36%) eða natríumhýdroxíð til stillingar á pH. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í nef.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Ef PecFent hefur ekki verið notað í meira en 5 daga, skal undirbúa gjöf með því að úða einu sinni.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Þetta lyf er eingöngu ætlað sjúklingum sem eru í meðferð með öðrum ópíóíðum.

8. FYRNINGARDAGSETNING

Eftir fyrstu notkun, notist innan 60 sólarhringa.

Dagsetning fyrstu notkunar: ……….

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C. Má ekki frjósa.

Geymið glasið í hulstrinu með barnaöryggislæsingunni til varnar gegn ljósi.

Geymið PecFent glasið ávallt í hulstrinu með barnaöryggislæsingunni, einnig eftir tæmingu.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Archimedes Development Ltd

Nottingham

NG7 2TN

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

13. LOTUNÚMER

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI Á FLÖSKU

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

PecFent 400 míkrógrömm/skammt nefúði, lausn

Fentanýl

Til notkunar í nef

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1,55 ml – 8 úðaskammtar

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf