Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Picato (ingenol mebutate) – áletranir - D06BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsPicato
ATC-kóðiD06BX02
Efniingenol mebutate
FramleiðandiLEO Laboratories Ltd.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM PAKKNING MEÐ 150 mikrog/g HLAUPI

1.HEITI LYFS

Picato 150 míkrógrömm/g hlaup ingenolmebutat

2.VIRK(T) EFNI

Hvert gramm af hlaupi inniheldur 150 míkrógrömm af ingenolmebutat. Hver túpa inniheldur 70 míkrógrömm af ingenolmebutat í 0,47 g af hlaupi.

3.HJÁLPAREFNI

Ísóprópýl alkohól Hýdroxýetýlsellulósi Sítrónusýrueinhýdrat Natríumsítrat Bensýl alkóhól Eimað vatn

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Hlaup 3 túpur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Einungis til notkunar einu sinni

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Berist á húð

Skal prenta innan á lok pakkningarinnar:

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

LEO Laboratories Ltd. 285 Cashel Road Crumlin, Dublin 12 Írland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/796/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Picato 150 mcg/g

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM PAKKNING SEM INNIHELDUR 500 mikrog/g HLAUP

1. HEITI LYFS

Picato 500 míkrógrömm/g hlaup ingenolmebutat

2. VIRK(T) EFNI

Hvert gramm af hlaupi inniheldur 500 míkrógrömm af ingenolmebutat. Hver túpa inniheldur 235 míkrógrömm af ingenolmebutat í 0,47 g af hlaupi.

3. HJÁLPAREFNI

Isóprópýl alkohól

Hýdroxýetýlsellulósi

Sítrónusýrueinhýdrat

Natríumsítrat

Bensýl alkóhól

Eimað vatn

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hlaup 2 túpur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Einungis til notkunar einu sinni

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Berist á húð

Skal prenta innan á lok pakkningarinnar:

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

LEO Laboratories Ltd. 285 Cashel Road Crumlin, Dublin 12 Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/796/002

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Picato 500 mcg/g

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

TÚPA 150 mikrog/g HLAUP

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Picato 150 mikrog/g hlaup ingenolmebutat

Berist á húð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

0,47 g

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

TÚPA 500 mikrog/g HLAUP

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Picato 500 mikrog/g hlaup ingenolmebutat

Berist á húð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

0,47 g

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf