Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pioglitazone Actavis (pioglitazone hydrochloride) – áletranir - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsPioglitazone Actavis
ATC-kóðiA10BG03
Efnipioglitazone hydrochloride
FramleiðandiActavis Group PTC ehf  

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Pioglitazone Actavis 15 mg töflur pioglitazoni

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 15 mg pioglitazoni (sem hýdróklóríð).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa einhýdrat. Sjá fylgiseðil fyrir frekari upplýsingar.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

14 töflur

28 töflur

30 töflur

50 töflur

56 töflur

84 töflur

90 töflur

98 töflur

100 töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis Group PTC ehf 220 Hafnarfjörður Ísland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/755/001 [14 töflur]

EU/1/12/755/002 [28 töflur]

EU/1/12/755/003 [30 töflur]

EU/1/12/755/004 [50 töflur]

EU/1/12/755/005 [56 töflur]

EU/1/12/755/006 [84 töflur]

EU/1/12/755/007 [90 töflur]

EU/1/12/755/008 [98 töflur]

EU/1/12/755/009 [100 töflur]

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Pioglitazone Actavis 15 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Pioglitazone Actavis 30 mg töflur pioglitazoni

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 30 mg pioglitazoni (sem hýdróklóríð).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa einhýdrat. Sjá fylgiseðil fyrir frekari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 töflur

28 töflur

30 töflur

50 töflur

56 töflur

84 töflur

90 töflur

98 töflur

100 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis Group PTC ehf 220 Hafnarfjörður Ísland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/755/010 [14 töflur]

EU/1/12/755/011 [28 töflur]

EU/1/12/755/012 [30 töflur]

EU/1/12/755/013 [50 töflur]

EU/1/12/755/014 [56 töflur]

EU/1/12/755/015 [84 töflur]

EU/1/12/755/016 [90 töflur]

EU/1/12/755/017 [98 töflur]

EU/1/12/755/018 [100 töflur]

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Pioglitazone Actavis 30 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Pioglitazone Actavis 45 mg töflur pioglitazoni

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 45 mg pioglitazoni (sem hýdróklóríð).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa einhýdrat. Sjá fylgiseðil fyrir frekari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 töflur

28 töflur

30 töflur

50 töflur

56 töflur

84 töflur

90 töflur

98 töflur

100 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis Group PTC ehf 220 Hafnarfjörður Ísland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/755/019 [14 töflur]

EU/1/12/755/020 [28 töflur]

EU/1/12/755/021 [30 töflur]

EU/1/12/755/022 [50 töflur]

EU/1/12/755/023 [56 töflur]

EU/1/12/755/024 [84 töflur]

EU/1/12/755/025 [90 töflur]

EU/1/12/755/026 [98 töflur]

EU/1/12/755/027 [100 töflur]

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Pioglitazone Actavis 45 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNING

1. HEITI LYFS

Pioglitazone Actavis 15 mg töflur

pioglitazoni

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis Group PTC ehf. (logo)

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ (FYRIR DAGATALSPAKKNINGAR AÐEINS FYRIR 14, 28, 56, 84 OG 98 TÖFLUR)

Þri Mi Fi Fö Lau Su

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNING

1. HEITI LYFS

Pioglitazone Actavis 30 mg töflur

pioglitazoni

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis Group PTC ehf. (logo)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ (FYRIR DAGATALSPAKKNINGAR AÐEINS FYRIR 14, 28, 56, 84 OG 98 TÖFLUR)

Þri Mi Fi Fö Lau Su

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNING

1. HEITI LYFS

Pioglitazone Actavis 45 mg töflur

pioglitazoni

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis Group PTC ehf. (logo)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ (FYRIR DAGATALSPAKKNINGAR AÐEINS FYRIR 14, 28, 56, 84 OG 98 TÖFLUR)

Þri Mi Fi Fö Lau Su

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf