Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Plenadren (hydrocortisone) – áletranir - H02AB09

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsPlenadren
ATC-kóðiH02AB09
Efnihydrocortisone
FramleiðandiShire Services BVBA

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ EININGAPAKKNINGU

1.HEITI LYFS

Plenadren 5 mg töflur með breyttan losunarhraða hýdrókortisón

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla með breyttan losunarhraða inniheldur hýdrókortisón 5 mg.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Tafla með breyttan losunarhraða

50 töflur með breyttan losunarhraða.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa skal töflurnar í heilu lagi. Ekki má brjóta, mylja eða tyggja þær.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussel

Belgía

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/715/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Plenadren 5 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI MERKIMIÐI FJÖLPAKKNINGAR (MEÐ BLÁUM KASSA)

1. HEITI LYFS

Plenadren 5 mg töflur með breyttan losunarhraða hýdrókortisón

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla með breyttan losunarhraða inniheldur hýdrókortisón 5 mg.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 100 (2 glös með 50) töflur með breyttan losunarhraða

Fjölpakkning: 150 (3 glös með 50) töflur með breyttan losunarhraða

Fjölpakkning: 300 (6 glös með 50) töflur með breyttan losunarhraða

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa skal töflurnar í heilu lagi. Ekki má brjóta, mylja eða tyggja þær.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/715/003 100 töflur með breyttan losunarhraða (2 glös með 50) EU/1/11/715/004 150 töflur með breyttan losunarhraða (3 glös með 50) EU/1/11/715/005 300 töflur með breyttan losunarhraða (6 glös með 50)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Plenadren 5 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

GLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Plenadren 5 mg töflur með breyttan losunarhraða hýdrókortisón

Til inntöku

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

50 töflur með breyttan losunarhraða

6.ANNAÐ

Shire Services BVBA

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ EININGAPAKKNINGU

1. HEITI LYFS

Plenadren 20 mg töflur með breyttan losunarhraða hýdrókortisón

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla með breyttan losunarhraða inniheldur hýdrókortisón 20 mg.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Tafla með breyttan losunarhraða

50 töflur með breyttan losunarhraða.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa skal töflurnar í heilu lagi. Ekki má brjóta, mylja eða tyggja þær.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussel

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/715/002

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Plenadren 20 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI MERKIMIÐI FJÖLPAKKNINGAR (MEÐ BLÁUM KASSA)

1. HEITI LYFS

Plenadren 20 mg töflur með breyttan losunarhraða hýdrókortisón

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla með breyttan losunarhraða inniheldur hýdrókortisón 20 mg.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 100 (2 glös með 50) töflur með breyttan losunarhraða

Fjölpakkning: 150 (3 glös með 50) töflur með breyttan losunarhraða

Fjölpakkning: 300 (6 glös með 50) töflur með breyttan losunarhraða

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa skal töflurnar í heilu lagi. Ekki má brjóta, mylja eða tyggja þær.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/715/006 100 töflur með breyttan losunarhraða (2 glös með 50) EU/1/11/715/007 150 töflur með breyttan losunarhraða (3 glös með 50) EU/1/11/715/008 300 töflur með breyttan losunarhraða (6 glös með 50)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Plenadren 20 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

GLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Plenadren 20 mg töflur með breyttan losunarhraða hýdrókortisón

Til inntöku

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

50 töflur með breyttan losunarhraða

6. ANNAÐ

Shire Services BVBA

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf