Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pradaxa (dabigatran etexilate mesilate) – áletranir - B01AE07

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsPradaxa
ATC-kóðiB01AE07
Efnidabigatran etexilate mesilate
FramleiðandiBoehringer Ingelheim International GmbH

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR ÞYNNUR fyrir 75 mg

1.HEITI LYFS

Pradaxa 75 mg hörð hylki dabigatran etexílat

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 75 mg af dabigatran etexílat (sem mesílat).

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

10 x 1 hart hylki

30 x 1 hart hylki

60 x 1 hart hylki

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa skal hylkið í heilu lagi, ekki má tyggja það né brjóta. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Öryggiskort fyrir sjúkling er í pakkningunni.

Rífið af

Flettið af

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/442/001 10 x 1 hylki

EU/1/08/442/002 30 x 1 hylki

EU/1/08/442/003 60 x 1 hylki

EU/1/08/442/017 60 x 1 hylki

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Pradaxa 75 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer} [product code] SN: {númer} [serial number]

NN: {númer} [national reimbursement number or other national number identifying the medicinal product]

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR ÞYNNUR fyrir 110 mg

1. HEITI LYFS

Pradaxa 110 mg hörð hylki dabigatran etexílat

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 110 mg af dabigatran etexílat (sem mesílat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

10 x 1 hart hylki

30 x 1 hart hylki

60 x 1 hart hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa skal hylkið í heilu lagi, ekki má tyggja það né brjóta. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Öryggiskort fyrir sjúkling er í pakkningunni.

Rífið af

Flettið af

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/442/005 10 x 1 hylki

EU/1/08/442/006 30 x 1 hylki

EU/1/08/442/007 60 x 1 hylki

EU/1/08/442/018 60 x 1 hylki

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Pradaxa 110 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer} [product code] SN: {númer} [serial number]

NN: {númer} [national reimbursement number or other national number identifying the medicinal product]

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

FJÖLPAKKNING MEÐ 180 (3 PAKKNINGAR MEÐ 60 HÖRÐUM HYLKJUM) – ÁN BLUE BOX – 110 mg HÖRÐ HYLKI

1. HEITI LYFS

Pradaxa 110 mg hörð hylki dabigatran etexílat

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 110 mg af dabigatran etexílat (sem mesílat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

60 x 1 hart hylki. Hluti af fjölpakkningu sem ekki má selja hverja fyrir sig.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa skal hylkið í heilu lagi, ekki má tyggja það né brjóta. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Öryggiskort fyrir sjúkling er í pakkningunni.

Rífið af

Flettið af

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/442/014

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Pradaxa 110 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

LÍMMIÐI Á YTRI UMBÚÐIR FJÖLPAKKNINGAR MEÐ 180 (3 PAKKNINGAR MEÐ

60 HÖRÐUM HYLKJUM) INNPAKKAÐ Í GAGNSÆJA ÞYNNU – MEÐ THE BLUE BOX – 110 mg HÖRÐ HYLKI

1. HEITI LYFS

Pradaxa 110 mg hörð hylki dabigatran etexílat

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 110 mg af dabigatran etexílat (sem mesílat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 180 (3 pakkningar með 60 x 1) hörð hylki.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa skal hylkið í heilu lagi, ekki má tyggja það né brjóta.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/442/014

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Pradaxa 110 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer} [product code] SN: {númer} [serial number]

NN: {númer} [national reimbursement number or other national number identifying the medicinal product]

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

FJÖLPAKKNING MEÐ 100 (2 PAKKNINGAR MEÐ 50 HÖRÐUM HYLKJUM) – ÁN BLUE BOX – 110 mg HÖRÐ HYLKI

1. HEITI LYFS

Pradaxa 110 mg hörð hylki dabigatran etexílat

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 110 mg af dabigatran etexílat (sem mesílat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

50 x 1 hart hylki. Hluti af fjölpakkningu sem ekki má selja hverja fyrir sig.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa skal hylkið í heilu lagi, ekki má tyggja það né brjóta. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Öryggiskort fyrir sjúkling er í pakkningunni.

Rífið af

Flettið af

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/442/015

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Pradaxa 110 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

LÍMMIÐI Á YTRI UMBÚÐIR FJÖLPAKKNINGAR MEÐ 100 (2 PAKKNINGAR MEÐ

50 HÖRÐUM HYLKJUM) INNPAKKAÐ Í GAGNSÆJA ÞYNNU – MEÐ THE BLUE BOX – 110 mg HÖRÐ HYLKI

1. HEITI LYFS

Pradaxa 110 mg hörð hylki dabigatran etexílat

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 110 mg af dabigatran etexílat (sem mesílat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 100 (2 pakkningar með 50 x 1) hörð hylki.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa skal hylkið í heilu lagi, ekki má tyggja það né brjóta.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/442/015

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Pradaxa 110 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer} [product code] SN: {númer} [serial number]

NN: {númer} [national reimbursement number or other national number identifying the medicinal product]

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR ÞYNNUR fyrir 150 mg

1. HEITI LYFS

Pradaxa 150 mg hörð hylki dabigatran etexílat

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 150 mg af dabigatran etexílat (sem mesílat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

10 x 1 hart hylki

30 x 1 hart hylki

60 x 1 hart hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa skal hylkið í heilu lagi, ekki má tyggja það né brjóta. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Öryggiskort fyrir sjúkling er í pakkningunni.

Rífið af

Flettið af

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/442/009 10 x 1 hylki

EU/1/08/442/010 30 x 1 hylki

EU/1/08/442/011 60 x 1 hylki

EU/1/08/442/019 60 x 1 hylki

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Pradaxa 150 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer} [product code] SN: {númer} [serial number]

NN: {númer} [national reimbursement number or other national number identifying the medicinal product]

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

FJÖLPAKKNING MEÐ 180 (3 PAKKNINGAR MEÐ 60 HÖRÐUM HYLKJUM) – ÁN BLUE BOX – 150 mg HÖRÐ HYLKI

1. HEITI LYFS

Pradaxa 150 mg hörð hylki dabigatran etexílat

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 150 mg af dabigatran etexílat (sem mesílat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

60 x 1 hart hylki. Hluti af fjölpakkningu sem ekki má selja hverja fyrir sig.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa skal hylkið í heilu lagi, ekki má tyggja það né brjóta. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Öryggiskort fyrir sjúkling er í pakkningunni.

Rífið af

Flettið af

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/442/012

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Pradaxa 150 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

LÍMMIÐI Á YTRI UMBÚÐIR FJÖLPAKKNINGAR MEÐ 180 (3 PAKKNINGAR MEÐ

60 HÖRÐUM HYLKJUM) INNPAKKAÐ Í GAGNSÆJA ÞYNNU – MEÐ THE BLUE BOX – 150 mg HÖRÐ HYLKI

1. HEITI LYFS

Pradaxa 150 mg hörð hylki dabigatran etexílat

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 150 mg af dabigatran etexílat (sem mesílat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 180 (3 pakkningar með 60 x 1) hörð hylki.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa skal hylkið í heilu lagi, ekki má tyggja það né brjóta.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/442/012

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Pradaxa 150 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer} [product code] SN: {númer} [serial number]

NN: {númer} [national reimbursement number or other national number identifying the medicinal product]

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

FJÖLPAKKNING MEÐ 100 (2 PAKKNINGAR MEÐ 50 HÖRÐUM HYLKJUM) – ÁN BLUE BOX – 150 mg HÖRÐ HYLKI

1. HEITI LYFS

Pradaxa 150 mg hörð hylki dabigatran etexílat

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 150 mg af dabigatran etexílat (sem mesílat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

50 x 1 hart hylki. Hluti af fjölpakkningu sem ekki má selja hverja fyrir sig.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa skal hylkið í heilu lagi, ekki má tyggja það né brjóta. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Öryggiskort fyrir sjúkling er í pakkningunni.

Rífið af

Flettið af

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/442/016

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Pradaxa 150 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

LÍMMIÐI Á YTRI UMBÚÐIR FJÖLPAKKNINGAR MEÐ 100 (2 PAKKNINGAR MEÐ

50 HÖRÐUM HYLKJUM) INNPAKKAÐ Í GAGNSÆJA ÞYNNU – MEÐ THE BLUE BOX – 150 mg HÖRÐ HYLKI

1. HEITI LYFS

Pradaxa 150 mg hörð hylki dabigatran etexílat

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 150 mg af dabigatran etexílat (sem mesílat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 100 (2 pakkningar með 50 x 1) hörð hylki.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa skal hylkið í heilu lagi, ekki má tyggja það né brjóta.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/442/016

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Pradaxa 150 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer} [product code] SN: {númer} [serial number]

NN: {númer} [national reimbursement number or other national number identifying the medicinal product]

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR FYRIR 75 mg

1. HEITI LYFS

Pradaxa 75 mg hörð hylki dabigatran etexílat

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim (vörumerki)

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Flettið af

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á HVÍTUM ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR FYRIR 75 mg

1. HEITI LYFS

Pradaxa 75 mg hörð hylki

Dabigatran etexílat

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim (vörumerki)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Flettið af

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR FYRIR 110 mg

1. HEITI LYFS

Pradaxa 110 mg hörð hylki dabigatran etexílat

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim (vörumerki)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Flettið af

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á HVÍTUM ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR FYRIR 110 mg

1. HEITI LYFS

Pradaxa 110 mg hörð hylki

Dabigatran etexílat

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim (vörumerki)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Flettið af

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR FYRIR 150 mg

1. HEITI LYFS

Pradaxa 150 mg hörð hylki dabigatran etexílat

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim (vörumerki)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Flettið af

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á HVÍTUM ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR FYRIR 150 mg

1. HEITI LYFS

Pradaxa 150 mg hörð hylki

Dabigatran etexílat

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim (vörumerki)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Flettið af

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM ASKJA/YTRI UMBÚÐIR OG MIÐI FYRIR GLAS fyrir 75 mg

1. HEITI LYFS

Pradaxa 75 mg hörð hylki dabigatran etexílat

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 75 mg af dabigatran etexílat (sem mesílat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

60 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa skal hylkið í heilu lagi, ekki má tyggja það né brjóta. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Öryggiskort fyrir sjúkling er í pakkningunni.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Eftir opnun skal nota lyfið innan 4 mánaða.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið glasið vel lokað. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/442/004

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Pradaxa 75 mg (á aðeins við um öskju, ekki miða á glasi)

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer} [product code] SN: {númer} [serial number]

NN: {númer} [national reimbursement number or other national number identifying the medicinal product]

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM ASKJA/YTRI UMBÚÐIR OG MIÐI FYRIR GLAS fyrir 110 mg

1. HEITI LYFS

Pradaxa 110 mg hörð hylki dabigatran etexílat

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 110 mg af dabigatran etexílat (sem mesílat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

60 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa skal hylkið í heilu lagi, ekki má tyggja það né brjóta. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Öryggiskort fyrir sjúkling er í pakkningunni.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Eftir opnun skal nota lyfið innan 4 mánaða.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið glasið vel lokað. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/442/008

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Pradaxa 110 mg (á aðeins við um öskju, ekki miða á glasi)

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer} [product code] SN: {númer} [serial number]

NN: {númer} [national reimbursement number or other national number identifying the medicinal product]

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM ASKJA/YTRI UMBÚÐIR OG MIÐI FYRIR GLAS fyrir 150 mg

1. HEITI LYFS

Pradaxa 150 mg hörð hylki dabigatran etexílat

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 150 mg af dabigatran etexílat (sem mesílat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

60 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa skal hylkið í heilu lagi, ekki má tyggja það né brjóta. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Öryggiskort fyrir sjúkling er í pakkningunni.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Eftir opnun skal nota lyfið innan 4 mánaða.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið glasið vel lokað. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/442/013

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Pradaxa 150 mg (á aðeins við um öskju, ekki miða á glasi)

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer} [product code] SN: {númer} [serial number]

NN: {númer} [national reimbursement number or other national number identifying the medicinal product]

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf