Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Prolia (denosumab) – áletranir - M05BX04

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsProlia
ATC-kóðiM05BX04
Efnidenosumab
FramleiðandiAmgen Europe B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ÁFYLLT SPRAUTA ASKJA

1.HEITI LYFS

Prolia 60 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu denosumab

2.VIRK(T) EFNI

1 ml áfyllt sprauta inniheldur 60 mg af denosumabi (60 mg/ml).

3.HJÁLPAREFNI

Hrein ediksýra, natríumhýdroxíð, sorbítól (E420), pólýsorbat 20 og vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

Ein áfyllt sprauta með sjálfvirkri nálarvörn.

Ein áfyllt sprauta.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð.

Mikilvægt: Lesið fylgiseðilinn áður en áfyllta sprautan er meðhöndluð. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Hristið ekki óhóflega.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061,

NL-4817 ZK Breda,

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/10/618/001

EU/1/10/618/002

EU/1/10/618/003

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Prolia

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÁFYLLT SPRAUTA Í ÞYNNUPAKKNINGU

1. HEITI LYFS

Prolia 60 mg stungulyf denosumab

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Amgen Europe B.V.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

s.c.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI Á ÁFYLLTRI SPRAUTU (EKKI Í ÞYNNU)

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Prolia 60 mg stungulyf denosumab

s.c.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 ml

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI Á ÁFYLLTRI SPRAUTU (Í ÞYNNUPAKKNINGU)

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Prolia 60 mg denosumab s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 ml

6. ANNAÐ

TEXTI Á MINNISLÍMMIÐUM (meðfylgjandi í pakkningunni)

Næsta inndæling

Prolia 60 mg stungulyf denosumab

s.c.

Á 6 mánaða fresti

Amgen Europe B.V.

<…./…./….>

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf