Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quinsair (levofloxacin) – áletranir - J01MA12

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsQuinsair
ATC-kóðiJ01MA12
Efnilevofloxacin
FramleiðandiHorizon Pharma Europe BV

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI PAPPAASKJA SEM INNIHELDUR INNRI PAPPAÖSKJU MEÐ

56 (14 SKAMMTAPOKAR MEÐ 4) LYKJUM OG EITT „ZIRELA“ EIMGJAFATÆKI

1.HEITI LYFS

Quinsair 240 mg lausn fyrir eimgjafa

Levófloxasín

2.VIRK(T) EFNI

Hver ml af lausn fyrir eimgjafa inniheldur levófloxasín hemihýdrat sem jafngildir 100 mg af levófloxasíni. Hver lykja inniheldur 240 mg af levófloxasíni,

3.HJÁLPAREFNI

Magnesíumklóríð hexahýdrat og vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Lausn fyrir eimgjafa

56 (14 skammtapokar með 4) lykjur

Þessi pakkning inniheldur einnig eitt Zirela eimgjafatæki.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Aðeins einnota. Notið tafarlaust eftir að umbúðir eru rofnar.

Til innöndunar.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/973/001

13.LOTUNÚMER

Lot.

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Quinsair

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI PAPPAASKJA SEM INNIHELDUR 56 (14 SKAMMTAPOKAR MEÐ 4) LYKJUR

1. HEITI LYFS

Quinsair 240 mg lausn fyrir eimgjafa

Levófloxasín

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af lausn fyrir eimgjafa inniheldur levófloxasín hemihýdrat sem jafngildir 100 mg af levófloxasíni. Hver lykja inniheldur 240 mg af levófloxasíni,

3. HJÁLPAREFNI

Magnesíumklóríð hexahýdrat og vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Lausn fyrir eimgjafa

56 (14 skammtapokar með 4) lykjur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Aðeins einnota. Notið tafarlaust eftir að umbúðir eru rofnar.

Til innöndunar.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/973/001

13. LOTUNÚMER

Lot.

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Quinsair

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM PLASTHÚÐAÐUR SKAMMTAPOKI ÚR ÞYNNU SEM INNIHELDUR 4 LYKJUR

1. HEITI LYFS

Quinsair 240 mg lausn fyrir eimgjafa

Levófloxasín

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af lausn fyrir eimgjafa inniheldur levófloxasín hemihýdrat sem jafngildir 100 mg af levófloxasíni. Hver lykja inniheldur 240 mg af levófloxasíni,

3. HJÁLPAREFNI

Magnesíumklóríð hexahýdrat og vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Lausn fyrir eimgjafa

4 lykjur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Aðeins einnota. Notið tafarlaust eftir að umbúðir eru rofnar.

Til innöndunar.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/973/001

13. LOTUNÚMER

Lot.

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

LÁGÞÉTTNIPÓLÝETÝLEN LYKJA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Quinsair 240 mg lausn fyrir eimgjafa

Levófloxasín

Til innöndunar

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot.

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

2,4 ml

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf