Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qutenza (capsaicin) – áletranir - N01BX04

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsQutenza
ATC-kóðiN01BX04
Efnicapsaicin
FramleiðandiGrunenthal GmbH

Efnisyfirlit

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 1 EÐA 2 PLÁSTRUM

1.HEITI LYFS

Qutenza 179 mg húðplástur capsaicin

2.VIRK(T) EFNI

Hver 280 cm2 húðplástur inniheldur alls 179 mg af capsaicini eða 640 míkrógrömm af capsaicini í hverjum cm2 plásturs.

3.HJÁLPAREFNI

Plástur

Sjálflímandi lag: sílikonlím díetýlenglýkólmónóetýleter sílikonolía

etýlsellulósi N50 (E462)

Ytra hlífðarlag: pólýesterhlífðarlag

prentblek sem inniheldur hvítt litarefni 6

Hlífðarhimna sem auðvelt er að fjarlægja: pólýesterhlífðarhimna

Hreinsihlaup

makrógól 300 karbomer hreinsað vatn

natríumhýdroxíð (E524) tvínatríumedetat bútýlhýdroxýanísól (E320)

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

1 poki sem inniheldur 1 húðplástur og 1 túpu af hreinsihlaupi (50 g).

2 pokar sem hvor um sig inniheldur 1 húðplástur og 1 túpu af hreinsihlaupi (50 g).

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar á húð.

Notkunarleiðbeiningar

1. Nota skal nítrílhanska við meðhöndlun plástra og hreinsun meðferðarsvæða.

2. Merkið útlínur meðferðarsvæðis. Klippið hár ef þarf. Þvoið meðferðarsvæði.

Haldið áfram í lið 3, ef útvortis staðdeyfilyf eru notuð áður en plásturinn er settur á, farið annars beint í lið 5.

3. Berið útvortis staðdeyfilyf á meðferðarsvæði. Bíðið í allt að 60 mínútur, eða svo lengi sem notkunarleiðbeiningar staðdeyfilyfsins segja til um.

4. Fjarlægið deyfilyfið. Þvoið varlega með vatni og sápu og þurrkið vandlega.

5. Klippið plásturinn til samræmis við stærð meðferðarsvæðis. Snúið möttu hliðinni upp við undirbúninginn. Fjarlægið ekki hlífðarhimnuna af plástrinum fyrr en setja skal plásturinn á húðina.

6. Fjarlægið hlífðarhimnuna af plástrinum og setjið hann á húðina. Hafið hann á í 30 eða

60 mínútur eftir staðsetningu meðferðarsvæðis. Nota má sárabindi eða sokka til þess að auka snertingu plástursins við húðina.

7. Mælt er með notkun hlífðargrímu og hlífðargleraugna þegar plásturinn er settur á og fjarlægður og við notkun hreinsihlaups á meðferðarsvæðið á eftir. Bíðið í eina mínútu og þurrkið síðan húðina vel með þurri grisju. Þvoið meðferðarsvæðið varlega með vatni og sápu.

Nánari upplýsingar er að finna í samantekt á eiginleikum lyfs og fylgiseðli.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notið plásturinn innan 2 klukkustunda frá opnun pokans.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið plásturinn flatan í upprunalegum poka og öskju. Geymið við lægri hita en 25°C.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fargið notuðum og ónotuðum plástrum, grisjum og öllu öðru sem komist hefur í snertingu við meðferðarsvæðið með því að setja það í pólýetýlenpokann og fleygja í viðeigandi sorpílát fyrir sjúkragögn.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Grünenthal GmbH Zieglerstraße 6 52078 Aachen Þýskalandi

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/524/001 1 plástur

EU/1/09/524/002 2 plástrar

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

POKI MEÐ 1 PLÁSTRI

1. HEITI LYFS

Qutenza 179 mg húðplástur capsaicin

2. VIRK(T) EFNI

Hver 280 cm2 húðplástur inniheldur alls 179 mg af capsaicini eða 640 míkrógrömm af capsaicini í hverjum cm2 plásturs.

3. HJÁLPAREFNI

Plástur

Sjálflímandi lag: sílikonlím díetýlenglýkólmónóetýleter sílikonolía

etýlsellulósi N50 (E462)

Ytra hlífðarlag: pólýesterhlífðarlag

prentblek sem inniheldur hvítt litarefni 6

Hlífðarhimna sem auðvelt er að fjarlægja: pólýesterhlífðarhimna

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Einn húðplástur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar á húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notið plásturinn innan 2 klukkustunda frá opnun pokans.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið plásturinn flatan í upprunalegum poka og öskju. Geymið við lægri hita en 25°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fargið notuðum og ónotuðum plástrum, grisjum og öllu öðru sem komist hefur í snertingu við meðferðarsvæðið með því að setja það í pólýetýlenpokann og fleygja í viðeigandi sorpílát fyrir sjúkragögn.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Grünenthal GmbH Zieglerstraße 6 52078 Aachen Þýskalandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/524/001 1 plástur

EU/1/09/524/002 2 plástrar

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

TÚPA MEÐ HREINSIHLAUPI - MERKIMIÐI

1. HEITI LYFS

Hreinsihlaup til notkunar með Qutenza.

2. VIRK(T) EFNI

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur makrógól 300, karbómer, hreinsað vatn, natríumhýdroxíð (E524), tvínatríumedetat og bútýlhýdroxýanísól (E320). Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

50 g

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar á húð. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fargið túpunni með hreinsihlaupinu með því að setja hana í pólýetýlenpokann ásamt öðrum notuðum Qutenza sjúkragögnum og fleygja í viðeigandi sorpílát fyrir sjúkragögn.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Grünenthal GmbH Zieglerstraße 6 52078 Aachen Þýskalandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/524/001 1 plástur

EU/1/09/524/002 2 plástrar

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf