Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rapamune (sirolimus) – áletranir - L04AA10

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsRapamune
ATC-kóðiL04AA10
Efnisirolimus
FramleiðandiPfizer Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM TEXTI Á 60 ml YTRI UMBÚÐIR (INNIHALDA SPRAUTUR/FLÖSKU Í UMBÚÐUM)

1.HEITI LYFS

Rapamune 1 mg/ml mixtúra, lausn sirolimus

2.VIRK(T) EFNI

Hver ml af Rapamune inniheldur 1 mg sirolimus.

Hver 60 ml flaska af Rapamune inniheldur 60 mg sirolimus

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: etanól, soja fitusýrur. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Mixtúra, lausn

1 flaska

30 skammtasprautur

1 millistykki fyrir sprautu

1 kassi

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Geymið í upprunalegri flösku til varnar gegn ljósi.

Notist innan 30 daga eftir að flaskan hefur verið opnuð.

Notið innan 24 klst. eftir áfyllingu á skammtasprautu.

Nota skal lausnina strax eftir þynningu.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent, CT13 9NJ,

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/01/171/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Rapamune 1 mg/ml

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM INNRI UMBÚÐIR: 60 ml FLASKA

1. HEITI LYFS

Rapamune 1 mg/ml mixtúra, lausn sirolimus

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af Rapamune inniheldur 1 mg sirolimus.

Hver 60 ml flaska af Rapamune inniheldur 60 mg sirolimus.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: etanól, soja fitusýrur. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Mixtúra, lausn 60 ml flaska

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Geymið í upprunalegri flösku til varnar gegn ljósi.

Notist innan 30 daga eftir að flaskan hefur verið opnuð.

Notið innan 24 klst. eftir áfyllingu á skammtasprautu.

Nota skal lausnina strax eftir þynningu.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/01/171/001

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM FLÖSKUMIÐI: 60 ml FLASKA

1. HEITI LYFS

Rapamune 1 mg/ml mixtúra, lausn sirolimus

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af Rapamune inniheldur 1 mg sirolimus.

Hver 60 ml flaska af Rapamune inniheldur 60 mg sirolimus.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: etanól, soja fitusýrur. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

60 ml mixtúra, lausn

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Dagsetning opnunar

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Geymið í upprunalegri flösku til varnar gegn ljósi.

Notist innan 30 daga eftir að flaskan hefur verið opnuð.

Notið innan 24 klst. eftir áfyllingu á skammtasprautu

Nota skal lausnina strax eftir þynningu

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/01/171/001

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR – 30 TÖFLU OG 100 TÖFLU PAKKNINGAR

1. HEITI LYFS

Rapamune 0,5 mg húðaðar töflur sirolimus

2. VIRK(T) EFNI

Hver húðuð tafla inniheldur 0,5 mg sirolimus.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: laktósa mónóhýdrat, súkrósa. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 húðaðar töflur

100 húðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Má ekki mylja, tyggja eða skipta.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C.

Geymið þynnupakkninguna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/01/171/013 30 töflur

EU/1/01/171/014 100 töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Rapamune 0,5 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Rapamune 0,5 mg töflur sirolimus

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Ltd

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR – 30 TÖFLU OG 100 TÖFLU PAKKNINGAR

1. HEITI LYFS

Rapamune 1 mg húðaðar töflur sirolimus

2. VIRK(T) EFNI

Hver húðuð tafla inniheldur 1 mg sirolimus.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: laktósu mónóhýdrat, súkrósa. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 húðaðar töflur

100 húðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Má ekki mylja, tyggja eða skipta

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C.

Geymið þynnupakkninguna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/01/171/007 30 töflur

EU/1/01/171/008 100 töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Rapamune 1 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Rapamune 1 mg töflur sirolimus

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Ltd

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM UMBÚÐIR - PAKKNINGASTÆRÐIR 30 OG 100 TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Rapamune 2 mg húðaðar töflur sirolimus

2. VIRK(T) EFNI

Hver húðuð tafla inniheldur 2 mg sirolimus.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: laktósu mónóhýdrat, súkrósa. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 húðaðar töflur

100 húðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Má ekki mylja, tyggja eða skipta

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25 C.

Geymið þynnupakkninguna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/01/171/009 30 töflur

EU/1/01/171/010 100 töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Rapamune 2 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Rapamune 2 mg töflur sirolimus

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Ltd

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf