Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ReFacto AF (moroctocog alfa) – áletranir - B02BD02

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsReFacto AF
ATC-kóðiB02BD02
Efnimoroctocog alfa
FramleiðandiPfizer Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM REFACTO AF - YTRI UMBÚÐIR

1.HEITI LYFS

ReFacto AF 250 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn

ReFacto AF 500 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn

ReFacto AF 1000 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn

ReFacto AF 2000 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn

Moroctocog alfa

(raðbrigða storkuþáttur VIII úr mönnum)

2.VIRK(T) EFNI

1 hettuglas: 250 a.e. moroctocog alfa (u.þ.b. 62,5 a.e./ml eftir blöndun). 1 hettuglas: 500 a.e. moroctocog alfa (u.þ.b. 125 a.e./ml eftir blöndun). 1 hettuglas: 1000 a.e. moroctocog alfa (u.þ.b. 250 a.e./ml eftir blöndun). 1 hettuglas: 2000 a.e. moroctocog alfa (u.þ.b. 500 a.e./ml eftir blöndun).

3.HJÁLPAREFNI

Súkrósi,

kalsíumklóríðdíhýdrat, L-histidín,

pólýsorbat 80, natríumklóríð

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

1 hettuglas með 250 a.e. moroctocog alfa

1 hettuglas með 500 a.e. moroctocog alfa

1 hettuglas með 1000 a.e. moroctocog alfa

1 hettuglas með 2000 a.e. moroctocog alfa

1 áfyllt sprauta með 4 ml af leysi

1 millistykki fyrir hettuglas

1 sæft innrennslissett

2 sprittklútar

1 plástur

1 grisja

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð eftir blöndun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notið ekki eftir fyrningardagsetningu.

Notið strax eða innan 3 klst. eftir blöndun.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli (2°C-8°C).

Má ekki frjósa.

Geymið hettuglasið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

ReFacto AF má geyma við stofuhita (upp að 25ºC) í allt að 3 mánuði, en aðeins einu sinni meðan á geymslu stendur. Eftir að lyfið hefur verið geymt við stofuhita má ekki setja það aftur í kæli.

Dagsetning þegar lyfið er tekið úr kæli:

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fargið afgangslausn

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/99/103/001

EU/1/99/103/002

EU/1/99/103/003

EU/1/99/103/004

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ReFacto AF 250

ReFacto AF 500

ReFacto AF 1000

ReFacto AF 2000

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

REFACTO AF - MERKING Á HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

ReFacto AF 250 a.e. stungulyfsstofn, lausn

ReFacto AF 500 a.e. stungulyfsstofn, lausn

ReFacto AF 1000 a.e. stungulyfsstofn, lausn

ReFacto AF 2000 a.e. stungulyfsstofn, lausn

Moroctocog alfa

(raðbrigða storkuþáttur VIII úr mönnum) Til notkunar í bláæð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD SAMKVÆMT ÞYNGD, RÚMMÁLI EÐA EININGU

6.ANNAÐ

Geymið í kæli.

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

REFACTO AF - MERKING Á ÁFYLLTRI SPRAUTU FYRIR LEYSI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Leysir fyrir ReFacto AF

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Til notkunar í bláæð eftir blöndun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

Inniheldur 4 ml af 9 mg/ml (0,9%) natríumklóríðlausn fyrir stungulyf.

6. ANNAÐ

Geymið í kæli.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR

1. HEITI LYFS

ReFacto AF 250 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn í áfylltri sprautu

ReFacto AF 500 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn í áfylltri sprautu

ReFacto AF 1000 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn í áfylltri sprautu

ReFacto AF 2000 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn í áfylltri sprautu

ReFacto AF 3000 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn í áfylltri sprautu

Moroctocog alfa

(raðbrigða storkuþáttur VIII úr mönnum)

2. VIRK(T) EFNI

1 áfyllt sprauta: 250 a.e. moroctocog alfa (u.þ.b. 62,5 a.e./ml eftir blöndun).

1 áfyllt sprauta: 500 a.e. moroctocog alfa (u.þ.b. 125 a.e./ml eftir blöndun).

1 áfyllt sprauta: 1000 a.e. moroctocog alfa (u.þ.b. 250 a.e./ml eftir blöndun).

1 áfyllt sprauta: 2000 a.e. moroctocog alfa (u.þ.b. 500 a.e./ml eftir blöndun).

1 áfyllt sprauta: 3000 a.e. moroctocog alfa (u.þ.b. 750 a.e./ml eftir blöndun).

3. HJÁLPAREFNI

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Súkrósi, kalsíumklóríðdíhýdrat, L-histidín,

pólýsorbat 80, natríumklóríð

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn í áfylltri sprautu FuseNGo

1 áfyllt sprauta (250 a.e. af stungulyfsstofni í efra hólfi og 4 ml af leysi í neðra hólfi) 1 áfyllt sprauta (500 a.e. af stungulyfsstofni í efra hólfi og 4 ml af leysi í neðra hólfi) 1 áfyllt sprauta (1000 a.e. af stungulyfsstofni í efra hólfi og 4 ml af leysi í neðra hólfi) 1 áfyllt sprauta (2000 a.e. af stungulyfsstofni í efra hólfi og 4 ml af leysi í neðra hólfi) 1 áfyllt sprauta (3000 a.e. af stungulyfsstofni í efra hólfi og 4 ml af leysi í neðra hólfi)

1 stimpilstöng

1 sæft innrennslissett

2 sprittklútar

1 plástur

1 grisja

1 sæfð hetta með loftgötum

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð, eingöngu einnota.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notið strax eða innan 3 klst. eftir blöndun eða fjarlægingu gráu hettunnar af sprautunni.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli (2°C-8°C).

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

ReFacto AF má geyma við stofuhita (upp að 25ºC) í allt að 3 mánuði, en aðeins einu sinni meðan á geymslu stendur. Eftir að lyfið hefur verið geymt við stofuhita má ekki setja það aftur í kæli.

Dagsetning þegar lyfið er tekið úr kæli:

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/99/103/009

EU/1/99/103/006

EU/1/99/103/007

EU/1/99/103/008

EU/1/99/103/005

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ReFacto AF 250

ReFacto AF 500

ReFacto AF 1000

ReFacto AF 2000

ReFacto AF 3000

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKING Á ÁFYLLTRI SPRAUTU

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

ReFacto AF 250 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn

ReFacto AF 500 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn

ReFacto AF 1000 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn

ReFacto AF 2000 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn

ReFacto AF 3000 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn

Moroctocog alfa

(raðbrigða storkuþáttur VIII úr mönnum) Til notkunar í bláæð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD SAMKVÆMT ÞYNGD, RÚMMÁLI EÐA EININGU

250 a.e. moroctocog alfa til notkunar í bláæð, einnota

500 a.e. moroctocog alfa til notkunar í bláæð, einnota

1000 a.e. moroctocog alfa til notkunar í bláæð, einnota

2000 a.e. moroctocog alfa til notkunar í bláæð, einnota

3000 a.e. moroctocog alfa til notkunar í bláæð, einnota

6. ANNAÐ

Geymið í kæli.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf