Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rebif (interferon beta-1a) – áletranir - L03AB07

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsRebif
ATC-kóðiL03AB07
Efniinterferon beta-1a
FramleiðandiMerck Serono Europe Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 1, 3 OG 12 SPRAUTUM

1.HEITI LYFS

Rebif 22 míkrógrömm stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

Interferon beta-1a

2.VIRK(T) EFNI

Innihald: Hver áfyllt sprauta (0,5 ml) inniheldur 22 míkrógrömm (6 milljón a.e.) af interferoni beta-1a.

3.HJÁLPAREFNI

Mannitól, póloxamer 188, L-metíónín, benzýl alkóhól, natríumasetat, ediksýra og natríumhýdroxíð til að stilla pH og vatn fyrir stungulyf.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn.

1 áfyllt sprauta.

3 áfylltar sprautur.

12 áfylltar sprautur.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Aðeins fyrir stakan skammt.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið sprautuna í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi. Sjúklingurinn getur geymt Rebif við eða undir 25°C í stakt tímabil í allt að 14 daga. Rebif verður síðan að setja í kæli aftur og nota fyrir fyrningardagsetningu.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/063/001 1 áfyllt sprauta

EU/1/98/063/002 3 áfylltar sprautur

EU/1/98/063/003 12 áfylltar sprautur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

rebif 22

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLT SPRAUTA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Rebif 22 μg stungulyf, lausn

Interferon beta-1a

SC notkun

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

22 míkrógrömm (6 milljón a.e.)/0,5 ml

6.ANNAÐ

Merck Serono Europe Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 1, 3 OG 12 SPRAUTUM

1. HEITI LYFS

Rebif 44 míkrógrömm stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

Interferon beta-1a

2. VIRK(T) EFNI

Innihald: Hver áfyllt sprauta (0,5 ml) inniheldur 44 míkrógrömm (12 milljón a.e.) af interferoni beta-1a.

3. HJÁLPAREFNI

Mannitól, póloxamer 188, L-metíónín, benzýl alkóhól, natríumasetat, ediksýra og natríumhýdroxíð til að stilla pH og vatn fyrir stungulyf.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn.

1 áfyllt sprauta.

3 áfylltar sprautur.

12 áfylltar sprautur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Aðeins fyrir stakan skammt.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið sprautuna í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi. Sjúklingurinn getur geymt Rebif við eða undir 25°C í stakt tímabil í allt að 14 daga. Rebif verður síðan að setja í kæli aftur og nota fyrir fyrningardagsetningu.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/063/004 1 áfyllt sprauta.

EU/1/98/063/005 3 áfylltar sprautur.

EU/1/98/063/006 12 áfyllt sprautur.

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

rebif 44

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLT SPRAUTA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Rebif 44 μg stungulyf, lausn

Interferon beta-1a

SC notkun

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

44 míkrógrömm (12 milljón a.e.)/0,5 ml

6. ANNAÐ

Merck Serono Europe Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ 6 X 8,8 MÍKRÓG SPRAUTUM + 6 X 22 MÍKRÓG SPRAUTUM

1. HEITI LYFS

Rebif 8,8 míkrógrömm stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

Rebif 22 míkrógrömm stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

Interferon beta-1a

2. VIRK(T) EFNI

Innihald: Hver Rebif 8,8 míkrógramma áfyllt sprauta (0,2 ml) inniheldur 8,8 míkrógrömm (2,4 milljón a.e.) af interferoni beta-1a.

Hver Rebif 22 míkrógramma áfyllt sprauta (0,5 ml) inniheldur 22 míkrógrömm (6 milljón a.e.) af interferoni beta-1a.

3. HJÁLPAREFNI

Mannitól, póloxamer 188, L-metíónín, benzýl alkóhól, natríumasetat, ediksýra og natríumhýdroxíð til að stilla pH og vatn fyrir stungulyf.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn.

Aðlögunarpakkning

6 áfylltar sprautur af Rebif 8,8 míkrógrömm og 6 áfylltar sprautur af Rebif 22 míkrógrömm

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Aðeins fyrir stakan skammt.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið sprautuna í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi. Sjúklingurinn getur geymt Rebif við eða undir 25°C í stakt tímabil í allt að 14 daga. Rebif verður síðan að setja í kæli aftur og nota fyrir fyrningardagsetningu.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/063/007

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

rebif 8,8 rebif 22

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLT SPRAUTA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Rebif 8,8 μg stungulyf, lausn

Interferon beta-1a

SC notkun

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

8,8 míkrógrömm (2,4 milljón a.e.)/0,2 ml

6. ANNAÐ

Merck Serono Europe Ltd

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLT SPRAUTA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Rebif 22 μg stungulyf, lausn

Interferon beta-1a

SC notkun

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

22 míkrógrömm (6 milljón a.e.)/0,5 ml

6. ANNAÐ

Merck Serono Europe Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á MILLIBLÖÐUM Í AÐLÖGUNARPAKKNINGUNNI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

(EFRI FLIPI)

Rebif 8,8 míkrógrömm stungulyf, lausn Interferon beta-1a

Til notkunar undir húð BLINDRALETUR: rebif 8,8

(NEÐRI FLIPI)

Rebif 22 míkrógrömm stungulyf, lausn Interferon beta-1a

Til notkunar undir húð BLINDRALETUR: rebif 22

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

4. LOTUNÚMER

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6. ANNAÐ

(EFRI FLIPI)

6 áfylltar sprautur af Rebif 8,8 míkrógrömm

(NEÐRI FLIPI)

6 áfylltar sprautur af Rebif 22 míkrógömm

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 4 OG 12 RÖRLYKJUM

1. HEITI LYFS

Rebif 22 míkrógrömm/0,5 ml stungulyf, lausn í rörlykju

Interferon beta-1a

2. VIRK(T) EFNI

Innihald: Hver rörlykja inniheldur 66 míkrógrömm (18 milljón a.e.) af interferoni beta-1a í 1,5 ml lausn.

3. HJÁLPAREFNI

Mannitól, póloxamer 188, L-metíónín, benzýl alkóhól, natríumasetat, ediksýra og natríumhýdroxíð til að stilla pH og vatn fyrir stungulyf.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn.

4 rörlykjur

12 rörlykjur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Fjölskammta.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Notið innan 28 daga eftir fyrstu inndælingu

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið rörlykjuna í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Geyma skal tækið með rörlykju af Rebif í geymsluöskju tækisinsí kæli (2°C-8°C). Sjúklingurinn getur geymt Rebif við eða undir 25°C í stakt tímabil í allt að 14 daga. Rebif verður síðan að setja í kæli aftur og nota fyrir fyrningardagsetningu.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/063/008 4 rörlykjur

EU/1/98/063/018 12 rörlykjur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

rebif 22/0,5

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

RÖRLYKJA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Rebif 22 μg/0,5 ml stungulyf, lausn

Interferon beta-1a

SC notkun

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

66 míkrógrömm (18 milljón a.e.)/1,5 ml

6. ANNAÐ

Merck Serono Europe Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 4 OG 12 RÖRLYKJUM

1. HEITI LYFS

Rebif 44 míkrógrömm/0,5 ml stungulyf, lausn í rörlykju

Interferon beta-1a

2. VIRK(T) EFNI

Innihald: Hver rörlykja inniheldur 132 míkrógrömm (36 milljón a.e.) af interferoni beta-1a í 1,5 ml lausn.

3. HJÁLPAREFNI

Mannitól, póloxamer 188, L-metíónín, benzýl alkóhól, natríumasetat, ediksýra og natríumhýdroxíð til að stilla pH og vatn fyrir stungulyf.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn.

4 rörlykjur

12 rörlykjur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Fjölskammta.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Notið innan 28 daga eftir fyrstu inndælingu

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið rörlykjuna í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Geyma skal tækið með rörlykju af Rebif í geymsluöskju tækisinsí kæli (2°C-8°C). Sjúklingurinn getur geymt Rebif við eða undir 25°C í stakt tímabil í allt að 14 daga. Rebif verður síðan að setja í kæli aftur og nota fyrir fyrningardagsetningu.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/063/009 4 rörlykjur

EU/1/98/063/019 12 rörlykjur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

rebif 44/0,5

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

RÖRLYKJA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Rebif 44 μg/0,5 ml stungulyf, lausn

Interferon beta-1a

SC notkun

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

132 míkrógrömm (36 milljón a.e.)/1,5 ml

6. ANNAÐ

Merck Serono Europe Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 2 RÖRLYKJUM

1. HEITI LYFS

Rebif 8,8 míkrógrömm/0,1 ml stungulyf, lausn í rörlykju

Rebif 22 míkrógrömm/0,25 ml stungulyf, lausn í rörlykju

Interferon beta-1a

2. VIRK(T) EFNI

Innihald: Hver rörlykja inniheldur 132 míkrógrömm (36 milljón a.e.) af interferoni beta-1a í 1,5 ml lausn.

3. HJÁLPAREFNI

Mannitól, póloxamer 188, L-metíónín, benzýl alkóhól, natríumasetat, ediksýra og natríumhýdroxíð til að stilla pH og vatn fyrir stungulyf.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn.

Aðlögunarpakkning 2 rörlykjur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Fjölskammta.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Notið innan 28 daga eftir fyrstu inndælingu

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið rörlykjuna í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Geyma skal tækið með rörlykju af Rebif í geymsluöskju tækisinsí kæli (2°C-8°C). Sjúklingurinn getur geymt Rebif við eða undir 25°C í stakt tímabil í allt að 14 daga. Rebif verður síðan að setja í kæli aftur og nota fyrir fyrningardagsetningu.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/063/010

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

rebif 8,8/0,1 / 22/0,25

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

RÖRLYKJA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Rebif 8,8μg/0,1 ml

Rebif 22 μg/0,25 ml

Stungulyf, lausn

Interferon beta-1a

SC notkun

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

132 míkrógrömm (36 milljón a.e.)/1,5 ml

6. ANNAÐ

Merck Serono Europe Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 1, 3 OG 12 ÁFYLLTUM LYFJAPENNUM

1. HEITI LYFS

Rebif 22 míkrógrömm stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna

Interferon beta-1a

2. VIRK(T) EFNI

Innihald: Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 22 míkrógrömm (6 milljón a.e.) af interferoni beta-1a í 0,5 ml lausn.

3. HJÁLPAREFNI

Mannitól, póloxamer 188, L-metíónín, benzýl alkóhól, natríumasetat, ediksýra og natríumhýdroxíð til að stilla pH og vatn fyrir stungulyf.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn.

1 áfylltur lyfjapenni. RebiDose.

3 áfylltir lyfjapennar. RebiDose.

12 áfylltir lyfjapennar. RebiDose.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Aðeins fyrir stakan skammt.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið áfyllta lyfjapennann í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi. Sjúklingurinn getur geymt Rebif við eða undir 25°C í stakt tímabil í allt að 14 daga. Rebif verður síðan að setja í kæli aftur og nota fyrir fyrningardagsetningu.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/063/011 1 áfylltur lyfjapenni

EU/1/98/063/012 3 áfylltir lyfjapennar

EU/1/98/063/013 12 áfylltir lyfjapennar

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

rebif 22

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLTUR LYFJAPENNI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Rebif 22 míkrógrömm stungulyf, lausn

Interferon beta-1a

SC notkun

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

22 míkrógrömm (6 milljón a.e.)/0,5 ml

6. ANNAÐ

Merck Serono Europe Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 1, 3 OG 12 ÁFYLLTUM LYFJAPENNUM

1. HEITI LYFS

Rebif 44 míkrógrömm stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna

Interferon beta-1a

2. VIRK(T) EFNI

Innihald: Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 44 míkrógrömm (12 milljón a.e.) af interferoni beta-1a í 0,5 ml lausn.

3. HJÁLPAREFNI

Mannitól, póloxamer 188, L-metíónín, benzýl alkóhól, natríumasetat, ediksýra og natríumhýdroxíð til að stilla pH og vatn fyrir stungulyf.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn.

1 áfylltur lyfjapenni. RebiDose.

3 áfylltir lyfjapennar. RebiDose.

12 áfylltir lyfjapennar. RebiDose.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Aðeins fyrir stakan skammt.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið áfyllta lyfjapennann í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi. Sjúklingurinn getur geymt Rebif við eða undir 25°C í stakt tímabil í allt að 14 daga. Rebif verður síðan að setja í kæli aftur og nota fyrir fyrningardagsetningu.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/063/014 1 áfylltur lyfjapenni

EU/1/98/063/015 3 áfylltir lyfjapennar

EU/1/98/063/016 12 áfylltir lyfjapennar

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

rebif 44

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLTUR LYFJAPENNI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Rebif 44 míkrógrömm stungulyf, lausn

Interferon beta-1a

SC notkun

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

44 míkrógrömm (12 milljón a.e.)/0,5 ml

6. ANNAÐ

Merck Serono Europe Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 6 X 8,8 MÍKRÓG ÁFYLLTUM LYFJAPENNUM + 6 X 22 MÍKRÓG ÁFYLLTUM LYFJAPENNUM

1. HEITI LYFS

Rebif 8,8 míkrógrömm stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna

Rebif 22 míkrógrömm stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna

Interferon beta-1a

2. VIRK(T) EFNI

Innihald: Hver Rebif 8,8 míkrógramma áfylltur lyfjapenni inniheldur 8,8 míkrógrömm (2,4 milljón a.e.) af interferoni beta-1a í 0,2 ml lausn.

Hver Rebif 22 míkrógramma áfylltur lyfjapenni inniheldur 22 míkrógrömm (6 milljón a.e.) af interferoni beta-1a í 0,5 ml lausn.

3. HJÁLPAREFNI

Mannitól, póloxamer 188, L-metíónín, benzýl alkóhól, natríumasetat, ediksýra og natríumhýdroxíð til að stilla pH og vatn fyrir stungulyf.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn.

Aðlögunarpakkning

6 áfylltir lyfjapennar með 8,8 míkrógrömmum og 6 áfylltir lyfjapennar með 22 míkrógrömmum. RebiDose.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Aðeins fyrir stakan skammt.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið áfyllta lyfjapennann í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi. Sjúklingurinn getur geymt Rebif við eða undir 25°C í stakt tímabil í allt að 14 daga. Rebif verður síðan að setja í kæli aftur og nota fyrir fyrningardagsetningu.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/063/017

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

rebif 8,8 rebif 22

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLTUR LYFJAPENNI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Rebif 8,8 míkrógrömm stungulyf, lausn

Interferon beta-1a

SC notkun

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

8,8 míkrógrömm (2,4 milljón a.e.)/0,2 ml

6. ANNAÐ

Merck Serono Europe Ltd

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLTUR LYFJAPENNI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Rebif 22 míkrógrömm stungulyf, lausn

Interferon beta-1a

SC notkun

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

22 míkrógrömm (6 milljón a.e.)/0,5 ml

6. ANNAÐ

Merck Serono Europe Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á MILLIBLÖÐUM Í AÐLÖGUNARPAKKNINGUNNI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

(EFRI FLIPI)

Rebif 8,8 míkrógrömm stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna Interferon beta-1a

Til notkunar undir húð BLINDRALETUR: rebif 8,8

(NEÐRI FLIPI)

Rebif 22 míkrógrömm stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna Interferon beta-1a

Til notkunar undir húð BLINDRALETUR: rebif 22

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

4. LOTUNÚMER

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6. ANNAÐ

(EFRI FLIPI)

6 áfylltir lyfjapennar RebiDose

(NEÐRI FLIPI)

6 áfylltir lyfjapennar RebiDose

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf