Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Removab (catumaxomab) – áletranir - L01XC09

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsRemovab
ATC-kóðiL01XC09
Efnicatumaxomab
FramleiðandiNeovii Biotech GmbH

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Askja: Removab 10 míkrógrömm

1. HEITI LYFS

Removab 10 míkrógrömm innrennslisþykkni, lausn catumaxomab

2. VIRK(T) EFNI

Ein áfyllt sprauta inniheldur 10 míkrógrömm catumaxomab í 0,1 ml lausn, sem samsvarar 0,1 mg/ml.

3. HJÁLPAREFNI

Natríumsítrat, sítrínsýrueinhýdrat, pólýsorbat 80, vatn fyrir stungulyfmarkaðsleyfi

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1 sæfð dæla

með

Innrennslisþykkni, lausn.

 

1 áfyllt sprauta.

 

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OGlengurÍKOMULEIÐ(IR)

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

Aðeins til notkunar í kviðarhol, ftir þynningu.

 

 

er

ekki

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

Lyfið

 

 

 

 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

82166 Graefelfing Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/512/001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

 

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

 

með

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

lengur

 

 

 

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

ekki

 

 

 

 

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM Þynna: Removab 10 míkrógrömm
1. HEITI LYFS
Removab 10 míkrógrömm innrennslisþykkni, lausn catumaxomab

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Neovii Biotech GmbH

3.

FYRNINGARDAGSETNING

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LOTUNÚMER

 

 

markaðsleyfi

Lot

 

 

með

 

 

 

 

 

5.

ANNAÐ

 

 

 

1 áfyllt sprauta.

 

lengur

 

 

 

 

 

Aðeins til notkunar í kviðarhol, eftir þynningu. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Geymið í kæli. Má ekki frjósa. Geymiðekkií upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

 

Lyfið

er

 

 

 

 

 

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Áfyllt sprauta: Removab 10 míkrógrömm

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Removab 10 míkrógrömm innrennslisþykkni, lausn catumaxomab

Aðeins til notkunar í kviðarhol, eftir þynningu.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

 

 

3.

FYRNINGARDAGSETNING

 

markaðsleyfi

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

Lot

LOTUNÚMER

með

 

4.

 

 

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD,lengurRÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA0,1 ml

 

 

ekki

6. ANNAÐ

er

 

 

 

Lyfið

 

 

Neovii Biotech GmbH

 

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Askja: Removab 50 míkrógrömm

1. HEITI LYFS

Removab 50 míkrógrömm innrennslisþykkni, lausn catumaxomab

2. VIRK(T) EFNI

Ein áfyllt sprauta inniheldur 50 míkrógrömm catumaxomab í 0,5 ml lausn, sem samsvarar 0,1 mg/ml.

3. HJÁLPAREFNI

Natríumsítrat, sítrínsýrueinhýdrat, pólýsorbat 80, vatn fyrir stungulyfmarkaðsleyfi

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1 sæfð dæla

með

Innrennslisþykkni, lausn.

 

1 áfyllt sprauta.

 

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OGlengurÍKOMULEIÐ(IR)

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

Aðeins til notkunar í kviðarhol, ftir þynningu.

 

 

er

ekki

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

Lyfið

 

 

 

 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

82166 Graefelfing Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/512/002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

 

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

 

með

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

lengur

 

 

 

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

ekki

 

 

 

 

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM Þynna: Removab 50 míkrógrömm
1. HEITI LYFS
Removab 50 míkrógrömm innrennslisþykkni, lausn catumaxomab
2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA
Neovii Biotech GmbH

3.

FYRNINGARDAGSETNING

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LOTUNÚMER

 

 

markaðsleyfi

Lot

 

 

með

 

 

 

 

 

5.

ANNAÐ

 

 

 

1 áfyllt sprauta.

 

lengur

 

 

 

 

 

Aðeins til notkunar í kviðarhol, eftir þynningu. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Geymið í kæli. Má ekki frjósa. Geymiðekkií upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

 

Lyfið

er

 

 

 

 

 

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Áfyllt sprauta: Removab 50 míkrógrömm

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Removab 50 míkrógrömm innrennslisþykkni, lausn catumaxomab

Aðeins til notkunar í kviðarhol, eftir þynningu.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

 

 

3.

FYRNINGARDAGSETNING

 

markaðsleyfi

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

Lot

LOTUNÚMER

með

 

4.

 

 

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD,lengurRÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA0,5 ml

 

 

ekki

6. ANNAÐ

er

 

 

 

Lyfið

 

 

Neovii Biotech GmbH

 

 

VARNAÐARORÐ LÍMMIÐA SEM FESTA SKAL VIÐ 50 ml SPRAUTU SEM INNIHELDUR ÞYNNTA REMOVAB LAUSN TIL NOTKUNAR Í KVIÐARHOL

(Hluti af ytri öskju)

Þynnt Removab.

Aðeins til notkunar í kviðarhol.

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

 

 

lengur

 

 

 

ekki

 

 

 

er

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf