Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Renagel (sevelamer) – áletranir - V03AE02

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsRenagel
ATC-kóðiV03AE02
Efnisevelamer
FramleiðandiGenzyme Europe B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR – 1 GLAS MEÐ 360 TÖFLUM 400 MG

1.HEITI LYFS

Renagel 400 mg filmuhúðaðar töflur sevelamerhýdróklóríð

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 400 mg sevelamerhýdróklóríð.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

360 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa verður töflurnar í heilu lagi. Tyggið ekki.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25 C.

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/99/123/005

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Renagel 400 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA MEÐ BLUE BOX- FJÖLPAKKNING MEÐ 720 TÖFLUM (2 GLÖS MEÐ 360 TÖFLUM 400 MG)

YTRI UMBÚÐIR MEÐ BLUE BOX-FJÖLPAKKNING MEÐ 1080 TÖFLUM (3 GLÖS MEÐ 360 TÖFLUM 400 MG)

1.HEITI LYFSINS

Renagel 400 mg filmuhúðaðar töflur sevelamerhýdróklóríð

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 400 mg sevelamerhýdróklóríð.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning með 720 filmuhúðuðum töflum (2 glös með 360 töflum)

Fjölpakkning með 1080 filmuhúðuðum töflum (3 glös með 360 töflum)

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa verður töflurnar í heilu lagi. Tyggið ekki.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25 C.

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/99/123/006 fjölpakkning með 720 filmuhúðuðum töflum (2 glös með 360 töflum) EU/1/99/123/007 fjölpakkning með 1080 filmuhúðuðum töflum (3 glös með 360 töflum)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Renagel 400 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM MERKIMIÐI –GLAS MEÐ 360 TÖFLUM 400 MG

1.HEITI LYFS

Renagel 400 mg filmuhúðaðar töflur sevelamerhýdróklóríð

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 400 mg sevelamerhýdróklóríð.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

360 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa verður töflurnar í heilu lagi. Tyggið ekki.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25 C.

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/99/123/005

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Renagel 400 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI ÁN BLUE BOX –GLAS MEÐ 360 TÖFLUM 400 MG (FJÖLPAKKNING)

1.HEITI LYFS

Renagel 400 mg filmuhúðaðar töflur sevelamerhýdróklóríð

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 400 mg sevelamerhýdróklóríð.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

360 filmuhúðaðar töflur. Hluti af fjölpakkningu, ekki má selja stakar einingar.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa verður töflurnar í heilu lagi. Tyggið ekki.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25 C.

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/99/123/006 fjölpakkning með 720 filmuhúðuðum töflum (2 glös með 360 töflum) EU/1/99/123/007 fjölpakkning með 1080 filmuhúðuðum töflum (3 glös með 360 töflum)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Renagel 400 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR- MEÐ BLUE BOX – FJÖLPAKKNING MEÐ 180 (6 GLÖS MEÐ 30) TÖFLUM 800 MG

1.HEITI LYFS

Renagel 800 mg filmuhúðaðar töflur sevelamerhýdróklóríð

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 800 mg sevelamerhýdróklóríð.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 180 (6 glös með 30) filmuhúðuðum töflum.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa verður töflurnar í heilu lagi. Tyggið ekki.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25 C.

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/99/123/013

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Renagel 800 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA – 1 GLAS MEÐ 100 TÖFLUM 800 MG

YTRI ASKJA – 1 GLAS MEÐ 180 TÖFLUM 800 MG

1.HEITI LYFS

Renagel 800 mg filmuhúðaðar töflur sevelamerhýdróklóríð

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 800 mg sevelamerhýdróklóríð.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

100 filmuhúðaðar töflur

180 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa verður töflurnar í heilu lagi. Tyggið ekki.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25 C.

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/99/123/011 1 glas með 100 filmuhúðuðum töflum

EU/1/99/123/008 1 glas með 180 filmuhúðuðum töflum

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Renagel 800 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA MEÐ BLUE BOX- FJÖLPAKKNING MEÐ 360 (2 GLÖS MEÐ 180) TÖFLUM 800 MG

YTRI ASKJA MEÐ BLUE BOX- FJÖLPAKKNING MEÐ 540 (3 GLÖS MEÐ 180) TÖFLUM 800 MG

1.HEITI LYFS

Renagel 800 mg filmuhúðaðar töflur sevelamerhýdróklóríð

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 800 mg sevelamerhýdróklóríð.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 360 (2 glös með 180) filmuhúðuðum töflum.

Fjölpakkning: 540 (3 glös með 180) filmuhúðuðum töflum.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa verður töflurnar í heilu lagi. Tyggið ekki.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25 C.

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/99/123/009 fjölpakkning: 360 filmuhúðaðar töflur (2 glös með 180 töflum) EU/1/99/123/010 fjölpakkning: 540 filmuhúðaðar töflur (3 glös með 180 töflum)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Renagel 800 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI ÁN BLUE BOX–GLAS MEÐ 30 TÖFLUM 800 MG (FJÖLPAKKNING)

1.HEITI LYFS

Renagel 800 mg filmuhúðaðar töflur sevelamerhýdróklóríð

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 800 mg sevelamerhýdróklóríð.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

30 filmuhúðaðar töflur. Hluti af fjölpakkningu, ekki má selja stakar einingar.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa verður töflurnar í heilu lagi. Tyggið ekki.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25 C.

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/99/123/013

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Renagel 800 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI –GLAS MEÐ 100 TÖFLUM 800 MG

MERKIMIÐI-GLAS MEÐ 180 TÖFLUM 800 MG MEÐ YTRI UMBÚÐA MERKIMIÐI MEÐ BLUE BOX- 1 GLAS MEÐ 180 MG TÖFLUM ÁN YTRI UMBÚÐA

1.HEITI LYFS

Renagel 800 mg filmuhúðaðar töflur sevelamerhýdróklóríð

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 800 mg sevelamerhýdróklóríð.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

100 filmuhúðaðar töflur

180 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa verður töflurnar í heilu lagi. Tyggið ekki.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25 C.

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/99/123/011 1 glas með 100 filmuhúðuðum töflum

EU/1/99/123/008 1 glas með 180 filmuhúðuðum töflum með ytri umbúðum EU/1/99/123/012 1 glas með 180 filmuhúðuðum töflum án ytri umbúða

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Renagel 800 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI ÁN BLUE BOX– GLAS MEÐ 180 TÖFLUM 800 MG MEÐ YTRI UMBÚÐUM(FJÖLPAKKNING)

1.HEITI LYFS

Renagel 800 mg filmuhúðaðar töflur sevelamerhýdróklóríð

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 800 mg sevelamerhýdróklóríð.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

180 filmuhúðaðar töflur. Hluti af fjölpakkningu, ekki má selja stakar einingar.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypa verður töflurnar í heilu lagi. Tyggið ekki.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25 C.

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/99/123/009 fjölpakkning með 360 filmuhúðuðum töflum (2 glös með 180 töflum) EU/1/99/123/010 fjölpakkning með 540 filmuhúðuðum töflum (3 glös með 180 töflum)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Renagel 800 mg

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf