Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Repso (leflunomide) – áletranir - L04AA13

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsRepso
ATC-kóðiL04AA13
Efnileflunomide
FramleiðandiTeva B.V.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Gleypið töflurnar í heilu lagi. ekki Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.
Til inntöku. er
UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA / ÞYNNUPAKKNING

1. HEITI LYFS

Repso 10 mg filmuhúðaðar töflur leflúnómíð

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðaðar tafla inniheldur 10 mg af leflúnómíð.

3.HJÁLPAREFNI

Þetta lyf inniheldur laktósa (sjá fylgiseðli fyrir frekari upplýsingar)markaðsleyfi.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðuð tafla

 

með

28 filmuhúðaðar töflur

lengur

30 filmuhúðaðar töflur

 

100 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

OG ÍKOMULEIÐ(IR)

6.SÉRSTÖKLyfiðVARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 25°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

13.LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>markaðsleyfiLotEU/1/11/674/003 28 filmuhúðaðar töflurEU/1/11/674/004 30 filmuhúðaðar töflurEU/1/11/674/005 100 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

með

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

 

 

 

 

lengur

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

 

 

ekki

 

 

Repso 10 mg filmuhúðaðar töflur

 

 

 

Lyfið

er

 

 

 

 

 

 

 

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUPAKKNINGUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNING

1. HEITI LYFS

Repso 10 mg filmuhúðaðar töflur leflúnómíð

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FYRNINGARDAGSETNING

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

 

Lot

 

 

 

 

með

 

 

ANNAÐ

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

ekki

lengur

 

 

 

 

er

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA/ GLAS
1. HEITI LYFS
Repso 10 mg filmuhúðaðar töflur leflúnómíð
2. VIRK(T) EFNI
Hver filmuhúðaðar tafla inniheldur 10 mg af leflúnómíð.

3. HJÁLPAREFNI

Þetta lyf inniheldur laktósa (sjá fylgiseðli fyrir frekari upplýsingar)markaðsleyfi.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

 

Filmuhúðuð tafla

 

 

 

með

 

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

100 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

 

lengur

 

 

Gleypið töflurnar í heilu lagi.

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

Til inntöku.

er

ekki

 

 

 

 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

 

 

Lyfið

 

 

 

 

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

EU/1/11/674/001

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

markaðsleyfi

 

 

 

100 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/11/674/002

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

með

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

 

 

 

 

lengur

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

Repso 10 mg filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

er

ekki

 

 

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

GLAS

1. HEITI LYFS

Repso 10 mg filmuhúðaðar töflur leflúnómíð

2. VIRK(T) EFNI

 

Hver filmuhúðaðar tafla inniheldur 10 mg af leflúnómíð.

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

Inniheldur laktósa (sjá fylgiseðli fyrir frekari upplýsingar).

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

30 töflur

 

 

með

 

 

Filmuhúðuð tafla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lengur

 

 

 

100 töflur

 

 

 

 

 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

Til inntöku.

ekki

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ

er UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKILyfiðNÁ TIL NÉ SJÁ

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/674/001 30 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/674/002 100 filmuhúðaðar töflur

13.LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Repso 10 mg filmuhúðaðar töflur

 

 

ekki

lengur

 

er

 

Lyfið

 

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF
Gleypið töflurnar í heilu lagi. ekki Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.
Til inntöku. er
UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA / ÞYNNUPAKKNING
1. HEITI LYFS
Repso 20 mg filmuhúðaðar töflur leflúnómíð
2. VIRK(T) EFNI
Hver filmuhúðaðar tafla inniheldur 20 mg af leflúnómíð.

3. HJÁLPAREFNI

Þetta lyf inniheldur laktósa (sjá fylgiseðli fyrir frekari upplýsingar)markaðsleyfi.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðuð tafla

 

með

28 filmuhúðaðar töflur

lengur

30 filmuhúðaðar töflur

 

100 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

OG ÍKOMULEIÐ(IR)

6.SÉRSTÖKLyfiðVARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 25°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

13.LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>markaðsleyfiLotEU/1/11/674/008 28 filmuhúðaðar töflurEU/1/11/674/009 30 filmuhúðaðar töflurEU/1/11/674/010 100 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

með

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

 

 

 

 

lengur

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

 

 

ekki

 

 

Repso 20 mg filmuhúðaðar töflur

 

 

 

Lyfið

er

 

 

 

 

 

 

 

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUPAKKNINGUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNING

1. HEITI LYFS

Repso 20 mg filmuhúðaðar töflur leflúnómíð

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FYRNINGARDAGSETNING

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

 

Lot

 

 

 

 

með

 

 

ANNAÐ

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

ekki

lengur

 

 

 

 

er

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA/ GLAS
1. HEITI LYFS
Repso 20 mg filmuhúðaðar töflur leflúnómíð
2. VIRK(T) EFNI
Hver filmuhúðaðar tafla inniheldur 20 mg af leflúnómíð.

3. HJÁLPAREFNI

Þetta lyf inniheldur laktósa (sjá fylgiseðli fyrir frekari upplýsingar)markaðsleyfi.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

 

Filmuhúðuð tafla

 

 

 

með

 

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

100 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

 

lengur

 

 

Gleypið töflurnar í heilu lagi.

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

Til inntöku.

er

ekki

 

 

 

 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

 

 

Lyfið

 

 

 

 

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

EU/1/11/674/006

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

 

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

EU/1/11/674/007

100 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

 

 

 

 

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

með

 

15.

 

 

 

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

 

 

lengur

 

 

 

Repso 20 mg filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

er

ekki

 

 

 

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

GLAS

1. HEITI LYFS

Repso 20 mg filmuhúðaðar töflur leflúnómíð

2. VIRK(T) EFNI

 

Hver filmuhúðaðar tafla inniheldur 20 mg af leflúnómíð.

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

Inniheldur laktósa (sjá fylgiseðli fyrir frekari upplýsingar).

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

30 töflur

 

 

með

 

 

Filmuhúðuð tafla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lengur

 

 

 

100 töflur

 

 

 

 

 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

Til inntöku.

ekki

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐer UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKILyfiðNÁ TIL NÉ SJÁ

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/674/006 30 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/674/007 100 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Repso 20 mg filmuhúðaðar töflur

 

 

ekki

lengur

 

er

 

Lyfið

 

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf