Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Resolor (prucalopride succinate) – áletranir - A06AX05

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsResolor
ATC-kóðiA06AX05
Efniprucalopride succinate
FramleiðandiShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Resolor 1 mg filmuhúðaðar töflur prúkalópríð

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 1 mg prúkalópríð (sem súkkínat).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá fylgiseðilinn til að fá frekari upplýsingar.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

7 x 1 filmuhúðaðar töflur

14 x 1 filmuhúðaðar töflur

28 x 1 filmuhúðaðar töflur

84 x 1 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegri þynnu til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 5 Riverwalk

Citywest Business Campus Dublin 24

Írland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/581/003 (7 töflur)

EU/1/09/581/005 (14 töflur)

EU/1/09/581/001 (28 töflur)

EU/1/09/581/007 (84 töflur)

13.LOTUNÚMER

Lot:

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Resolor 1 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Resolor 2 mg filmuhúðaðar töflur prúkalópríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 2 mg prúkalópríð (sem súkkínat).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá fylgiseðilinn til að fá frekari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 x 1 filmuhúðaðar töflur

14 x 1 filmuhúðaðar töflur

28 x 1 filmuhúðaðar töflur

84 x 1 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegri þynnu til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 5 Riverwalk

Citywest Business Campus Dublin 24

Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/581/004 (7 töflur)

EU/1/09/581/006 (14 töflur)

EU/1/09/581/002 (28 töflur)

EU/1/09/581/008 (84 töflur)

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Resolor 2 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Resolor 1 mg töflur prúkalópríð

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4.LOTUNÚMER

Lot:

5.ANNAÐ

Mán Þri Mið Fim Fös Lau Sun

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Resolor 2 mg töflur prúkalópríð

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. ANNAÐ

Mán Þri Mið Fim Fös Lau Sun

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf